روش تحقیق تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 روش تحقیق تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد روش تحقیق تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

تاثیر عوامل خانوادگی در بزهكاری نوجوانان
بیان مسئله: غرض از بزهكاری رفتاری نابهنجار و اغلب دارای جنبه ضد اجتماعی است بزهكاری به ارتكائ جرم هایی اطلاق می شود كه كمتر از سن معینی به وقوع پیوسته است. تعیین میزان این سن با قانون است و برحسب جوامع مختلف متفاوت است. خانواده ها اغلب اینگونه مسائل را به گردن تعلیم و تربیت یا جامعه می اندازند. در حالی كه 75% از شخصیت كودك در هنگام ورود به مدرسه شكل گرفته و تاثیر خانوادگی تقریباً 3 باربر تاثیر آموزشگاهی است.

 

هدف تحقیق:
شناخت عواملی است كه در محیط خانواده موجب بزهكاری می شود. شناخت هر یك از این عوامل به خانواده ها كمك می كند كه هر یك در مورد آینده فرزندان خود تصمیم مثبت بگیرند.

 

ضرورت تحقیق:
شناخت عواملی است كه در محیط خانواده موجب بزهكاری می شود. شناخت هر یك از این عوامل به خانواده ها كمك می كند كه هر یك در مورد آینده فرزندان خود تصمیم مثبت بگیرند

 

ضرورت تحقیق:
اگر این تحقیق به نتیجه مطلوبی برسد می توان با ارائه راهكارهای مناسب زمینه بزهكاری را از دوران كودكی در خانواده از بین برد.

 

فرضیه های تحقیق:
1-    اعتیاد والدین به مواد مخدر با بزهكاری فرزندانشان رابطه دارد.
2-    بیسوادی والدین با بزهكاری فرزندانشان رابطه دارد.
3-    جدایی (طلاق) والدین با بزهكاری فرزندانشان رابطه دارد.

 

جامعه تحقیق:
گروهی از نوجوانان بزهكاری در كانون اصلاح و تربیت تهران گروهی از نوجوانان بزهكاری و غیربزهكار در پارك ملت و گروهی از نوجوانان بزهكار و غیر بزهكار واقع در كوه توچال در سال 1387.

 

نمونه تحقیق:
تعداد 50 نفر از نوجوانان كه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند.

 

ابزار تحقیق:
پرسشنامه محقق ساخته است دارای 20 سوال می باشد. تعدادی از سوالات مستقیماً به متغیرهای تحقیق مربوط می شوند. بقیه سوالات برای تحلیل نتایج طرح شده اند ودر واقع مربوط می شوند به هویت شخصی افراد.

 

روش های آماری:
استفاده از آزمون    و مجذور كافی برای مقایسه میانگین در گروه مستقی استفاده شده است.

 

نتایج:
كلیه فرضیه ها در این تحقیق مورد تایید قرار نگرفته اند البته با توجه به پرسشنامه ای كه از افراد بزهكار گرفته شده است.

 

فصل اول: كلیات
1-    مقدمه
2-    بیان مسئل
3-    اهمیت تحقیق
4-    هدف تحقیق
5-    فرضیه های تحقیق
6-    متغیرها
7-    تعاریف عملیاتی

 

مقدمه: بزهكاری كودكان و نوجوانان از جمله موضوعات پیچیده و مشكل و در عین حال جالب در روانشناسی و سایر رشته های مرتبط با آن می باشد. مسئله بررسی علمی بزهكاری سالهاست مورد توجه قرار گرفته ومتخصصان و دانشمندان رشته های مختلف علوم به خصوص روانشناسی، روان پزشكی، جامعه شناسان، حقوق دانان و مربیان هر یك از دریچه ای به بررسی این مسئله همت گمارده اند. امروزه بزهكاری به عنوان مشكل ومسئله اساسی عصر كنونی درآمده است. به صورتی كه در گزارش های پژوهشگران متعددی مورد تاكید است. از جمله اسپی (1978) طی تحقیقی در آمریكا اعلام كرده نسبت نوجوانانی كه طی سالهای 1957 تا 1975 در دادگاه های مختلف نوجوانان ظاهر شده اند به طرز وحشتناك و ثابتی بالا و به حدود دو برابر رسیده است در ایران مطابق آمارهای موجود در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور، درصد بزهكاران ارجاع شده به كانون اصلاح و تربیت تهران در سال 1363 نسبت به سال 1365 9/9% افزایش یافته است. بحث در خصوص شناخت و تبیین ابعاد مختلف بزهكاری كودكان و نوجوانان گستره وسیعی از عوامل مختلف زیست شناختی، جامعه شناختی را شامل می شود و این امر ك خودشناسی از ماهیت چند بعدی انسان است. ضمن تاكید بر تفكیك ناپذیری این ابعاد از یكدیگر نشان می دهد كه برای بزهكاری علت واحدی وجود ندارد و هیچ یك از ابعاد انسانی نمی توان به نتهائی موجود آنداشت یكی از ابعاد ویژگی های بزهكاران توجه به تحول اخلاقی آنان می باشد تا اینكه وضعیت تحول اخلاقی آنان نسبت به غیر بزهكاران مشخص شود و تفاوت های این دو گروه در این زمینه معلوم گردد. لارمن كلبرگ (1958) حدود 30 سال بعد از اینكه پیاژه تحقیقاتش را در مورد رشد تحول اخلاقی منتشر كرد تحقیقات خود را در زمینه تحول اخلاقی طبق سنت پیاژه دنبال كرد و گسترش داد.

 

بیان مسئله:
تحقیقات و پژوهش های علمی جدید پیرامون مسئله بزهكاری ثابت كرده است كه عامل اصلی در ارتكاب بزهكاری جامعه است. یعنی در جامعه افراد را به طرف انحراف و كجروی سوق می دهد. این وظیفه مهم در جامعه است كه امكان اصلاح را برای افراد خاصی فراهم می آورد. برای درمان و پیشگیری پدیده بزهكاری باید درصد شناخت عواملی كه باعث فساد محیط اجتماعی گشته و محیطی مناسب برای پروردن افراد بزهكار فراهم آورده برآمد و با شناخت آن عوامل و پیدا كردن ریشه های آن سعی در خشكاندن آن ریشه ها برآمد. یعنی با توجه به افزایش تعداد و بزهكاران هر روز بر تعداد كانون ها بیفزائیم. بعلاوه به فرض اینكه امكان چنین كاری هم باشد آیا عاقلانه تر نیست كه این هزینه و نیروی انسانی كشور عزیزمان را كه باید صرف درمان بزهكاران شود در اموری مربوط به پیشگیری این امر اختصاص دهیم؟ چه با این كار ما كودكان، نوجوانان و جوانان را از مسیر انحرافی به دور داشته و وار كانال هایی كنیم كه خود عوامل سازنده این برای جامعه خود باشند.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:
در ایران ضرورت انجام تحقیقات و دامنه دار و مفصل در زمینه همكاری از دو منبع عمده تغذیه می شود. از یلاسونیاز به پژوهش و تحقیق در این زمینه بسیار مهم از مسائل روانی- اجتماعی كاملا مشهود است. زیرا بدیهی است كه لازمه برخورد صحیح با هر مسئله ای دارا بودن شناخت كافی و تصویری از آن مسئله است و فراهم نمودن زمینه های چنین شناختی بر عهده پژوهشگران و محققان زمینه های مختلف است. از سوی دیگر بافت اجتماعی كشورما از نظر ترتیب نسبی بسیار جوان است. جمعیت 50 میلیونی كشور 279000000 (یعنی 8/55% كل جمعیت كشور) در سنین 19 سالگی و پایین تر از آن قرار دارند با توجه به این مسائل اهمیت پرداختن به امر بزهكاری كودكان و نوجوانانو لزوم در پیش گرفتن اهمیت پرداختن بهامر بزهكاری كودكان و نوجوانان و لزوم در پیش گرفتن اقدامات جدی و اصولی در شناخت این عامل و عوامل به منزله در پیش گرفتن اقدامات جدی و اصولی در شناخت این علل و عوامل به منزله اساسی ترین روش مبارزه با بزهكاری كودكان و نوجوانان آشكارا محسوس است. در حوزه مسائل روان شناسی تحولی به ویژه در بعد اخلاقی ریشه و تحول اگر چنان چه مشخص گردد كه بزهكاران نسبت به غیر بزهكاران در سطوح متفاوت تر تحول اخلاقی قرار دارند. از لا به لای این تحقیق میتوان به نقایض تحول اخلاقی بزهكاران پی برد. یعنی ضعف ها و اشكالات استدلال اخلاقی بزهكاران مشخص می وشد و این به نوبه خود در زمینه رهنمودهای تربیتی و آموزش ثمربخش خواهد بود. اگر چنانچه فرضیه های تحقیق حاضر مورد تایید قرار نگیرد بسیاری از مسائل از جمله اینكه ارتباطی بین قضاوت و رفتار اخلاقی بزهكارانه وجود ندارد و مشخص می شود. واین نیز به نوبه خود در زمینه آموزش و اصلاح رفتار بزهكاران بی تاثیر نیست.
هدف تحقیق: نظر به اینكه تحقیقات پیاژه به دنبال آن پروژه گلبرگ دوره ها و مراحل توصل اخلاقی را كه بر پایه تحول شناختی قرار دارن را نشان داده اند و نظر به اینكه بر نظام آموزش و تربیت این یك وظیفه است كه در تحول شناختی و به تبع آن در تحول اخلاقی كودكان و نوجوانان را تشخیص و در مورد رهنمود های آموزش و اخلاق را بر پایه آنها قرار دهند. ما بر آن شدیم كه پژوهش در زمینه تحول اخلاقی در بین نوجوانان بزهكار داشته ما باشیم و ببینیم كه آیا بزهكاران آنگونه كه بعضی از پژوهش های نشان داده اند از لحاظ تحول اخلاقی در سطوح پایین تر و متفاوت تری نسبت به نوجوانان عادی قرار دارند یا خیر.

فرضیه های تحقیق:‍ 1- بین اعتیاد والدین با بزهكاری فرزندانشان رابطه وجود دارد. 2- بیسواری والدین با بزهكارای فرزندانشان رابطه وجود دارد. 3- جدایی والدین با بزهكاری فرزندانشان رابطه وجود دارد.
متغیرها:
     با این كه معمولا در تحقیقات هم بستگی متغیر وابسته و مستقل معرفی نمی كند اما چون متغیر تاثیرپذیر و مورد نظر ما بزهكاری نوجوان است لذا بزهكاری نوجوانان متغیر وابسته می باشد متغیرهای تعداد فرزندان. تحصیلات، شغل والدین، وضعیت محل سكونت میزان درآمد والدین تعداد خانوار، جدائی والدین، اعتیاد والدین، فساد اجتماعی، آسیب های روانی و بدنی، عوامل اقتصادی، فوت والدین متغیرهای مستقل به حساب می آیند.

تعریف عملیاتی:
1-    شرایط زیستی: وجود محرومیت ها و عدم استفاده از بعضی تغذیه ها باعث بروز حالات و خلق و خوهایی در افراد می گردد.
2-عوامل عاطفی: اصولاً آنهایی كه در كودكی از جهت امنیت، خربانی و عواطف برخوردار شده‌اند و نسبت به آنها ارضاء نشده اند ممكن است از ناسازگاری سر درآورند. عواملی مانند حسادت، انتقام، تعصب به عنوان ریشه های انحرافی می باشد.
3-عوامل روانی: احساس گناه زمینه ساز بیقراری در كودك است و او دست به كارهایی می زند تا خود را تبرئه كند. (كینه توزی، عقده و حقارت، ناآگاهی و محرومیت).
4-شرایطی تربیتی: بزهكاری و انحراف به میزان بسیار زیاد ناشی از عدم تربیت صحیح خانواده ها نسبت به فرزندان است. نامناسب بودن محیط خانواده باعث ایجاد بی اعمادی در كودك می گردد. بعضی از عوامل عبارتند از: حمایت های بیش از حد، لوس كردنها، تحسین بیش از حد، كشمكش بین والدین. شرایط اخلاقی خانواده.
5-علل انضباطی: گاهی انحرافات كودكان در مسائل انضباطی بیش از حد بروز می كند كه مهمترین آنها عبارتند از‍: والدین خشن؟ مربیان سختگیر، عصبانی شدن و كتك زدن كودكان، ضعف و عدم كنترل در محیط خانه.
6-علل اجتماعی: اجتماع و محیطی كه فرد در آن زندگی می كند و با گروهی كه برخورد دارد نقش اساساسی در تربیت ویدارند. بعضی از عوامل اجتماعی موثر در بزهكاری عبارتند از: خانواده های نابسامان، احتیاط و انحراف، جدایی پدر و مادر از یكدیگر زندگی كودك در محیط منحرف، زندگی در محیط پر از جرم و فساد.
7-شرایط اقتصادی: در بسیاری از موارد فقرها، تنگدستی ها و محرومیت های اقتصادی سبب می شود كه كودك ناسازگار شود.
8-علل فرهنگی: برخی از عوامل فرهنگی در بزهكاری عبارتند از عدم آگاهی از وظایف و مسئولیت ها، برنامه های رادیو و تلویزیون و فیلم و سینما، ضرب المثل ها و آداب و رسوم های غلط.
9-وراثت: بزهكاری و جرم مانند یك ژن و وراثتی نیست كه قابل انتقال و سرایت باشد. انحراف و خلافكاری های وی را دلیل بر ارثی بودن بدانیم كه چون پدر و مادر چنین رفتارها یا كردارهای ناپسند داشته اند یا دارند. بنابراین فرزندان آنها نیز به چنین راهی كشیده می شوند و حالات و رفتار والدین را در خود آشكار می كنند و این حالت به به چنین راهی كشیده می شوند و حالات و رفتار والدین را در خود آشكار می كنند. این حالت به عنوان انتقال و وراثت نیست بلكه جنبه انتقال فرهنگی و اجتماعی دارد. منظور از وراثت این بسیاری از جنبه های اخلاقی و رفتار والدین كه حالت و بی بند و بار است این خصلت به احتمال زیاد در فرزند هم وجود خواهد داشت.

 

فصل دوم- ادبیات
مطالعه و پیشینه تحقیق
1-    مقدمه
2-    بررسی عوامل موثر در تحول اخلاقی نوجوانان
3-    بررسی عوامل محیط اجتماعی در بزهكاری نوجوانان
4-    بررسی ویژگی های اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی نوجوانان بزهكار در اجتماع.
5-    تحلیل پیشینه تحقیق

 

مقدمه:‍
یكی از مسائل پیچیده و ناراحت كننده فعلی كه توجه بسیاری از محققین و جامعه شناسان و جرم شناسان روان شناسان و متخصصین امر را به وجود معطوف داشته موضوع مجرمین كم سن و سال و یا به اصطلاح (اطفال و نوجوانان بزهكار) می باشد. كه روز به روز هم گسترش بیشتری می یابد و مخصوصاص باید افزود كه این تزاید و گسترش قالباً در كشور هایی از جهان به چشم می خورد كه از لحاظ اقتصادی در سطح كاملاً پیشرفته ای قرار دارند. با توجه به وضع موجود اولین سوالی كه مطرح می شود این است كه آیا اقدامات كشورهای مختلف در زمینه مبارزه با جرائم اطلاف و نوجوانان بزهكار مبتنی بر اصول صحیح و درستی استوار گردیده است یا خیر؟ آمارهای انتشار یا ضرر نشان می دهد كه علی رغم بهبود وضع زندگی و معیشت و علی رغم ازدیاد سریع موسسات و خدمات اجتماعی اكثر كشورهای  جهان، جرائم ارتكابی اطفال و نوجوانان با سرعت و آهنگ بیشتری افزایش می یابد.
شاید برخی تعجب نمایند اگر بدانند كه تعداد قتل اطفال و نوجوانان كه در كشورهای پیشرفته جهان به وقوع می پیوند (بیشترین تعداد  را به خود اختصاص داده است…

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اهمیت آموزش و پرورش فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اهمیت آموزش و پرورش فایل ورد (word) دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اهمیت آموزش و پرورش فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه:
هدف و اهمیت آموزش و پرورش در كشور ما تربیت انسانهایی مؤمن و متعهد، دلسوز و از طرفی تربیت افراد با تجربه و دارای سطح علمی بالاتر می‌باشد. چرا كه آموزش و پرورش تفكیك ناپذیر از هم دیگری می‌باشد. از آنجا كه آدمی از طریق حد مطلوبی از آموزش و پرورش به حد متعارفی از ذوق سلیم قدرت تخیل و تحلیل می‌رسد، همچنین در جامعه همه مسائل و پدیده‌ها بلافاصله به مرزهای تخصص و مهارت نمی‌رسدولی باید قبل از آن در ستون ذوق سلیم و قدرت دریافت انتقادی و تحلیلی افراد قرار گرفته پس بر همه دانشجویان علوم تربیتی و برنامه‌ریزی آموزشی ضروری است كه برای شناخت برخی مسائل آموزشی و پرورش خود را بهره‌مند از این حداقل نمایند. امادر  مدیریت آموزش و پرورش هم اصول  خط مشیهای بنیادی و هم سیاستهای اجرائی را مورد نظر قرار می‌دهد . و نباید انسانها را بعنوان یك ابزار تلقی كرد بلكه باید یك پل ارتباطی بین دانش‌آموزان و مدیران مدارس وجود داشته باشد. مدیران باید سعی و تلاش خود را برای بهتر عرضه كردن اطلاعات و انتقال معلومات به دانش آموزان را در نظر داشته باشند. تا بتوانند در امر آموزش و پرورش پیشرفتهای چشمگیری داشته باشند. امروزه متفكران تعلیم و تربیت و متخصصان در این رشته باید مقدمات حركت و هدایت آدمی ر ادر صراط مستقسم پرستش پروردگار فراهم آورد و او را به مرحله كمال انسانی تسهیل نماید از سوی دیگر افراد را با آخرین اساس آموزش و پرورش آماده كردن انسان برای آموزش عمومی. آموزش تربیتی و مهارتهای ملی كه در مجموعه اهداف تربیتی و آموزشی را تشكیل می‌دهند. در این مباحث نیز نباید نقش معلم را نادیده گرفت چرا كه كوششهای معلم در شكل دادن شخصیت كودك و نوجوان و انتقال دادن دانش و مهارت به این نسل سازنده می‌باشد. معلم از یكسو سوق دادن فعالیتهای اجرایی تربیتی به دانش آموزان و مشاركت فعال و خود انگیخته آنان در انجام برنامه‌های تربیتی از سوی دیگر، جایگاه ستادهای تربیتی را بگونه‌ای تحكم بخشیده است كه تمامی پیكره فضای آموزشی و تربیتی از سطح معلمین تا دانش آموزان را در بر گرفته است. پس در پایان باید تلاش و كوششهای دلسوزانه و خستگی ناپذیر كلیه افراد بخصوص معلمین و مجریان ستادهای تربیتی كه در امر آموزش و پرورش دادن افراد نقش بسزائی دارند كمال تقدیر و تشكر را بعمل آورد.

 

فصل اول
آموزش تئوری
كاروزی (1)
تعاریف كارورزی:
1-    تدابیری است كه برای اصول و اطمینان از جریان آمادگی در دوره انتقالی از نظری به عملی
2-     مجموعه فعالیتهای كه دانشجویان در رابطه با رشته تخصصی خود برای اخذ مهارتهای لازم زیر نظر مدرسان مربوطه در مدت زمانی خاص جهت آمادگی برای گروه و حرفه‌ای معینانجام می‌دهد.
3-     كاربرد عملی اصول و تئوریهای تعلیم و تربیت در جریان آموزش به منظور كسب مهارتهای عملی و اخذ كفایت و شایستگی.
هدف درس كارورزی:
آشنا ساختن دانشجویان به وظایف و عملكرد مدیران در مقاطع مختلف تحصیلی
سر فصل دروس: 1- كارورزی در مدارس ابتدائی   2- مدارس راهنمائی
در رابطه با برنامه كار روزانه مدیر آموزشگاه، ارتباط برنامه روزانه با واحد افراد است، اطلاعات مورد استفاده در ارتباط با امور دانش آموزان، نحوه بدست آوردن این اطلاعات.
تبصره: كارورزها بر حسب زمان تعیین می‌شوند و دانشجو موظف است كه گزارش خود را ار واحدهایی كه در آن به كاروری در اختیار استاد مربوطه قرار دهد.
هدفهای كارورزی
1-    ایجاد فرصتهای جهت مشاهده رفتار مطلوب مدیریت در مدرسه و شركت مؤثر  فعال دانشجودر این امر.
2-    آماده ساختن دانشجویان برای پذیرش انتقادهای سازنده از سوی مسؤلین اجرای برنامه
3-     ایجاد حسن خود رهبری در دانشجویان و تجهیز آنان به اعتماد به نفس.
4-    بوجود آوردن موقعیتها برای خود سنجی و تلاش برای از میان برداشتنن ضعفها
5-     ایجاد فرصت به منظور درك و تشخیص تفاوتهای فردی دانش‌آموزان به هنگام اموزش در كلاس و محیط مدرسه.
6-    اشنا ساختن با محیط مدرسه و مشكلات آن و ایجاد رفتار مطلوب و انسانی میان دانشجو و محیط آموزشی
7-    هدف عمده از كارورزی مدیربت عبارت است از كم كردن فاصله بین دروس نظری كه دانشجو در دانشكده می‌گذارند با دنیای واقعی مدیریت در آ. پ است.
فعالیتهایی كه دانشجو باید در خلال این دوره بداند.
الف- فعالیتهایی كه عمدتاَ در اداره آموزش و پرورش است كه شامل آشنایی با دوایر كارگزینی، حسابداری، آموزشها، امتحانات می‌باشد.
ب- فعالیتهایی كه عمدتاَ در مدرسه انجام می‌شود: اطلاعاتی كه هر مدیر آموزش لازم است آنرا بداند.
1-    اطلاعات فنی: هر محیط لازم است كه با توجه به حوزه همكاری دبیران در این امر و شیوه كنترل كلاس و مدرسه، طرز تهیه سؤال چه تشریحی و چه تستی و چگونگی ارزیابی و سنجش از نمرات دانش آموزان و غیره اطلاعات كافی داشته باشد.
2-     اطلاعات اداری: آگاهی از مقررات اداری و سازمانی مانند مقررات استخدامی، ترفیعات امور مالی، بخشنامه‌ها، چگونگی ثبت نامه‌ها در دفاتر و ثبت نام در مدرسه مطلع باشد.
3-     اطلاعات روانشناسی: داشتن نقش عادی در مؤسسه با ایجاد انگیزش در كار كاركنان چگونگی حل و فصل مشكلات و نحوه تشویق و تنبیه دانش آموزان در حوزه مدیریت آموزشی یك سری عوامل انسانی وجود دارد ك بدون توجه به آنها نمی‌توان محیط مدیریت را صفا بخشید پس بكارگیری روشهای متأثر و شناخت روانشاختی می‌توان اتخاذ تصمیم را تصریح و تسهیل و تبعاَ بدون عیب انجام دهد. بدین جهت استكه جنبه عملی ترفیع مدیریت مورد اهمیت قرار گرفته و سرنشت مدیران آینده باید در سایر آموزش تئوری و عملی صورت گیرد.
كارگزینی – دایره استخدامی
كارگزینی: به كارگماری و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه. 
                                                                                         رسمی آزمایشی
                                                               رسمی           
مهمترین وظایف كارگزینی:   1- استخدام                                           رسمی قطعی                                    
                                                                موقت
                                    2- ترفیعات و مزایا
                                    3- مرخصیها
                                    4- بازنشستگی
                                    5- ارزشیابی
آزمایشی: به نوعی استخدام گفته می‌شود كه فرد به مدت 2 سال به استخدام با حقوق مزایا مشخص به كار گرفته می‌شود.
قطعی: نوعی استخدام فرد پس از 2 سال استخدام آزمایشی پس از گزینش مجدد به استخدام قطعی آن سازمان در می‌آید.
پیمانه:  نوعی استخدام می‌باشد كه براساس عقد پیمان بین فرد و دستگاه به مدت یكسال با حقوق مشخص فرد به كار گرفته می‌شود اگر این پیمان‌نامه به مدت 8 سال بین فرد و دستگاه تمدید شود فرد می‌تواند به استخدام آزمایشی درآمده و پس از 2 سال به استخدام قطعی درخواهد آمد.
قراردادی: نوعی استخدام است كه براساس عقد قرارداد دو طرفه برای مدت مشخص بودن ایجاد مجوز استخدام فرد به كار گرفته می‌شود.
خرید خدمت: نوعی استخدام گفته می‌شود كه فرد خدمات خود را در قبال حقوق مشخصی در اختیار آن دستگاه قرار می‌دهد.
برای استخدام چه نوعی سابقه‌ای ملاك عمل است: 1- تمام وقت 2- حقوق گرفته باشد.
حق‌‌‌التدریس: بكارگیری نیرو در قبال پرداخت حقوق در ازای ساعات كار مشخص .
حق‌التدریس پاره وقت: نمی‌تواند استخدام شود و ساعات كار او 20 ساعت است.
حق‌التدریس تمام وقت: بعد از 4 سال استخدام می‌شود و ساعات كاری او 24 ساعت است.
ترفیعات و مزایا: برای تعیین حقوق فرد سه چیز  مهم است. مدرك- سابقه- پست
حقوق مبناء گروه: گروه زیر سیكل: گروه 2 می‌گیرند. گروه سیكل: گروه 4 دیپلم: گروه (6 )
می‌گیرند  فوق دیپلم گروه (7) می‌گیرند. لیسانس: گروه (8) فوق لیسانس گروه (9) دكتر گروه (10) می‌گیرند.
چه چیزهایی به كاركنان دولت پرداخت می‌شود. حقوق مبنا – افزایش سنواتی- فوق‌العاده شغل – سختی كار – آب و هوا- تسهیلات- عائله مندی- حق اولاد – جذب مدیران – جذب روستا – هزنیه مسكن – نوار مرزی.
فوقالعاده شغل بر اساس مدرك اگر سیكل است 100 درصد حقوق مبناء – سختی كار 30-10 درصد حقوق مبناء – بدی آب و هوا 5% حقوق مبناء.
نقل و انتقالات : جابجایی نیروی انسانی از منطقه‌ای به منطقه دیگر این امر به منظور تسهیلات لاطم برای كاركنان می‌باشد.
نقل انتقالات  عادی – موقت: برای یك سال تحصیلی انجام می‌شود.
            5 سال سابقه
عادی
             قطعی
به شرط نیاز – عدم نیاز
نقل و انتقالات موقت دارای چند بند است:
1-    جانباز 2- خانواده شهید 3- تبعیت از همسر 4- بخاطر بیماری
مأموریت تحصیلی تمام وقت: به مأموریتی گفته می‌شود كه فرد بصورت تمام وقت بدون انجام كار مشغول تحصیل باشد.
مأموریت تحصیلی پاره وقت: به مأموریتی گفته می‌شود كه فرد نیمی از ساعات خود را مشغول به كار و نیم دیگر را مشغول به تحصیل شود.
یك كارمند در طول 30 سال به مدت 36 ماه می‌تواند از مأموریت تحصیلی استفاده كند ووقت برای دانشگاه دولتی- برای دانشگاه آزاد فقط برای جانبازان می‌باشد.
اعزام به مدارس خارج از كشور هر دو سال یكبار برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مدارس ایرانی خارج از كشور با برگزاری آزمون كتبی و مصاحبه حضوری از بین كارمندان می‌شوند. آموزش و پرورش نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اقدان به اعزام كارمند به مدت 2 سال در طول خدمتش یكبار می‌كند.
مرخصیها: اسنحقاقی- استعلاجی- مرخصی بدون حقوق – موردی( اضطراری) – ورزشی
استحقاقی: فردكارمند بازاء یكسال ترمیمی تا 12ماه كاركرد تمام وقت یك ماه 30 روز می‌تواند از مرخصی استحقاقی استفاده نماید. این مدت با پرداخت حقوق و مزایای كامل  جز سابقه منظور می‌شود. هر كارمند در صورت عدم استفاده از این مرخصی نسبت به ذخیره آن اقدام نماید در سالهای آتی می‌تواند از آن استفاده نماید. هر كارمند در یكسال بیش از 4 ماه حق استفاده از مرخصی استحقاقی را ندارد مگر در شرایط سن بازنشستگی برسد.
استعلاجی: مرخصی كه فرد در اثر بیماری حضور نداشته باشد در این صورت فرد بیمار با ارائه گواهی پزشكی می‌تواند از مرخصی استعلاجی استفاده نماید. اگر مدت بیماری 3 روز بود بدون تأیید پزشك معتمد مرخصی صادر خواهد شد اگر از 3 روز بیشتر و كمتر از 21 روز بودبا تأیید پزشك معتمد مرخصی صادر خواهد شد.اگر از 21 روز بیشتر و از 4 ماه كمتر بود پس از تأیید كمسیون پزشكی صادر می‌شود. امااگر از 4 ماه بیشتر شد در صورتیكه طول درمان بیماری وی طولانی تشخیص داده شود تا6 ماه مرخصی صادر می‌گردد. هر فرد در طول یكسال بیش از 4 ماه حق استفاده از مرخصی استعلاجی را ندارد. زایمان جز مرخصی استعلاجی می‌باشد. مرخصی زایمان برای خانمها برای فرزندان اول، دوم، سوم، هر كدام 3 ماه و یك ماه مرخصی شیردهی روی هم 4 ماه فرزند چهارم 2 ماه. دو قلو 4 ماه مرخصی – دوقلو به بالا یكسال.
مرخصی بدون حقوق:  به مرخصی گفته می‌شود كه فرد بنا به دلایل به مدت یكسال و در طول 30 سال به مدت 3 سال تقاضای مرخصی بدون حقوق می‌نمایند. این مدت جزء سابقه فرد منظور خواهد شد. فقط كسانی كه ادامه تحصیل می‌دهند جزء سابقه حساب می‌شود.
مرخصی موردی:   به مرخصی گفته می‌شود كه هر یك از كاركنان دولت در صورت مواجهه با این موارد می‌تواند به مدت 3 روز از آن استفاده نماید.
1-    ازدواج خود یا فرزندانش 2- دارا شدن فرزند 3- مراقبت و پرستاری از همسر و فرزند در اثر بیماری 4- احراز توسط مقامات قضایی 5- برای فوق اقوام درجه 1و2 به مدت سه روز
مرخصی ورزشی: به مرخصی گفته می‌شود كه طبق مصوبه دولت كلیه كاروان‌های ورزشی بازكنان ورزشی، هیاتهای ورزشی می‌توانند از مرخصی ورزشی بدون هیچ‌گونه محدودیتی از لحاظ مدت، بدون هیچ مجوز و مدیر كل دستگاه از آن استفاده كند.
مرخصی شیر: به مرخصی گفته می‌شود كه خواهران كارمند جهت شیردهی فرزند خود تا 20 ماهگی هر روز یك ساعت در دو نوبت می‌تواند از آن استفاده كنند بدون آنكه جزء هیچیك از مرخصی‌ها ثبت شود.
 
بازنشستگی   مرد      داوطلبانه
                خانم       شرایط
                             قانونی
شرط بازنشستگی برادران 50 سال سن تمام یا 25 سال سابقه كار تمام بصورت داوطلبانه و در شرایط معمولی داشتن 30 سال سابقه تمام وقت یا 65 سال سن تمام به بازنشستگی نائل خواهد آمد خواهران در شرایط عادی با 30 سال سابقه كار تمام بدون در نظر گرفتن سن و بصورت داوطلبانه و با 20 سال سابقه كار تمام می‌تواند بازنشست شوند. حقوق بازنشستگی به ازای هر سال 1 ماه.
ارزشیابی: هر یك از كاركنان دولت در طول سال طبق فرمهای تنظیم شده قبلی ارزشیابی می‌شوند نتایج این ارزشیابی در افزایش حقوق سالانه، صدور گروههای تشویقی، پرداخت فوق‌العاده شده كاركنان موثر خواهد افتاد. لیسانس با گروه 8 استخدام می‌شود هر 4 سال یك گروه حداكثر گروه برای لیسانس 14 می‌باشد. گروه 12، 13،14 گروه ممتاز گفته می‌شود. گروه ممتاز به شرط داشتن سابقه و كسب امتیاز لازم صادر خواهد شد. گروه 12 لیسانس 16 سال سابقه و 70 امتیاز- گروه 13 -20 سال سابقه 90 امتیاز- گروه 14- 24 سال سابقه 115 امتیاز. حداكثر گروه كاركنان دولت 20 و یك فرد در طول خدمت می‌تواند تا 4 گروه تشویقی كسب كند.
سایر امور عندالزوم: صدور ابلاغ كلیه كاركنان- صدور گواهی اشتغال به كار- برقراری وظیفه برای كاركنان حقوق فوت شده- صدور كارت تحصیلی برای معلمان- صدور ابلاغ مأموریت كاركنان- صدور كارت شناسایی و سازماندهی نیروها.
شرح وظایف آموزش راهنمایی و ابتدایی: با توجه به تغییراتی كه در سیستم سازمانی آن بوجود آمده اداره كل آ.پ به سازمان آ.پ تبدیل شده است. ریئس ادراه آ.پ دارای 3 معاون می‌باشد- معاون پشتیبانی- معاون امور متوسطه فنی و حرفه‌ای- معاون عمومی و پروشی.
معاون عمومی پرورشی: هر كدام دوایر پوشش خود دارند در آ.پ عمومی پرورشی معاونت و شرح وظایف آن به قرار زیر است. كلاَ بخشنامه‌ها  مسائلی كه مربوط به اصول عمومی و پرورشی است. از شاخه معاونت عمومی بخشنامه‌‌ها ارجاء می‌دهند به دبیرخانه در آنجا ثبت می‌شود  مهر می‌خورد در آموزش عمومی آموزش راهنمائی ابتدائی را دارا می‌باشد. همه دوایر مربوط به معاونت عمومی و پرورشی.
شرح وظایف: 1- دریافت نامه‌ها مربوط به آموزش از دبیرخانه و توابع آنها پیش متصدیان آموزشی جهت اقدام لازم. هر دوایره‌ای در حال حاضر در آموزش راهنمائی یك مسئول و یك متصدی در متوسطه یك مسؤل و دو متصدی خدمت می‌كنند. تغییراتی كه ایجاد شده در آ.پ در دوایر ك ذكر شده مسؤلین كارشناسی شده‌اند متصدیان آنها كاردان شده‌اند، در آموزش ابتدائی هم یك كارشناس و یك متصدی داریم.
2-    نظارت بر تنظیم سازمان آموزش واحدها در اول هر سال تحصیلی چه در آموزش ابتدائی یاراهنمائی یا متوسطه از وظایف مقامات به سازمان‌های آموزشی است.
3-    همكاری با كارگزینی در خصوص تهیه پیش‌نویس ابلاغ همكاران. در واحهای آموزشی ك هبعنوان كاردان مراجعه می‌شود با كدهای مشكلی ابلاغی مشخص می‌شود. در كلیه ابلاغهای مالی و اداری بعهده كارگزینی است.
4-    اقدام ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به واحدهای آموزشی بخشنامه‌ها ب دو صورت ابلاغ می‌شود از اداره كل به اداره آ.پ به مناطق  خود. اداره‌های ذیربط اقدام به پخش بخشنامه‌ها می‌كنند.
5-    پیش‌بینی نیلزهای واحدهای آموزشی از نظر دبیر، معلم و وسایل مورد نیاز واحدهای آموزشی  همكاری با حسابداری، آمار، بودجه، كارپردازی، ساختمان، در واحدهای آموزشی بازدید وارد قسمت آموزشی است.كارهای حسابداری آماری و ساختمانی.
6-     بررسی صورت جلسات تنظیمی در انجمن اولیاء و مربیان شورای آموزگاران و دبیران و شركت در جلسات آنها در صورتیكه نیاز باشد.
7-    بررسی گزارشهای معلمین راهنما و انجام اقدامات لازم درباره آنها ولی در آموزش راهنمائی متوسطه معلم راهنما نداریم چرا كه در این مقطع درسها تخصصی‌تر می‌شوند به‌ همین دلیل ممن است اطلاعات كافی برای اشخاص مراجعه كننده وجود داشته باشد.
8-    پیشنهاد صدور ابلاغ رؤسا برای اساس مقرارت مربوط موافقت شورای سازمانی در اداره شورایی تشكیل می‌شود به نام شورای سازماندهی درا ین قسمت مسؤلین قسمتهای آموزشی ر اپیش از همه شایسته مدیریت باشد جهت خدمت مدیریت اعلام می‌كنند در مقطع ابتدائی تا سقف 150 دانش‌آموز یك تا 435 نفر یك معاون ولی به محض اینكه 426 دانش‌آموز در راهنمائی از 125 یك معاون تا 325 .
9-    اقدام به ارسال فرمهای ارزشیابی مربوط به كاركنان آموزشی همه مسائل و كلیه افراد ارزشیابی می‌شوند. یك مدیر در قالب دوره آموزشی به دفتردار، معلم، معلم پرورشی و خود ارزشیابی می‌كند. مدیران واحدهای آموزشگاه راكارشناس با مسؤل آموزشی انجام می‌دهد دبیران مسؤل آموزش آنها را ارزشیابی می‌كنند معاونین را مسؤل آموزش ارزشیابی می‌كند. و در اخر مسؤل یا كارشناس آموزش را اداره انتخاب و ارزشیابی می‌كند.
حداقل نمره‌ای كه برای ارزشیابی در نظر گرفته می‌شود 17 است.
در هر واحد آموزشی به تعداد هر 15 نفر كه به مثل داشته باشیم یك نفر را بعنوان نیروی برجسته انتخاب می‌شود و به اداره پشنهاد می‌شود.
10-    همكاری با مسؤلین ترتبیت بدنی امور تربیتی علاوه براینكه تربیت بدنی هم یك واحد از شاخه‌ای اقسمت پرورشی است ولی با آموزش عمومی ارتباط دارد. كنترل و نظارت تربیت بنی با واحد تربیت بدنی است. مسؤل تربیت بنی كارهای ورزشی واحد تربیت بدنی را بر عهده دارد.
11-    پاسخگو به سؤالات مراجعین در خصوص آموزش. در قسمت آموزش كارشناسی باید در كلیه مقررات و آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ مسؤل متصدی داشته باشد كه هر مراجعی كه مراجعه میكند بتواند پاسخگوی جواب اربار رجوع باشد. بههمین دلیل رسم براین استكه برای پاسخگویی به یك نامه هر فرد 24 ساعت فرصت دارد ك به نامه‌ها پاسخ بدهد.
12-    بازدید مرتب از واحدهای آموزشی ونظارت بر امور آموزشی اداری و ساختمانی
13-     ارزشیابی از كار رؤسا و معاونین، مدیران، آموزگاران برابر فرمهای نظیم شده در رابطه ارزشیابی
14-     نظارت بر كار متصدیان
15-     رسیدگی بر وضع دبیران و آموزگاران اضافی و سیار بلاتكلیف كه در قالب واحدهای آموزشی ممكن است.
16-    رسیدگی به كنترل دقیق كاركنان یمار كسانیكه در مرخصی استعلاجی یا در حال استراحت هستند و استفاده مجدد از آنها پس از بهبودی.
17-    انجام سایر امور اداری ارجاعی مربوط عندالزوم كمیسیون خاص. آ.پ كه رئیس اداره، معاونین، مسؤل امتحانات، كارشناس مقطع و یك مدیر از بین مدیران كار رسیدگی به دانش‌آموزان خاص در كمسیون مورد بررسی قرار می‌گیرند.
در آئین نامه‌ها امتحانات مدیر موظف است تا تاریخ 15/8 تمام پرونده‌های دانش‌آموزان راكنترل كند تا از لحاظ نمره‌ای برای دانش‌‌آموزان مشكل وجود نداشته باشد و یا از لحاظ سنی اگر دانش‌آموزی كه وارد مقطع اول ابتدائی می‌شود اگر به سن مورد نظر نرسده باشد موظف است از ورود این فرد به مدرسه خودداری نماید.
( نقص پرونده از مسائل مهمی است ك در قسمت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار می‌گیرد.)
در دوره ابتدائی حداقل سن ثبت نام 6 سال تمام. حداكثر آن در مناطق شهر 9سال و در مناطق روستائی  عشایری 11 سال تمام. حداكثر سن ثبت نام در دوره ابتدائی در ماطق شهری 14 سال تمام. در مناطق روستائی و عشایری 16 سال.
دردوره راهنمایی حداكثر سن ثبت نام در پایه اول، دوم، سوم در مناطق شهری 15 ، 16، 17 سال تمام در مناطق روستائی و عشایری 17 ،18،19 سال تمام خواهد بود.
در دوره متوسطه حداكثر سن در پایه اول، دوم، سوم،  ودوره پیش دانشگاهی در مناطق شهری و روستایی، عشایری 18،19،20،21 سال.
فصل دوم
آموزش عملی
كارورزی (1)
بخش اول : موقعیت مدرسه
مشخصات، فضای فیزیكی ودفتر مدرسه:
«مجتمع آموزشی كودكان استثنائی (كم توان)»
این مدرسه در شهرك باغستان واقع شده است.
مشخصات فیزیكی مدرسه:
نوع ساختمان اسكلت فلزی می‌باشد  دارای دو طبقه می‌باشد. دارای دو سالن بزرگ در ابن سالنها دفتر معاون- دفتر مدیر- و دفتر دفتردار وجوددارد.
مساحت زمین          1500 متر مربع
زیر بناء                   1300 متر مربع
دارای دفتر معاون – دفتر مدیر- نمازخانه- اطاق انباری می‌باشد. دارای دفتر فتوكپی هم می‌باشد.
تعداد دستشوئی :  6 عدد
تعداد شیرهای آب‌خوری 8 عدد
دارای نور كافی، روشن، هر كلاس دارای دو پنجره می‌باشد.
داراب زمین ورزشی( هندبال- فوتبال) دارای وسایل ورزشی از جمله توپ فوتبال – توب بسكتبال
تعداد معلمان
مدیر
معاون
دفتردار
خدمتگذار    11 نفر
1نفر
2نفر
1نفر
1نفر    مربی پرورشی
مربی ورزش
تعداد كلاسها:
تعداد دانش‌اموزان هر كلاس     32 نفر در دو شیفت اداره می‌شود یك شیفت دخترانه و یك شیفت پسرانه

مشخصات فضای فیزیكی و دفتر مدرسه:
» مجتمع آموزشی كودكان استثنائی (كم توان)«
در شهرك باغستان واقع شده است. دارای دو طبقه می‌باشد.
دارای 2 سالن می‌باشد كه در یك طرف سالن دفترمعاون- دفتر مدیر- دفتر دفتردار وجود دارد. نمای ساختمان آجر نما می‌باشد.
دارای سالنهای نمازخانه، دفتر دبیران، دفتر امور تربیتی، كارگاه فنی، ازمایشگاه می‌باشد.
متراژ مدرسه
زیر بناء
مساحت حیاط مدرسه
تعداد كلاس
تعداد دستشویی
نوع اموزشگاه
نوع واحد
تعداد معلمان
تعداد معاون
تعداد دفتردار
خدمتگذار
مربی ورزش
مربی پرورشی
متصدی آزمایشگاه
متصدی كارگاه
تعداد شیر آبخوری    2030 متر مربع
1940 متر مربع
1060 متر مربع
20 كلاس
10 عدد
 عادی و دولتی
آموزش عادی
26 نفر
2 نفر
2نفر
 2نفر
2نفر
1نفر
1نفر
1نفر
12 عدد

دارای زمین فوتبال، هندبال، و امكانات ورزشی محدود می‌باشد.
بودجه‌بندی دروس:
دبیران و معلمان جمع می‌شوند و راجع به اینكه كتاب را تقسیم‌بندی می‌كنند از فلان بخش 2 نمره و از بخش دیگر 3 نمره بدهیم.
این جلسات ماهانه كه تشكیل می‌شود از هر دروس سر گروه دارد و در آنجا نحوه سؤال دادن چگونه باشند. دانش‌آموزی اینقدر نوشت چقدر به او نمره بدهند.
بخشهای كتاب را تقسی‌بندی می‌كنند تا از این بخش چند نمره داده شود.
كدهای بخشنامه‌های از آموزش و پرورش:
روابط عمومی – بسیج كد 21                       كد 12 روابط عمومی
حراست- ایثارگران     كد 21                       كد 13 حراست
معاونت آموزشی – مكتب قرآن     معاونت آموزشی كد 30
آموزش ابتدائی و راهنمایی   آموزش ابتدائی     كد  33            راهنمائی كد 34
كار دانش     45
امور تربیتی  55
آموزش متوسطه – امتحانات      كد 41               كد 46
تربیت بدنی- ستاد اقامه نماز      كد  57
برنامه‌ریزی و آمار – رسیدگی ارزشیابی  كد 61          كد110
كارگزینی
حسابداری
خدمات
مشاوره
بهداشت    78
77
79
59
52
مهر شیفت مجتمع آموزشی كودكان استثنائی می‌باشد.

جهت باطل كردن تمبر از مهر اسلام پیروز است استفاده می‌شود.
هنگامیكه دانش‌آموز در درسی حد نصاب نمره نیاورد از تبصره استفاده می‌كند.
هنگامیكه دانش‌آموز در شهریور ماه حد نصاب را نیاورد مردود آن سال تحصیلی می‌باشد  واز این مهر استفاده می‌شود.
مهر مربوط به انجمن و اولیاء مجتمع آموزشی كودكان استثنائی می‌باشد.
برای ثبت نام از این مهر استفاده می‌شود.
مهر مربوط به كتابخانه مجتمع آموزشی كودكان استثنائی می‌باشد.
به هنگام قبولی شهریور دانش‌آموزان از این مهر استفاده می‌شسود.
مهر مربوط به شیفت 2 مدرسه راهنمایی پسران می‌باشد.
تذكر: بدلیل پیشرفتهای علمی و روی‌كار آمدن كامپیوتر اكثر نامه‌های دانش‌آموزان بصورت كامپیوتری می‌باشد بنابراین دیگر از بعضی از این مهرها استفاده لازم را نمی‌برند.
 
بخش دوم: دفاتر
دفتر اندیكاتور: بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های كه از طرف ادراه آموزش و پرورش به مدارس‌ارسال از بخشنامه نوشته می‌شود در دفتر اندیكاتور، دفتردار هر بخشنامه را شماره‌گذاری می‌كند هر شماره از شروع سال تحصیلی از (1) تا الی آخر می‌باشد. مدیر مدرسه پس از خواندن بخشنامه‌ نامه‌ها را كه مربوط به قسمتهای مختلف در مدرسه می‌باشد ارسال می‌كند.
دفتر جلسات شورای دبیران: در طی یكسال تحصیلی در هر مدرسه‌ای هر یك ماه یكبار جلسه‌ای با ریاست مدیر مدرسه تشكبل می‌گردد كه در این جلسه به بحث و گفتگو در مورد مشكلات تحصیلی دانش آموزان، امتحانات هر ثلث و میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان می‌پردازند. كه پس از پایان هر جلسه تصمیمات و بحثهای گفتگو شده میان دبیران در دفتری ثبت می‌گردد و در پایان سال تحصیلی در دفتر ثبت می‌ِشود یك نسخه آن به آموزش و پرروش ارسال می‌گردد.
دفتر حضور و غیاب كاركنان: در این دفتر نام و نام خانوادگی دبیر مربوطه، ایام هفته، ورود و خروج كاركنان را شامل می‌شود كه دبیر یا معلم در هنگام ورود دفتر را امضاء و در هنگام خروج از مدرسه آنرا امضاء می‌كند. هر هفته توسط مدیر مدرسه دفتر مورد نظر امضاء و مهر می‌‌شود و اگر معلمی به علتهای مختلف غیبت كند در پایان هفته غیبت آن روز ثبت می‌گردد. در ایام تابستان فقط مدیر، معاونین و معلمانی كه برای كلاسهای جبرانی به مدرسه می‌آیند دفتر حضور و غیاب را امضاء می‌كنند.
دفتر حضور  غیاب كلاس: در شروع هر سال تحصیلی به معلمین دفتری داده می‌شود تا  اینكه هر معلمی كه وارد كلاس می‌شود به حضور و غیاب دانش آموزان بپردازد و در پایان هر روز كه بچه‌ها تعطیل می‌شوند. معلم دفتر را به معاون مدرسه تحویل می‌دهد معاون مدرسه به بررسی دفتر پرداخته و اگر دانش‌آموزی غیبت داشته باشد روز دیگر معاون غیبت دانش‌آموز را پیگیری می‌كند.
دفتر آمار دانش‌آموزان: در مورد ورودیهای تحصیلی دانش‌اموزان هر مدرسه می‌باشد كه در آن نام و نام خانوادگی دانش‌آموز، رشته تحصیلی، كد دانش‌آموز، آدرس منزل در آن ثبت می‌گردد. درپایان این دفتر گزارش اجمالی از كل ورودیهای دانش‌آموزان مدرسه، رسته تحصیلی( نظری- عمومی) ثبت می‌گردد و به تأیید مدیر مدرسه می‌رسد.
دفتر آمار دانش‌آموزان: در مورد ورودیهای تحصیلی دانش‌آموزان هر مدرسه می‌باشد كه در آن نام، نام خانوادگی، دانش‌آموز، رشته تحصیلی، كد دانش‌اموز آدرس منزل در آن ثبت می‌گردد در پایان این دفتر گزارش اجمالی از كل ورودیهای دانش‌آموزان مدرسه، رشته تحصیلی( نظری- عمومی) ثبت می‌گردد و به تأیید مدیر مدرسه می‌رسد.
دفتر امتحانات: پس از آنكه نمرات دانش‌آموزان مدرسه جمع‌آوری  وثبت شد این نمرات به اداره آموزش و پرورش فرستاده می‌شود و اداره نمرات را بصورت كارنامه تحصیلی درآورده در همه نمرات دانش‌آموزان مدرسه را در دفتر امتحانات ثبت می‌كند و مجدداَ برای مدرسه مورد نظر می‌فرستد در اصل مجموعه كارنامه‌های تحصیلی یكسال تحصیلی دانش‌آموزان یك مدرسه می‌باشد كه در دفتر امتحانات ثبت می‌شود.
دفتر انظباط: در هر مدرسه دفتری به نام دفتر انظباط وجود دارد كه معاون مدرسه در پایان نوبت اول، دوم، سوم، هر سال تحصیلی وضعیت هر دانش‌اموز را مورد بررسی قرار می‌دهد كه شامل رفتارهای اخلاقی، غیبتهای غیر موجه، اخراج از كلاس توسط معلم، وضعیت ظاهری، طرز برخورد با مسؤلین مدرسه می‌باشد كه با توجه به این فاكتورها معاون نمره دانش‌آموز را در آن دفتر ثبت می‌كند. كه در دفتر نام و نام خانوادگی دانش‌آموز علت غیبت، تاریخ غیبت ثبت شده است.
دفتر مخصوص دبیران: دفتر مخصوص دبیران مربوط به هر معلمین و دبیران است كه هر معلم یا دبیر بطور جداگانه دفتری درباره دانش‌اموزان خود دارد كه درآن نمره‌هایی كه در طول روز از دانش‌آموزان درس پرسیده می‌شود در دفتر ثبت می‌گردد.
دفتر اموال – فاكتورها- ثبت خرید: در این دفتر تمام اموال مدرسه شماره‌گذاری می‌شود و در آن ثبت می‌گردد همچنین از اول سال تحصیلی تا پایان سال هر نوع اموالی كه برای مدرسه خریداری شود در این دفتر ثبت می‌گردد. در این دفتر شامل نوع كالای خریداری شده تاریخ خرید، مبلغ پرداخت شده كالا، مكان خریداری شده نوشته شده است همچنین فاكتورهایی كه در آن نوع كالا و مبلغ  آن نوشته شده در دفتر ثبت و بایگانی می‌گردد.
دفتر ارسال مراسلات: نامه‌هایی كه از طرف مدرسه به بیرون فرستاده می‌شود در آن ثبت می‌گردد مانند گواهی برای صدور شناسنامه گواهی اشتغال به تحصیل، درخواست مدارك دانش‌آموزان از سایر مدارس می‌باشد كه در این دفتر موضوع درخواست نوشته تاریخ آن ثبت می‌گردد همچنین عنوانهای هر نامه هم در دفتر نوشته می‌شود.
دفترهایی كه به فرم نیستند: دفترهایی جدای از دفترهای كه در دسترس دفتردار وجود دارد  شامل می‌شود و اصولاَ مربوط به دفترهایی می‌شود كه زیاد از آن استفاده نمی‌شود.بعضی از دفاتر كوچك مربوط به هر مدرسه را نیز شامل می‌شود.
دفتر آزمایشگاه و وسایل آزمایشگاهی مدرسه: دفتری كه در آن وسایل موجود در آزمایشگاه در آن ثبت شده است. كه نوع وسیله شماره ثبت، تاریخ را شامل می‌شود. همچنین هنگامیكه دانش‌اموزان یك كلاس برای آزمایش یك ماده‌ای كه در درس علوم خوانده‌اند به آزمایشگاه می‌روند. پس از اتمام آزمایشات گزارش و نتیجه آزمایشات د ردفتر ثبت می‌شود و به امضاء دبیر آزمایشگاه و متصدی آزمایشگاه می‌رسد.
دفتر معاون مدرسه – رسید پرونده‌ها: هر معاونی یك برگه جداگانه دارد كه در هر برگه از این دفتر مشخصات دانش‌آموز نوشته شده است روی هر برگه یك قطعه عكس نیز چسبانده شده است كه در این برگه وضعیت تحصیلی، وضعیت اخلاقی دانش‌آموزان در آن ثبت می‌شود. اما در مورد رسید پرونده‌ها: در مورد پرونده دانش‌آموزانی می‌باشد كه به دلیل مختلف از جمله دانش‌آموزانی مردودی، دانش‌آموزان اخراجی و دانش‌آموزانی كه از یك مدرسه به مدرسه دیگر بخواهند نقل مكان كنند شماره پرونده‌ها آنها در دفتری ثبت شده و تاریخ می‌خورد پس از آن پرونده به دست پدر یا مادر دانش‌آموز داشته شده و از آنها امضاء و انگشت گرفته می‌شود كه نشانه تحویل پرونده فرزندشان به آنهاست.
دفتر برنامه كار مدیر: در اول سال تحصیلی مدیر مدرسه یك برنامه‌ریزی می‌كند كه بر اساس آن تاریخ جلسات مختلف و برنامه‌ریزی آموزشی و پروشی را تعیین و به روز عمل می‌كند و نتیجه جلسات را در آن دفتر ثبت می‌كند.
پرونده كاركنان : هر كارمندی دارای یك پرونده در بایگانی اداره می‌باشد كه شامل آخرین حكم كارگزینی فرم شروع به كار، فیش حقوقی، فرم نوافقی بین مدیر و دبیر می‌باشد در طی سال تحصیلی و همچنین سنوات كاری معلم را دارا می‌باشد.
لیست معلم: دو نوع لیست وجود دارد لیست نوبت اول، لیست نوبت دوم، كه یك یا دو هفته قبل ار امتحانات چاپ می‌شود و تئسط معاون به معلمان تحویل داده می‌شود. و معلمان هم نمرات هر ثلث را بدون خط‌خوردگی با خودكار مشكی در لیست نوشته و تحویل دفتردار می‌دهد. در صورت خط ‌خوردگی نمره صحیح را در قسمت ملاحظات می‌نویسند. دفتر دار هم موظف است یا یك یا دو
هفته بعد از امتحانات آنها را ثبت كند و برای اداره ارسال نمایند و اداره نمرات را بصورت كتابچه در آورده و به مدرسه ارسال می‌نماید.
كارنامه تحصیلی: همان نمرات پایانی سالانه هر دانش‌اموز می‌باشد كه در طی 9 ماه تحصیلی نتیجه آنرا دریافت می‌كند. اگر دانش‌آموزی مجموع نمراتش به حد نصاب در ثلث دوم نرسد تجدید می‌باشد. دادن این كارنامه به دانش‌آموزان برای مطلع شدن والدین و خود دانش‌آموزان به وضعیت تحصیلی در طول یكسال تحصیلی می‌باشد علاوه برریز نمرات ترم اول و ترم دوم با ضریب نوشته می‌شود در پایان مجموع كل درس و معدل كل ثبت می‌گردد.
كارنامه موقت: این كارنامه در هر نوبت ترم داده می‌شود پس از پایان امتحانات در ترم اول این كارنامه داده می‌شود تا دانش‌آموز نتیجه و، وضعیت تحصیلی خود را در ترم اول را ببین تا اگر در درسی ضعیف و یا تجدید شده است تلاش و كوشش زیادی را برای ترم بعد انجام دهد. در این كارنامه نام ، نام خانوادگی  دانش‌آموز، مقطع تحصیلی، ریز نمرات ترم اول یا دوم نوشته شده است…

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی رابطه بین بهداشت روانی و عزت نفس دانش آموزان فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه بررسی رابطه بین بهداشت روانی و عزت نفس دانش آموزان فایل ورد (word) دارای 162 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی رابطه بین بهداشت روانی و عزت نفس دانش آموزان فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی رابطه بین بهداشت روانی و عزت نفس دانش آموزان فایل ورد (word)

چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مساله
اهمیت پژوهش
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف اصطلاحات و مفاهیم
فصل دوم
مقدمه
نظریه ها و دیدگاه های مرتبط با بهداشت روانی
بهداشت روانی و سه سطح پیشگیری
هدف بهداشت روانی
عوامل خطرآفرین و پیشگیری کننده دربهداشت روانی
درمان
راهبردهای کاهش استرس و حفظ بهداشت روانی
نظریه ها و دیدگاههای مرتبط با افسردگی
طبقه بندی افسردگی
تفاوتهای جنسی درافسردگی
سن وافسردگی
سبب شناسی افسردگی
نظریه ها ودیدگاه ها ی مرتبط با اضطراب
علائم اضطراب
انواع اضطراب
کنترل اضطراب
روشهای کاهش اضطراب
نظریه ودیدگاههای مرتبط با فوبی
علائم فوبی
عوامل ونتایج بین فردی فوبی
نظریه ها ودیدگاههای مرتبط باوسواس
شیوع وطول دوره وسواس
درمان وسواس
نتایج مطالعات درمانهای شناختی ورفتاری
دیدگاه های مرتبط باپرخاشگری
علت های احتمالی اختلال های سلوک
درمان اختلال های سلوک
پرخاشگری و عزت نفس
نظریه و دیدگاه های مرتبط با پارانویید
شیوع پارانویید
تشخیص و ویژگی های بالینی پارانویید
درمان پارانویید
نظریه ها و دیدگاه های مرتبط با عزت نفس
آیا با اعتماد به نفس متولد می شویم؟
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
فصل سوم
روش تحقیق
روش
جامعه آماری
نمونه آماری
تعیین حجم نمونه
ابزارهای پژوهش
طریقه اجرای پژوهش
روش های آماری پژوهش
فصل چهارم
تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل پنجم`
بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادها
محدودیت های تحقیق
پیوستها و ضمائم
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بررسی رابطه بین بهداشت روانی و عزت نفس دانش آموزان فایل ورد (word)

– اخوت، ولی الله، 1362، افسردگی، تهران انتشارات رز

– آزاد ، حسین، 1384، آسیب شناسی روانی، تهران انتشارات بعثت، جلد

– بیابانگرد، اسماعیل، 1382، روشهای پیشگیری از افت تحصیلی، تهران انتشارات انجمن اولیا و مربیان

– بائر، لی، 1382، غلبه بر وسواس ، ترجمه ی مسعود محمدی، لیلا کوهی،محمد دهکانپور، تهران، انتشارات رشد

– پروچسکا، جیمزاو، نورکلاس، جان سی، 1381، نظریه های روان درمانی، ترجمه ی یحیی سید محمدی، تهران انتشارات رشد

– دلاور، علی، 1380، روشهای آماری در روان شناسی و علوم تربیتی، انشارات دانشگاه پیام نور

– دادستان،پریرخ،1376، روان شناسی مرضی تحولی، تهران انشارات سمت

– ریو،جان مارشال، 1381، انگیزش و هیجان، ترجمه ی یحیی سید محمدی، تهران انتشارات ویرایش

– روزنهان، سلیگمن، دیوید آل، مارتین ای پی، 1382، آسیب شناسی روانی، ترجمه ی یحیی سید محمدی، تهران انتشارات ارسباران، جلد 1 و

– ساراسون، ایرون جی، باربارا آر، 1381، روان شناسی مرضی، ترجمه ی بهمن نجاریان محمد علی اصغری مقدم، محسن دهقانی، تهران انتشارات رشد،جلد 1 و

– شفیع آبادی، عبدالله، 1371، نظریه های مشاوره و روان درمانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران

– شفیع آبادی، عبدالله، 1372، راهنمایی و مشاوره، تهران انتشارات سمت

– شیهان، آیلین، 1383، عزت نفس، ترجمه ی مهدی گنجی، تهران انتشارات نشر ویرایش

– شاملو، سعید، 1383، بهداشت روانی، تهران انتشارات رشد

– کاپلان، سادوک، 1378، خلاصه روان پزشکی، ترجمه ی حسن رفیعی، تهران انتشارات ارجمند، جلد

– کاپلان، 1378، خلاصه روان پزشکی، ترجمه ی نصرت الله پورافکاری، تهران انتشارات شهر آب، جلد

-کنرلی ملن، 1382، اختلالات اضطرابی، ترجمه ی سیروس مبینی، تهران انتشارات رشد

– گراث، مارنات، گری1384 راهنمایی سنجش روانی، ترجمه ی حسن پاشا شریفی، محمدرضا نیکخو، تهران انتشارات رشد، جلد

– گریسون، فوآ، استکتی، 1382، وسواس، ترجمه ی امیر هوشنگ مهریار، تهران انتشارات رشد

– گنجی، حمزه، 1384، بهداشت روانی ، تهران انتشارات ارسباران

– لیهی،هالند،رابرت لی، استفان جی، 1385، راهنمای گام به گام درمان اختلالات اضطراب، ترجمه ی اکرم دهقانی، اراک ، انتشارات نوای دانش

– لیندن فیلد، گیل، 1382، اعتماد به نفس برتر، ترجمه ی حمید و نگار اصغری پور تهران انتشارات جوانه رشد

– میلانی فر، بهروز، 1382، بهداشت روانی، تهران انتشارات قومس

– ماسن، کیگان، هوستون، 1380، رشد و شخصیت کودک، ترجمه ی مهشید یاسایی، تهران، انتشارات مرکز

منابع لاتین

 

-Athinson; Rital (1993) Introduction to psychology; USA

-Powney ; Janet .and Miks watts (1987) Interviewing in Educational research . routledge and kegan pualltd

-Turchenkev B and etal (1978) the ussR; educations science and cmlfure progress publishers

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین بهداشت روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان حاج تقوی شهر اراک صورت گرفته است . جامعه آماری  این پژوهش دانش آموزان مشغول تحصیل در مقطع سوم نظری در شهر اراک  می باشد. حجم نمونه انتخاب شده در این مطالعه 200 نفر از دانش آموزان بوده است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله انتخاب گردیده است ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر آزمون بهداشت روانی SCL90 و آزمون عزت نفس کوپراسمیت است

روش پژوهش در این تحقیق ترکیبی از روش اسنادی و پیمایشی و روش آماری در سطح توصیف شاخص های آماری و در سطح استنباطی ضریب همبستگی پیرسون است که نتایج زیر حاکی از آن می باشد

1 – بین میزان افسردگی و عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نظری رابطه ی معکوس وجود دارد بدین معنی که هر چه میزان افسردگی افزایش یابد از میزان عزت نفس کاسته می شود و میزان ضریب همبستگی نمرات افسردگی و عزت نفس دانش آموزان 556-% می باشد و از نظر آماری در سطح 05/0 معنی دار است

 2 – بین میزان اضطراب و عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نظری رابطه ی معکوس وجود دارد بدین معنی که هر چه میزان اضطراب افزایش یابد از میزان عزت نفس کاسته می شود و میزان ضریب همبستگی بین نمرات -476% می باشد و از نظر آماری در سطح 05/0 معنی دار است

 3 – بین میزان وسواس و عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نظری رابطه ی معکوس جود دارد بدین معنی که هر چه میزان وسواس افزایش یابد از میزان عزت نفس کاسته می شود و میزان ضریب همبستگی نمرات وسواس وعزت نفس 488%- می باشد و از نظر آماری در سطح05/0 معنی دار است

 4 –  بین میزان فوبی وعزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نظری
رابطه ی معکوس وجود دارد بدین معنی که هر چه میزان فوبی افزایش یابد از میزان عزت نفس کاسته می شود و میزان ضریب همبستگی نمرات فوبی وعزت نفس 372-% می باشد و از نظر آماری در سطح05/0 معنی دار است

 5-  بین میزان پرخاشگری وعزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نظری رابطه ی معکوس جود دارد بدین معنی که هر چه میزان پرخاشگری افزایش یابد از میزان عزت نفس کاسته می شود و میزان ضریب همبستگی نمرات پرخاشگری وعزت نفس دانش آموزان -470% می باشد و از نظر آماری در سطح05/0 معنی دار است

 6 –  بین میزان پارانویا و عزت نفس در دانش آموزان دخترمقطع متوسطه نظری رابطه ی معکوس جود دارد بدین معنی که هر چه میزان پارانویا افزایش یابد از میزان عزت نفس کاسته می شود و میزان ضریب همبستگی بین نمرات پارانویا و عزت نفس دانش آموزان  448-% می باشد و از نظر آماری در سطح05/0 معنا دار می باشد

مقدمه

رفتار بشر نتیجه ی موقعیت ها و عوامل متعددی است مهمترین آنها خانواده و مدرسه و اجتماع می باشد هنگام طفولیت و کودکی این سه عامل اساس شخصیت فرد را پی ریزی می کنند و پایه ی رفتارهای بعدی او او را استوار می سازند اگر خانواده، مدرسه و اجتماع هر یک وظایف خود را به خوبی انجام دهند شانس موفقیت کودک در زمان بلوغ و بزرگسالی افزایش خواهد یافت و بالعکس چنانچه این سه عامل از وظایف خود به طریق قصور ورزند سازگاری فرد در دوران جوانی و بزرگسالی بسیار دشوار، گاه نیزغیرممکن خواهد شد. تاثیر خانواده در رفتار کودک بیشتر در دوران قبل از مدرسه است و پس از آن مسئولیت مدرسه در تربیت کودک سنگین تر خواهد بود. برآوردن احتیاجات جسمانی و اجتماعی و روانی کودک که قسمت عمده ای از تربیت او را شامل می شود ازعوامل بسیار مهم پرورش کودک است اگر چه تربیت جسمانی کودک در مدارس از سالها پیش مقرر شده است ولی موضوع سلامت فکر اطفال و نوجوانان هنوز به نحو صحیح مورد توجه و قبول مدرسه قرار نگرفته و بر اساس این غفلت درباره ی بهداشت روانی کودک، مدرسه به طور مستقیم در پیشرفت و ازدیاد اختلالات روانی کودکان موثر واقع شده است(شاملو 1383)

مدرسه از اساس با خانواده فرق دارد زیرا از نظر عاطفی خنثی است کودک تنها فردی نیست که مورد توجه بزرگسالان قرار می گیرد او نیز مثل 30 تا 40 کودک دیگر است و باید با واقعیتهای مختلف سازگار شود کودک باید جای خود را در این محل پیدا کند او بر اساس پیشرفتی که نشان می دهد مورد توجه و محبت قرار می گیرد همچنین او بر اساس این که چقدر با هنجار و ارزشهای معلم سازگار شود توجه و محبت می بیند او باید نشان دهد که به دستورالعملها گردن می نهد با انتظارها سازگار می شود دیگران را می فهمد و خود را به دیگران می فهماند و مدرسه محیطی است که کودک در آنجا شایستگی ، شکست، موفقیت، محبوبیت، انزوا، طرد و غیره را تجربه می کند. او می فهمد که برای ارزش داشتن باید موفق شود و کودک به کمک موفقیتهای خود اعتماد به نفس پیدا می کند و برعکس دراثر شکستهای خود احساس حقارت و خود کم بینی احساس می کند و کودک به مرور متوجه می شود که مدرسه تنها جای درس خواندن نیست بلکه مقررات دیگری نیز در آنجا وجود دارد که باید رعایت شود. تعداد رویدادهایی که در مدرسه و خصوصاً در کلاس اتفاق می افتد و هر کودک آنها را می بیند و تجربه کسب می کند زیاد است خلاصه اینکه انواع رویدادهایی که در اجتماع و در زندگی واقعی بزرگترها پیش می آید در مقیاس کوچکتر در مدرسه اتفاق می افتد بنابراین با توجه به طولانی بودن دوران تحصیل و با توجه به حساس بودن کودکی و نوجوانی باید انتظار داشت که مدرسه بتواند در تضمین بهداشت روانی دانش آموزان یا ایجاد دشواریهای رفتاری برای آنها نقش داشته باشد.(گنجی 1380)

از طرف دیگر موضوع اعتماد به نفس در دانش آموزان نیز اهمیت زیادی دارد مدرسه محیطی است که باید کودکان و نوجوانان به درجات بیشتری از رشد اجتماعی و خودباوری دست پیدا کنند و لذا قبل از همه معلمان ما باید از سطح قابل قبولی ازعزت نفس برخوردار باشند به این ترتیب لازم است که نگرشی نو به شیوه های انتخاب، تربیت، آموزش و آماده سازی معلمان داشته باشیم زیرا آموزگارانی که که از اعتماد به نفس لازم برخوردار نباشند نمی توانند این صفت مهم را به دانش آموزان خود انتقال دهند و اصولاً موضوع پرورش اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان برای آنها از اهمیت لازم برخوردار نخواهد شد. مطالعات نشان می دهند معلمانی که از اعتماد به نفس کافی محرومند برای کنترل دانش آموزان، اداره کلاس و انتقال مفاهیم از روشهای نامعقول توام با سخت گیری های بی جا و شیوه های تنبیهی، بیشتر سود می جویند. مطلب دیگر آن است که در محیط تعلیم و تربیت رفتارها، برخوردها و تعامل افراد باید به گونه ای باشد که عزت نفس دانش آموزان را بیشتر از هر چیز مورد توجه قرار دهد و محتوای درس ها و برنامه های آموزش و پرورش طرح ریزی شده برای آنها در راستای افزایش توانایی ابراز وجود و اعتماد به نفس آنها باشد تا نسل آینده جوانان جویا، پرسشگر، فعال و مسئولیت پذیر بار آیند.( لیندن فیلد[1]، ترجمه اصغری پور 1382)

در سالهای اخیر روان شناسان اهمیت زیادی به مسایلی که مربوط به تشکیل خودپنداری است داده اند این موضوع برای متخصصان بهداشت روانی هم اهمیت خاصی دارد زیرا پندار فرد از شخصیت خود تا اندازه ی زیادی تصور او را درباره ی محیطش تعیین می کند و این دو عامل نوع رفتارهای او را طرح می ریزد اگر تصور از خود مثبت و نسبتاً متعادل است شخص دارای سلامت روانی است و اگر به عکس خودپنداری شخص منفی و نامتعادل باشد او از لحاظ روانی ناسالم شناخته می شود.(بیابانگرد 1382)بیشتر مردم نیز قبول دارند که داشتن عزت نفس پایین می تواند بر توانایی، شاد و موفق بودن در زندگی اثر عمیقی بگذارد به طور اختصاصی سطح عزت نفس می تواند بر ماهیت روابط دیگران و سلامت روانی ما نفوذی خوب داشته باشد.(شیهان[2]، ترجمه ی گنجی 1383) بی تردید نشاط و شادابی و روحیه ی انگیزش تحصیلی در دانش آموزان منوط به داشتن عزت نفس متعادل برای طی کردن مراحل یادگیری در محیط آموزش می باشد این پژوهش نیز به توضیح به این مساله می پردازد و رابطه بین بهداشت روانی و عزت نفس در دانش آموزان را مورد بررسی قرار می دهد

بیان مساله

بلوغ را می توان یکی از مهم ترین دوره های زندگی و یک روند منحصر به فرد دانست این دوره عبارت از یک زمان بحرانی رشد و نمو است که از نظر فیزیولوژیکی، فیزیکی و روانی تحولات بسیار عمیقی در فرد ایجاد می کند و باعث می شود که نظم جسمانی و روانی نوجوان برهم بخورد

نوجوان در این دوره از نظر جسمانی در حال رشد، از لحاظ عاطفی نارس، از لحاظ تجربه محدود و از لحاظ فرهنگ اجتماعی بسیار شکننده و تحت تاثیر است از نظر بهداشت روانی شناخت این تحولات به خصوص در آن قسمتها که تغییرات چشمگیر در رفتار و کردار نوجوان آشکار می گردد، بسیار پراهمیت بوده و آموزش بهداشت روانی و آشنا ساختن نوجوان، پدران، مادران با مسائل و مشکلات مربوط به این دوره از زندگی امری است که مورد قبول همه ی روان پزشکان و روان شناسان قرار گرفته است. آنا فروید[3] ناهماهنگی در ساختمان روانی را یک واقعیت اساسی دوره ی نوجوانی می دانست. آشوب درونی، واکنشهای انطباقی بیگانگی، بحرانهای هویت از خصوصیات شایع این دوره از زندگی است. اضطراب، افسردگی، ترسهای اجتماعی، امتناع از رفتن به مدرسه به خصوص در سالهای تحصیلات دبیرستان حاج تقویی اکثراً همراه با اختلالات روانی و اختلالات شخصیتی به صورتهای مختلف در این دوره ها شایع هستند. پدر و مادر اغلب از نیروی انگیزه ها و محرکهای نوجوانان خود بیمناک می شوند و سعی بر آن دارند که فرزندانشان آن چیزی که آنان می خواهند حتی خوشبخت تر، موفقتر، مرفه تر و با معلومات تر بشوند. عدم آشنایی و بی توجهی به تغییرات روانی در این دوره ممکن است منجر به بروز مناقشات خانوادگی و اجتماعی شده و منشا بسیاری از انحرافات اخلاقی، پناه به اعتیاد، دزدی و انواع تبهکاری در نوجوانان گردد معمولاً اکثر پزشکان وقتی پسر یا دختری را مورد معاینه قرار می دهند فقط به سلامت جسمی او توجه می کنند مراقبت از رشد روانی نوجوانان از نظر پزشک و آموزگار امری ضروری است باید رفتارهای غیر طبیعی به موقع تشخیص داده شود تا از بروز ناراحتی روانی جلوگیری به عمل آید. برای درک دنیای روانی نوجوانان و مشکلات آنان توجه به دو نکته اساسی زیر لازم است

-طرز فکر نوجوان نسبت به خود، همکلاسیها، همبازیها، افراد بزرگتر، افراد کوچکتر، برادران، خواهران و پدر و مادر

-طرز تفکر او راجع به کار و هدفهای دیگر(میلانی فر 1382)

 روان شناسان رشد معتقدند که اولین ارتباط کودک برای روابط بعدی او با دیگران الگو قرار می گیرد آنها اهمیت رشد عاطفی سالم در تضمین بهداشت روانی در بزرگسالی را مورد تاکید قرار می دهند نظریه ی پویایی فروید[4] ، مخصوصاً نظریه ی او درباره ی ساختمانهای شخصیت(نهاد من، من برتر) بیشتر از نظریه های دیگر شناخته شده است فروید معتقد است بهداشت روانی فرد در گرو هماهنگی بین این سه ساخت است اریکسون[5] برخلاف فروید معتقد است که رشد شخصیت در طول زندگی ادامه می یابد. او معتقد است انسان در هر دوره می تواند به سلامت روانی و توانایی های خود برسد به نظر اریکسون نوجوان به خاطر تغییراتی که از نظر جسمی، روانی و اجتماعی پیدا می کند باید هویت خود را بسازد به اعتقاد پیاژه[6] بی اطلاعی از رشد شناختی کودک و انتظارهای بی مورد می تواند اعتماد به نفس، عزت نفس، هویت و خویشتن پنداری کودک را تضعیف کند و بهداشت روانی او را از حد هنجار پایین تر بیاورد.(گنجی، 1384)

اهمیت عزت نفس از آنجا روشن می شود که نگرش های خود کم بینی که ممکن است مقدمه ی ناراحتی های روانی باشد در افراد وجود دارد و دلیل عمده در ارتباط با این مساله تاکید اکثر والدین به پیشرفت فرد در کلیه ی زمینه های زندگی بدون توجه به توانایی های نوجوان می باشد. از عوامل بیرونی که در تقویت عزت نفس کودکان و نوجوانان تاثیر فراوانی دارد ارتباط با گروه و تعامل با افرادی است که از اهمیت بیشتری نزد کودکان و نوجوانان برخوردارند بنابراین اعطای فرصت های لازم به کودکان و نوجوانان برای رشد در کنار گروه همسال و استفاده از فرصت های موجود در اجتماع و در اختیار قرار دادن الگوهای مناسب و گذران اوقات فراغت به نحوی سازنده و برخورداری از رسانه های جمعی که نیازهای این طبقه را به نحو مناسب پاسخگو باشد از دیگر ابزارهای اجتماعی رشد اعتماد به نفس محسوب می شود اما در عین حال که موارد ذکر شده در ساخت و افزایش اعتماد به نفس ما نقش اساسی دارند نباید فراموش کرد که تاثیر انگیزه های درونی مهم تر از اینهاست هرگز نباید خللی در اعتماد به نفس ما ایجاد کنند کودکان و نوجوانان باید درک کنند که در مقابل بسیاری ازعوامل بیرونی نقش اتخاب کننده دارند و بهداشت روانی آنها در گرو ظرفیت و توان روانی است که در مقابله با حوادث از خود نشان می دهند(لیندن فیلد، ترجمه ی اصغری پور 1382)

اجتناب از برقراری ارتباط موجب از دست دادن فرصت های یادگیری و ناکامی تحصیلی و متعاقب آن از دست رفتن خود پنداری و بروز بیماری روانی خواهد شد دانش آموزان همواره می بایست بکوشند تا با تسلط بر خویشتن ضمن برقراری ارتباط، بر تقویت عزت نفس و خود پنداری و باور این که می توانند مشکلات را از پیش پای خود بردارند کوشش نمایند. در این زمینه تحقیقات متنوعی انجام شده است که وقتی خودپنداری دانش آموز از دست می رود مشکلات روانی بروز می کند

پرکی[7] دانشجویان سال اول دانشگاه را درباره ی پنداشتی که از خودشان داشتند مورد مطالعه قرار داد و ارتباط معنی داری بین خود پنداری و موفقیت تحصیلی پیدا کرد او به این نتیجه رسید که نه تنها ادراک مثبت از خود به عنوان یک فرد در مورد کوشش برای پیشرفت، تمایل به مطالعه و رفتن به دانشگاه مهم است بلکه یک عامل عمده و مرکزی برای رسیدن به کمال مطلوب در امر تحصیل نیز می باشد.(پرکی 1378)در تحقیقی روی دانش آموزان سیاه پوست کالپین[8] دریافت که دانش آموزانی که اعتماد به نفس بیشتری از خود بروز می دهند موفقیت تحصیلی بالاتری دارند چنین به نظر می رسد که خودپنداری از نظر نژادی نیز مرز نمی شناسد دانش آموزانی که احساس خوبی درباره ی توانایی خود ندارند بدون توجه به نژاد و رنگ به ندرت در کار مدرسه موفق هستند.(کالپین 1966)

بالاخره گیل[9] الگوهایی از موفقیت را که به طور معنی داری با خود ادراک شده و اعتماد به نفس دانش آموزان عمومی مدارس همبستگی داشت پیدا کرد او در نوشته هایش با این بیان چنین نتیجه گرفت که نتایج این تحقیق در تایید خودپنداره است و باید به اهمیت مساله ی خودپنداری و اعتماد به نفس در فرآیندهای تحصیلی بیش از آنچه هست توجه گردد.(گیل 1969)

افرادی که عزت نفس کمی دارند دچار اضطراب زیاد می شوند برخی معتقدند که مهم ترین فایده ی عزت نفس زیاد این است که از خود در برابر اضطراب محافظت می کند.(گرین برگ[10] و همکاران 1992)در تحقیق دیگری که توسط لوینسون[11] و همکارانش انجام شده است نشان می دهد که افرادی که افسرده هستند یک دید منفی از کارآمدی خود(عزت نفس) در برخورد با موقعیتها دارند این اصطلاح به قضاوت شخص در مورد توانایی انجام رشته اعمال ویژه اشاره دارد.(بندورا[12] 1977) با توجه به نتایج تحقیقات ذکر شده سلامت روانی رابطه نزدیک با خود پنداری مثبت دارد و خودپنداری مثبت با احساس تعلق و هویت فردی و اجتماعی و انگیزه ی بیشتر پیشرفت ارتباط دارد.(ویس[13] 1995)تحقیقی که به وسیله ی روان شناسان آمریکایی انجام گرفته و در آن زندگی روزانه ی نوجوانان مطالعه شد ویژگیهای زیر را نشان می دهد.[14] تغییرات خلقی یکی از ویژگیهای بهنجار زندگی نوجوانی است نه اینکه مستلزم مسائل روانی ریشه دار است، جوانانی که بیشترین وقت خود را با خانواده می گذرانند و کمترین آن را به دیگران اختصاص می دهند بهترین نتایج تحصیلی را به دست می آورند، اختلاف و تعارض با برادر و خواهر مثل اختلاف با پدر و مادر برای نوجوان ناراحتی ایجاد می کند، تنهایی یکی از ویژگیهای زندگی نوجوانی است و نشانه ی نابهنجاری یا بیماری نیست، نوجوانان دوست دارند بیشترین وقت خود را به فعالیتهای سرگرم کننده صرف کنند در مجموع این مطالعه نشان می دهد که نوجوانان برای دگرگونی های مهم خلقی آمادگی دارند لازم است والدین و مربیان این ویژگیها را بشناسند و متناسب با آن ها  با نوجوانان برخورد داشته باشند آنها باید بدانند که نوجوانان  برای آنکه خود تصمیم بگیرند سعی می کنند از قید قدرتی که بزرگترها ی خانواده، مدرسه و اجتماع اعمال می کنند رها شوند آنها در پی این هستند هویت خود را نشان دهند. اگر دوره ی نوجوانی بدون مشکل سپری شود نوجوان به بزرگسال سالمی تبدیل خواهد شد ونقش بزرگسالی خود را خوب ایفا خواهد کرد اما اگر در این گذر دشواریهایی به وجود آید بهداشت روانی نوجوان از جاده ی اصلی منحرف و به بیراهه کشیده خواهد شد. به نظر می رسد که برای تضمین بهداشت روانی ، کسب هویت و استقلال، سالمترین راه این است که روابط نوجوانان با والدین صمیمی باشد نوجوانانی که والدین خودرا همیشه حاضر در صحنه می بینند و احساس می کنند که می توانند بر آنها متکی باشند بهتر رشد می یابند و روان سالمتری نیز دارند. (گنجی 1384)

اهمیت پژوهش

عدم سازش وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهود و فراوان است در هر طبقه و صنفی و در گروه و جمعی اشخاص نامتعادل زندگی می کنند بنابراین در مورد همه ی افراد خطر ابتلا به ناراحتی های روانی و بهداشت روانی تنها منحصر به تشریع علل اختلالات رفتار نیست بلکه هدف اصلی آن پیشگیری از وقوع ناراحتی هاست در سالهای اخیر در کشور ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان توجه ویژه ای هم از سوی مقامات دولتی و هم از جانب مردم به امربهداشت روانی نشان داده شده است بر اساس آمارهای منتشره از سوی کشورهای مختلف معلوم شده است که تعداد بیماران روانی به طور مداوم رو به ازدیاد است بعضی از تحقیقات ابتدایی در ایران نیز رشد روزافزون بیماریهای روانی را تایید می کند در ایران نیز بنابر تحقیقی که در یکی از بیمارستانهای روانی به عمل آمد بودجه سال 1363 شمسی برای نگهداری و درمان بیماران بستری دویست و بیست میلیون ریال پیش بینی شد و در سال 1378 این مبلغ به چهار میلیارد ریال افزایش یافت و این در مقابل هزینه روزی 3 تومان که در سال 1344 گزارش شده است پیشرفت فوق العاده ای است.(شاملو 1383)

پژوهشهای اخیر در دنیا و نیز در ایران نشان داده اند که حدود 10تا 15 درصد جمعیت این اجتماعات به بیماریهای روانی مبتلا می شوند البته اگر روشهای بهداشتی رایج شود از افزایش بیماران روانی جلوگیری خواهد کرد و یکی از شرایط اصولی بهداشت روانی احترام شخص به خود است و این که خود را دوست بدارد و در مقابل یکی از علائم بارز غیرعادی بودن تنفر از خویشتن است(شاملو 1383)

اکثر صاحب نظران برخورداری از عزت نفس را به عنوان عامل مرکزی و اساس سازگاری عاطفی – اجتماعی افراد می دانند از آنجا که عزت نفس در انسان زمینه ساز و اساس ادراک فرد از تجارب زندگی را فراهم  می سازد دارای ارزش ویژه ای است و شایستگی عاطفی – اجتماعی که از خودارزیابی مثبت منتج می گردد می تواند به عنوان سپری با نیرو در مقابل مشکلات خطیر آینده به فرد کمک کند شاهد این مدعا راهنمای تشخیصی و آماری بیماریهای روانی D.S.MIIR است که از عزت نفس پایین به عنوان نشانگان عرضی چند اختلال مهم روانی نام می برد.(بیابانگر، 1382)

اهمیت عزت نفس از آنجا شروع می شود که نگرشهای خودکم بینی مقدمه ی ناراحتی های روانی می باشد تحقیق نشان می دهد که حتی افزایش موقتی اعتماد به نفس اضطراب ناشی از موقعیتهای استرس زا را کاهش می دهد می تواند به هنگام گرفتاری به فرد کمک کند همان طور که فعالیت و پیروزی افراد در موقعیتهای دشوار و ظاهراً غیر ممکن موجب تقویت روحیه و در کل بهداشت روانی فرد می شود بنابراین امروزه جوامع مختلف بسیج شده اند تا سیاستهای مربوط به بهداشت روانی و پیش بینی بیماریهای روانی را سازمان دهند این سیاستها که می توانند ارزشهای انسانی و اقتصادی بسیار بالایی داشته باشند ایجاب می کنند که بیش از هر چیز نیازهای بهداشت روانی شناخته شود منظور از نیازهای بهداشت روانی این است که عوامل تضمین کننده ی آن مخصوصاً در مورد کودکان و نوجوانان را بشناسیم و به علتهای اختلال ژن آن پی ببریم و با چگونگی درمان بیماریهای روانی آشنا شویم.( گنجی،1384)

با توجه به نکات فوق حدود و زیانبخشی بیماریهای روانی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد

 1- زیانهای فرهنگی

 2- زیانهای عاطفی

 3- زیانهای سیاسی

 4- زیانهای فردی و اجتماعی

 5- زیانهای اقتصادی

 6- زیانهای خانوادگی و انسانی به طور کلی باید گفت وجود یک بیمار روانی به کار عادی و اقتصاد خانواده لطمه شدید وارد می کند و درآمد سرانه را کاهش می دهد.  مراقبت و نگهداری بیمار روانی زندگی خانواده را مختل و نشاط و رفاه فردی را از اعضای خانوده سلب می کند و برای سازمانهای درمانی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی و انتظامی مساله ی بزرگ و پیچیده ای را ایجاد می کند در تخریب و ضایع کردن نیروی انسانی و در اقتصاد اجتماع تاثیر عمیق می گذارد و به پیشرفت کشاورزی، صنعت و آموزش و پرورش لطمه سنگینی می زند به همین دلیل بهداشت روانی در بعضی از کشورها در راس برنامه های ملی و بهداشت همگانی قرار داده شده است و مساله ی افزایش بیماریهای روانی موضوع روز بوده و رابطه ی مستقیم با سیر صعودی رشد جمعیت و افزایش فشارهای عاطفی و هیجانی دارد. در ایران فقط 10% تختهای بیمارستانی به بیماران روانی اختصاص داده شده است.(میلانی فر، 1382)

بی توجهی به بهداشت روانی موجب بروز خسارتهای جبران ناپذیری خواهد شد بنابراین انجام چنین مطالعاتی ضمن اینکه اطلاعات جدیدی از وضعیت روحی و روانی و در کل بهداشت روانی دانش آموزان را ارائه می دهد به صورت کاربردی نیز قابل استفاده است

اهداف تحقیق

هدف کلی

هدف کلی این تحقیق بررسی وضعیت بهداشت روانی و رابطه ی آن با میزان عزت نفس دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه نظری شهر اراک می باشد

هدف جزئی

بررسی رابطه ی افسردگی با عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نظری شهر اراک

بررسی رابطه ی اضطراب با عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نظری شهر اراک

بررسی رابطه ی وسواس با عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نظری شهر اراک

بررسی رابطه ی پارانویا با عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نظری شهر اراک

بررسی رابطه ی پرخاشگری با عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نظری شهر اراک

بررسی رابطه ی فوبیا با عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نظری شهر اراک

فرضیه های تحقیق

بین میزان افسردگی و عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نظری شهر اراک رابطه وجود دارد

بین میزان اضطراب و عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نظری شهر اراک رابطه وجود دارد

بین میزان وسواس و عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نظری شهر اراک رابطه وجود دارد

بین میزان پارانویا و عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نظری شهر اراک رابطه وجود دارد

بین میزان پرخاشگری و عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نظری شهر اراک را وجود دارد

 بین میزان فوبیا و عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نظری شهر اراک رابطه وجود دارد

تعاریف اصطلاحات و مفاهیم

الف) تعاریف نظری

بهداشت روانی علمی است برای بهزیستی و رفاه اجتماعی که تمام زوایای زندگی از محیط خانه گرفته تا مدرسه، دانشگاه، محیط کار و نظایر آن را در بر می گیرد در بهداشت روانی آنچه بیش از از همه مورد نظر است احترام به شخصیت و حیثیت انسانی است تا هنگامی که حیثیت و شخصیت فرد برقرار نشود سلامت فکر و تعادل روان و بهبود روابط انسانی معنی و مفهومی نخواهد داشت روی این اصل بهاشت روانی را دانش یا هنری می دانند که به افراد کمک می کند که با ایجاد روشهای صحیح روانی و عاطفی بتوانند با محیط خود سازگاری حاصل نموده و برای حل مشکلات از راههای مطلوب اقدام نمایند در بهداشت روانی تنها نداشتن علائم بیماری کافی نیست، بهداشت مناسب باید افراد را قادر سازد تا توانایی های جسمی و روانی خود را به حداکثر رسانیده از استرسهای ناشی از برخوردهای بین افراد جلوگیری کرده، زندگی اجتماعی – اقتصادی بارور و هماهنگ با محیط داشته باشند.(میلانی فر، 1382)

فرهنگ بزرگ روان شناسی لاروس، بهداشت روانی را چنین تعریف می کند”استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند و موثر کار کردن برای موقعیتهای دشوار انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود، توانایی داشتن” در سالهای اخیر انجمن بهداشت روانی کانادا بهداشت روانی را در سه قسمت تعریف  کرده است: قسمت اول نگرشهای مربوط به خود، قسمت دوم نگرشهای مربوط به دیگران(با دیگران راحت بودن)، و قسمت سوم، نگرشهای مربوط به زندگی(رویارویی با الزامهای زندگی) این انجمن، بهداشت روانی را در ارتباط با سازگاری با محیط و نگرشهای مربوط به خود و دیگران تعریف می کند، اما به مفاهیم بیماری، آسیب شناسی و ناسازگاری ارجاع نمی دهد.(گنجی، 1384)

بهداشت روانی: تعریف سازمان جهانی بهداشت از بهداشت روانی این گونه است: “بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت قرار دارد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش های روانی و جسمی، بهداشت به معنای نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست”

افسردگی” به نظر بک[15] افسردگی به بهترین نحو می تواند به عنوان مثلث شناختی از افکار منفی در مورد خود و موقعیت و آینده توصیف شود(بک، 1979)زیگموند فروید[16] و کارل آبراهام[17] هر دو افسردگی را واکنش پیچیده در قبال از دست دادن چیزی توصیف کردند.(آزاد، 1384)

افسردگی از قدیمی ترین بیماریای شناخته شده و از متداولترین انواع اختلالات روانی در همه زمانها و مکانهاست و هر کسی ممکن است بدان گرفتار شود تعاریف متعددی درباره ی افسردگی از دیدگاههای مختلف ارائه شده است.(شفیع آبادی، 1372)

اخوت: افسردگی را شاید بتوان حالتی توصیف کرد که با تغییرات اساسی اولیه در خلق شروع شده و با مداومت احساس غم و اندوه به درجات مختلف مشخس می گردد

 لیختن برگ[18]: افسردگی را به احساس نومیدی در ذیل به اهداف مشخص تعریف کرده است ولی نومیدی را بیشتر معلول کمبودهای شخص شناخته است در تعریف او سه نکته مورد توجه است الف) احساس نومیدی ب) احساس مسئول بودن برای نومیدی پ) زمینه های رفتاری مرتبط با این احساس(منصور، 1356)

افسردگی از دیدگاه پزشکی، عبارت است از کاهش نیروها و فعالیت های جسمانی و روانی بر اثر ناراحتی و اندوه. از دیدگاه روان شناسی حالت غم انگیز و اندوهگین است که با احساساتی حاکی از تهدید ، گناه، خصومت، ناامیدی، اندوه، ناکامی و نیز رکود کنش ها همراه است. اختلال افسردگی اساسی را غالباً اختلال عاطفی می نامند معهذا پاتولوژی مهم در این اختلال مربوط به خلق(mood) است، حالت هیجانی درونی مستمر مشخص نه، عاطفه(affect)، تظاهر برونی محتوی هیجانی موجود، بیمارانی که فقط به دوره های افسردگی مبتلا هستند گفته می شود مبتلا به اختلال افسردگی اساسی هستند که گاهی افسردگی یک قطبی نامیده می شود.(کاپلان[19]، ترجمه ی پورافکاری، 1378)

اضطراب: تعارض بین فرآیندهای گوناگون شخصیت معمولاً موجب نوعی عذاب روانی می شود که فروید آن را اضطراب نامید.(روزنهان[20]، سلیگمن[21]، ترجمه ی سید محمدی، 1382) طبق نظرDSM.IV مشخصات اساسی اختلال و اضطراب منتشر عبارتند از: اضطراب وعلائم جسمانی وحشتناک از قبیل بی قراری، خستگی، مشکلاتی در ارتباط با توجه تحریک پذیری، کشیدگی و سفتی عضله و یا بی خوابی است(انجمن روان پزشکی آمریکا 1994) وجه تمایزGAD یا اختلال اضطراب منتشر از سایر اختلالات اضطرابی در این است که در این نوع اختلال شخص نگران وقایع متعددی می باشد در صورتی که در سایر اختلالات اضطراب، نگرانی منحصر به محرک با موضوعات ویژه ای می باشد.(لیهی[22]، هالند[23]، ترجمه ی دهقانی، 1385)

فوبی: ترسی است دائمی از بعضی از اشیاء یا موقعیتها که هیچ خطر واقعی برای شخص نداشته و بی تناسب با جدی بودن واقعی بودن آنها اغراق آمیز شده است و فوبی از واژه ی یونانی فوبوس(نام خدای ترس یونان) گرفته شده است که با نقاب به صورت و زره بر تن برای ترساندن دشمنان در صحنه ظاهر می شد که در DSMIII-R سه طبقه عمده ی فوبی ذکر شده که عبارت از

[1]. Linden  Field

[2]. Sheehan

A . Freud.[3]

4 . Freud

5 . Ericson

6 . piagey

7 .W.Perke

8 . Calpin

9 . Gael

10. Greenberg

11 . Levinson

12 . Bandora

13 . Wiss

14 . Mihaly csikszentmihalyi & Reed iarsoh

15 . Beck

16 . Freud

17 . carl Abraham

18 . Lightenberg

19 . Caplan

20 . Rosenhan

21 . Seligman

22 . Leahy

23 . Holland

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی روش های مقابله با تهاجم فرهنگی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی روش های مقابله با تهاجم فرهنگی فایل ورد (word) دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روش های مقابله با تهاجم فرهنگی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن
پیشگفتار:
فرهنگ از مقولات سهل و ممتنع است که هم می توان برخورد سطحی و صوری با آن کرد و هم می توان به ذات معنایی و لایه های تو در تو، پیچیده و ظریف آن نظر افکند. هم می توان به مثابه یک ناظر صرف، از بیرون به آن نگریست و درباره آن به داوری نشست و هم می توان به عنوان یک ناظر بازیگر بهاعماق و لایه های درونی آن دست یافت. اگر فرهنگ را ” معرفت مشترک”  تعریف کنیم و لایه های آن را از عمیق ترین تا سطحی ترین لایه به ترتیب جهان بینی، ارزش، هنجار، نماد ، تکنولوژی مادی (مهارت به کارگیری و ساخت اشیاء ) و تکنولوژی اجتماعی (مدیریت و سازماندهی اجتماعی) بدانیم، به طور قطع ، فهم و درک عمیق لایه های گوناگون فرهنگ، روش شناسی متناظر و متناسب با خود را می طلبد و این امر مستلزم شناخت پارادایم های شناخت شناسی، مفروضات هستی شنانختی آنها و اطلاع از توانمندی تکنیک های هر کدام از این روش شناسی هاست.
با هر پارادایم و تکنیکی نمی توان به لایه های زیرین فرهنگ، به ویژه در سطوح جهان بینی و ارزش ها دست یافت مقاله فرهنگ شناسی، ضمن مرور بر تعاریف مختلف فرهنگ (عمومی) و ارائه تعریف پیشنهادی به بحث در مورد نحله های گوناگون شناخت شناسی و ملزومات هستی شناختی و تناسب آنها برای مطالعه فرهنگ می پردازد.
بدون تردید توجه به فرهنگ و هویت فرهنگی و تاریخی به عنوان عمیق ترین لایه نظام اجتماعی در تحولات و دگرگونی های اجتماعی و سیاستگذاری ها و رفتارهای اجتماعی لازمه پویایی و بقاء یک نظام اجتماعی است. تاریخ یکصد ساله ایران گواهی است روش بر اهمیت فرهنگ و هویت دینی و تأثیر آن بر میزان موفقیت سیاست های اقتصادی، فرهنگی و حتی برنامه های سیاسی هر زمان بیگانه با فرهنگ و هویت ایم مرز وبوم بوده ایم ، حاصلی جز ناکامی و شکست نداشته ایم. همان گونه که اشاره شد دست یابی به حاق و ذات بنیادین فرهنگ نیز کاری سهل الوصول نبوده و نیازمند روش شناسی مناسب و تحقیقات  بنیادین و گسترده است.
مقاله تاملی بر نقش نهادهای مردمی در همبستگی اجتماعی، ضمن ریشه یابی یکی  از مؤلفه های فرهنگ، یعنی هنجارها و نهادهای اجتماعی و مرور بر کارکردها و تنوع آنها به نقش تعیین کننده آنها در ایجاد همبستگی اجتماعی و تحکیم هویت اجتماعی در سطوح مختلف می پردازد. تعامل و تعاطی فرهنگ . جامعه و ارتباطات فرافرهنگی و فراجامعه ای یکی دیگر از محورهای این مقاله است که ناظر به تغییر و تحول نهادهای اجتماعی و معنادار بودن این تغییر و تحول برای گروه ها و اقشار مختلف است.
این مقاله ضمن پرداختن به تعریف خرده فرهنگها و عوامل پیدایی و تنوع آنها، عامل انسانی دست یابی به وفاق اجتماعی و پایدار را در توجه به حق اجتماعیو مشارکت توسط سیاستگذاران و دولتمردان می داند. این مقاله با توجه به فرآیند تمایز یافتگی در جامعه ، شکل گیری خرده فرهنگ ها را امری اجتناب ناپذیر می داند و رویش و تقویت آنها به ویژه  در بعد انجمنی و مدنی با عنایت به فرآیند انسجام و وحدت نمادین در جامعه را توصیه می کند.

مقدمه :
واقع آن است که فرهنگ عمومی یکی از پر رمز و رازترین مفاهیم است و اگربتوان مفهوم سهل و ممتنع را برای پدیده ای انسانی به کار گرفت ، عمده ترین مصداق آن فرهنگ عمومی یا در کل، فرهنگ است که هم می شود برخورد روزمره ای و ساده با آن کرد و هم می توان حق مطلب را در خصوص آن ادا کرد و سعی کرد با توجه به لایه های تو در تو، پنهانی و عمیق فرهنگ، به کنه و اعماق آن پی برد . دست یابی به اعماق فرهنگ نیز با کارهای تحقیقاتی روزمره، امکانپذیر نیست. با پر کردن چند پرسشنامه و پرسش چند سئوال از مردم که در واقع وجه سطحی و رویینی از رفتار آنها را می سنجد، به هیچ وجه نمی توان به لایه های عمیق فرهنگ عمومی پی برد و اگر می خواهیم برنامه ریزی فرهنگی درخدمت اهداف متعالی جامعه داشته باشیم، بدون شناخت این لایه ها، امکان پذیر نیست.
سال هاست که درسیاست های فرهنگی کشور به ندرت شاهد نگاه کیفی و عمیق به فرهنگ هستیم و همواره نگاه غالب، نگاه کمی به فرهنگ بوده است. در هشت سال گذشته تحت عنوان توسعه فرهنگی و فرهنگ توسعه سعی کرده اند تا از بالا و از بیرون به فرهنگ نگاه کنند و برخلاف دهه اول انقلاب، آن را عقب مانده و ضد توسعه جلوه دهند. حال آنکه فرهنگ از درون باید مطالعه شود. باید در نگاه مردم، در تعبیر و تفسیر مردم، در فهم مردم و در نحوه استدلال مردم شریک بود و این امکان ندارد جز با ممارست های طولانی تاریخی و انتخاب روش های مطالعه مناسب .

مفهوم تهاجم فرهنگی :
تهاجم فرهنگی عبارت است از تلاش برنامه ریزی شده و سازمان یافته تمام یا بخشی از یک یا چند گروه اجتماعی- فرهنگی یا ملت یا جامعه یا تمدن و یا دولت. برای تحصیل مبانی و اصول اجتماعی، باورها، ارزش ها، اخلاقیات و رفتارهای مورد نظر خویش بر سایر گروهها و جوامع و ارائه اطلاعات انبوه به ملت ها و تغییر در نظام و ارزش هایشان به طوری که تصمیم گیری ها در کشور مورد تهاجم ، منجر به تامین سیاسی و اقتصادی و … کشورهایی بشود که از این حربه استفاده می کنند.
هدف از تهاجم فرهنگی، کنترل فرایند تصمیم گیری و شیوه اطلاع رسانی و تغییر در نظام ارزش هاست که منجر به استیلای سیاسی و اقتصادی آنها می شود . بدین ترتیب که «مهاجم فرهنگی» سعی می کند با استفاده از برتری اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فن آوری به  مبانی اندیشه و رفتار یک ملت هجوم آورده و با تهدید، تضعیف، تحریف و احیاناً  نفی و طرد آنها، زمینه حاکمیت اندیشه، ارزش ها، و رفتارهای مطلوب خویش را فراهم آورد. اساسا کالاهای فرهنگی این گروه، دو دسته است که یکی مصرف داخلی دارد و دیگری کالاهای صادراتی است که پوچ گرایی و فساد را رواج می دهد و در واقع در اثر تهاجم  این نوع اخیر از کالاها در کشورهای مقصد، فرهنگ مهاجم در این کشورها راه می یابد برای مثال می توان به ویژگی اخلاق کار اشاره نمود که هیچ گاه به کشورهای مورد تهاجم  منتقل نشده است. این ترویج از طریق زور نیست بلکه با بهره گیری از قوانین  بازتابهای شرطی  است که انسان بر طبق آن به محرک های خارجی پاسخ می دهد.
بنابراین، تهاجم فرهنگی به مفهوم نفی هویت فرهنگی و ملی کشور مورد هجوم ، برای برقرار کردن سلط? فکری و فرهنگی از طریق تغییر باورها، رفتارها، روش ها و آداب و رسوم زندگی فردی و اجتماعی آن ملت، منطبق با الگوریتم های فرهنگ مهاجم خواهد بود.
خرده فرهنگ ها
در درون هر فرهنگ الگوهای متنوعی قابل مشاهده است که جامعه و شناختی به آنها «خرده فرهنگ» می گوید. خرده فرهنگ، فرهنگ بخشی از جامعه است که در عین اینکه با فرهنگ کل جامعه پیوند دارد، دارای  ویژگی های منحصر به خود نیز می باشد. تنوع خرده فرهنگ ها که گاه توام با تعارض با یکدیگر نیز هست می تواند زمینه ساز تهاجم فرهنگی باشد. اگر تمدن و مدنیت پذیری را مجموعه ای از اندوخته های معنوی و مادی جامعه بدانیم خرده فرهنگ ها  بخشی از مدنیت و تمدن جامعه را شامل می شوند که اسباب گسست  فرهنگی را فراهم می آورند .
ویژگی های تهاجم فرهنگی در جامعه دارای دو بعد سخت افزاری یا ساختاری  (اسباب تهاجم فرهنگی) و بعد کارکردی (شامل زمینه های بروز تهاجم فرهنگی) است. بعد کارکردی دارای دو بخش است که بخش  دوم آن نیز به شرح زیر دارای تقسیماتی است:
1- خانواده
2- جامعه
1-2- کودکان (دختران ، پسران)
2-2- نوجوانان (دختران ، پسران)
3-2 – جوانان (دختران، پسران)
4-2- جامعه زنان (مادران)
5-2- جامعه مردان (پدران)
هر یک از این زیر گروهها دارای خرده فرهنگ هایی هستند که عموما در تعارض با یکدیگر عمل می کنند. حوزه تأثیر پذیری تهاجم فرهنگی از طریق خرده فرهنگ ها را می توان در عدم دستیابی به عزم و وحدت ملی بازشناخت.
تهاجم و تبادل فرهنگی
فرهنگ در وجه پویایی و خلاقیت، کارکردهای متفاوتی دارد. تبادل و تعامل فرهنگی از جمله این کارکردهاست. آنچه ما تهاجم فرهنگی می خوانیم، وجهی خاص از کارکردویژه یک فرهنگ در برابر فرهنگ دیگر است، وجهی که در آن فرهنگ مهاجم با تلاش برای تسلط بر فرهنگ مورد تهاجم، فرایند دو سویه تعامل را به کشمکش مخرب بدل می کند. کارکرد این فرایند به لحاظ تبیین یکی از ویژگی های مهم فرهنگ ها، یعنی تبادل و تعامل بهتر شایان درک خواهد بود.
– تبادل فرهنگی، آموختن و فراگرفتن انتخابی  پاره ای از اندیشه ها و رفتارها از فرهنگ های دیگر به وسیله عموم از افراد یک جامعه است.
– در تبادل فرهنگی ، هدف بارور کردن و کامل نمودن فرهنگ ملی است، ولی هدف تهاجم فرهنگی، تسلط بر فرهنگ دیگر و خود باخته و دنباله رو نمودن آن و احیانا از بین بردن فرهنگ دیگر است.
-تبادل فرهنگی،  با آگاهی و اراده است، ولی تهاجم فرهنگی با تحمیل خود آگاهانه یا ناخودآگاهانه انجام می شود.
– در تبادل فرهنگی، فرهنگ ها گیرند? عناصر مطلوب فرهنگی یگدیگرند، اما در تهاجم فرهنگی، فرهنگ مهاجم، هنجارها، باورها و ارزش های خود را که در فرهنگ مورد تهاجم نامطلوبند بر فرهنگ مورد تهاجم تحمیل می کند.
– تبادل فرهنگی، با اتکا به نقاط قوت فرهنگ ها انجام می شود، اما تهاجم فرهنگی با اتکا به نقاط ضعف مورد تهاجم و نقاط قوت فرهنگی مهاجم به وقوع می پیوندد.
در زمینه  شناسایی مرز میان تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی، چگونگی انتخاب و تعیین، اصول زیر، نقش محوری دارد:
1- اصل گزینش
این سئوال از دیر باز فرا روی اندیشمندان غیر غربی بوده است که در برابر فرهنگ های بیگانه چه موضعی باید اتخاذ کرد؟ گروهی که شیفت? فرهنگ جدید اروپایی بوده اند، حتی بعضاً با نیت خدمت به مردم و کشور خویش، تسلیم بی چون و چرا و استحاله کامل در فرهنگ غربی را توصیه کرده اند و گروه دیگر، خزیدن به کنج انزوا و محبوس نمودن خود در حصار جزمیت را توصیه نموده اند. اما راه صحیح آن است که آنچه مفید  و مثبت است را به فرهنگ خودی جذب کرد و در عین حال از آفات و ناهنجاری های فرهنگ های دیگر پرهیز نمود. تشخیص خوبها و بدها نیز ، باید بر اساس معیارهای ارزشی فرهنگ خودی سنجیده شود. البته آنچه در فرهنگ خودی قابل ذکر است اینکه در فرهنگ خودی نیز می تواند ارزش های منحطی وجود داشته باشد. رژیم قبل نیز از طریق برخی اقدامات ظاهری و مضحک سعی داشت  نشان دهد که حافظ  فرهنگ خودی است.
2- اصل تحصیل و جذب
گزینش ویژگی های مثبت فرهنگ های دیگر، به تنهایی نمی تواند نقشی موثر در بالندگی و رشد فرهنگ ایفاد کند. از طرف دیگر، اتکای صرف به گزینش مزبور، فرهنگ را آسیب پذیر خواهد ساخت. پس از گزینش یک جزء فرهنگ دیگر باید آن جزء تجزیه و تحلیل و سپس  سنخیت آن با فرهنگ خودی سنجیده شود تا بتوانند در مجموعه فرهنگ خودی ثبوت و قرار یابد.
3- اصل تولید فرهنگی
سومین اصل در نظریه تعامل فرهنگی، تولید فرهنگی است. یعنی فرهنگی بالنده است که علاوه بر پاسخگویی به سئوالات موجود سئوال ساز نیز می باشد. در این مقام ، فرهنگ از حالت «واکنشی» صرف خارج و به جایگاه «کنشی» صعود می کند.
با توجه به سه اصل فوق در تعامل فرهنگی، در می یابیم که تعامل گزینش حذف یا تسلیم در برابر فرهنگ بیگانه نیست بلکه فرایندی است که در آن فرهنگ خودی با توجه به غنای درونی خویش و با در نظر داشتن نیازهای خود، جزئی از فرهنگ بیگانه را گزینش و تحلیل کند و آن را در قالب یک باز تولید فرهنگی همگون و هم سنخ با ماهیت خود به کار گیرد. اما اگر هر یک از این سه اصل و یا جملگی از جریان تعامل خارج شوند و قدرت فرهنگی فرهنگ بیگانه در این داد و ستد ، اعمال و حاکم شود، پدیده ای شکل می گیرد که آن را «تهاجم فرهنگی» می نامیم.
فرهنگ مهاجم، فرصت گزینش ، شناخت و تجزیه و تحلیل مواد تشکیل دهند? خود (ارزش ها، مبانی ، معیارها و …) را به فرهنگ مورد تهاجم نمی دهد، بلکه با برخورداری از قدرت  تهاجمی خود، ارزش ها و معیارهایی را بر آن تحمیل می کند که گاه حتی در حیطه سرزمین خودش نیز فاقد مطلوبیت و مشروعیت است.
تعامل فرهنگی ، عاملی در جهت رشد شکوفایی و غنی شدن فرهنگ هاست . ولی هجوم فرهنگی ، ارزش ها و معیارهای مذهبی و ملی فرهنگ  مورد هجوم را از ساخت آن زدوده و یا تضعیف می کند  و فرهنگی با ارزش های مغایر و متضاد با گذشته جانشین می سازد .
هدف هجوم فرهنگی، کمرنگ کردن و در صورت امکان، هدم ونابودی باورها و ارزش های فرهنگی و جانشینی ارزش های مورد نظر خویش است . در حالی که تعامل فرهنگی غنای فرهنگ های متعامل را افزایش میدهد و با آشنا نمودن  فرهنگ ها با یکدیگر ، افق های دید آنها را وسعت می بخشد و آنها را رساتر می سازد. تهاجم فرهنگی با انگیزه  ایجاد دگرگونی های مطلوب در بخش های اساسی فرهنگ مورد تهاجم و شناختها، باورها، ارزش ها، گرایشها،رفتارها و کردارها) صورت می گیرد.
بنابراین وقتی که فرهنگی از وجه تعامل با فرهنگ های دیگر خارج شود و از راههای اعمال قدرت، چون غالبیت سیاسی یا اقتصادی و در نهایت با قدرت فرهنگی سعی در تحمیل ارزش های خود به فرهنگ دیگر نماید کارکرد فرهنگ غالب را«تهاجم فرهنگی» نامند. هدف تهاجم ، ترویج بخشی منحط و غیرکارآمد از فرهنگ است. اگر مصداق یک تهاجم استیلای فرهنگی برتر بر فرهنگی منحط باشد پسندیده است مانند انچه درصدر اسلام مسلمین انجام دادند .

مراحل و ابعاد تهاجم فرهنگی 
1-    شناخت ملت ها
طبیعی است که نفوذ در هر جامعه و بهره برداری بیشتر و بهتر از آن و تربیت هر ملت به صورت دلخواه مستلزم شناخت زبان، تاریخ و جغرافیا، آداب و رسوم آن جامعه و آگاهی از روحیات و خصلت ها و باورها و اعتقادات آن ملت است. از این رو کشورهای سلطه گر برای پیشبرد اهداف خود مجبورند وضع گذشته و حال جوامع مورد نظر را مطالعه کنند و در این راه از علوم گوناگون به خصوص علوم اجتماعی و جامعه شناسی بهره جویند.
مهاجمان فرهنگی به تجربه دریافته اند که برای گشودن زمینه تسلط بر ملت ها باید در وهله اول فرهنگ آن جوامع را مطالعه کنند و شناخت جامعه شناسانه و روان شناسانه قوی  از مردم آنها بدست آورند. این ویژگی تهاجم، اصلی ترین شناسه توسعه طلبی و فرهنگ ستیزی نظام سرمایه داری است که در راس مهاجمین به فرهنگ سایر ملل ، فعال است .
2- بی هویت کردن و از خود بیگانه ساختن ملت ها
برای اینکه ملت ها وابستگی به فرهنگ سرمایه داری را بپذیرند و تقلید و پیروی از الگوهای آن را از ضروریات اجتناب ناپذیر زندگی خود بدانند، لازم است که احساس کنند خود چیزی ندارند و یا آنچه دارند، بی ارزش و غیر مفید است. این خود کم بینی و احساس نیاز سبب می شود دست نیاز به سوی دنیای سرمایه داری دراز کنند و برای جبران عقب ماندگی و رسیدن به قافله تمدن فرهنگ سفارشی آنها را بپذیرند ؛ لذا برای ایجاد آن احساس نیاز  نظام سرمایه داری اقدام به بی اعتبار ساختن فرهنگ بومی و از خود بیگانه ساختن ملت ها می کند و برای دستیابی به این هدف از راهها و ابزارهای گوناگونی بهره می گیرد، که مهم ترین آنها به قرار زیر است:
1-2- تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی:
رفتار انسان محصول اندیشه و بینش اوست که مجموعه جهان بینی، رفتار و انکار انسان را شکل می دهد. در جامعه اسلامی هر فرد مسلمان بر اساس جهان بینی و اعتقادات و باورهای مذهبی خویش رفتار می کند و مهاجم فرهنگی درصدد است این باورها را تضعیف و تخریب نماید.
2-2- بی ارزش ساختن ارزش های اخلاقی و ترغیب به رها شدن از قیود
مهاجمان فرهنگی از راه طرح و ترویج اندیشه ها و نظریاتی که مبانی و ریشه ارزش ها و اخلاق را می سوزاند، مانند دنیا گرایی، رفاه طلبی و مصرف گرایی، آزادی بی قید و نسبی بودن ارزش های اخلاقی که معمولا با ابزار هنری و ادبی انجام می گیرد و همچنین با گسترش فساد و فحشا از طریق تئاتر، سینما، تلویزیون، ماهواره و مجلات و نظایر آن ، تلاش کرده اند تا عملا اخلاق را  از جوامع بزدایند.
3-2- تحقیر و تحریف تاریخ
فرهنگ هر جامعه ریشه در تاریخ آن جامعه دارد و تاریخ هر ملت، شناسنامه و حافظ هویت و اصالت آن است. از این رو، سلطه گران برای به اجرا درآوردن مقاصد خود و تجمیل فرهنگ دلخواه خویش، دست به تحقیر و تخریب تاریخ ملت ها می زنند در این راستا تا جایی که بتوانند، این ملت ها را بی تمدن و تاریخ و خود را دارای تمدن باستانی و با سوابقی روشن معرفی   می کنند. در حالی که مردم جوامع از تاریخ خود بی خبر و یا به آن بی توجه اند. آموزش تاریخ خود را برای آنان ضروری و مهم جلوه می دهند و چنین القا می کنند که چون تاریخ آنها اهمیتی ندارد و در تمدن و پیشرفت نقشی نداشته است شایسته نیست مورد مطالعه و آموزش قرار گیرد. به هیمن علت کودکان و نوجوانان جوامع تحت سلطه تاریخ و قهرمانان کشورهای سلطه گر را به خوبی می شناسند ولی از تاریخ و نقطه های عطف  تاریخی شان ودانشمندان و قهرمانان جامعه خود اطلاعی ندارند و اگر هم اطلاعی داشته باشند نادرست و نا منظم است. سلطه طلبان اگر دریافتند که تاریخ ملتی به قدری پرآوازه است که نمی توانند آن را از مردمش بستانند، دست به تحریف تاریخ آن ملت می زنند و بخش های کم اهمیت آن را مهم و با عظمت نشان می دهند تا از قسمت های مهم و اصل تاریخ خود غافل بمانند.
4-2- تخریب و نفی هویت ملی
پیوندهای ملی و بومی سبب پایداری جامعه و ایجاد هویت واحد می شوند. بی هویت جلوه دادن اقدام و یا ایجاد تفرقه های فرهنگی- زبانی، موجب گسستگی پیوندهای اجتماعی را فراهم می آورد و هویت ملی و فرهنگی را خدشه دار می سازد. دشمنان سعی می کنند به روش های گوناگون این ویژگی ها را از هم متمایز و در مقابل یکدیگر قرار دهند. یکی از ترفندهای قدیمی مهاجمان در سده های اخیر ایجاد تفرقه های قومی قبیله ای و مذهبی است. آنان با ایجاد و تقویت جریان های انحرافی و نیز حمایت از تشکل های وابسته در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سعی در بر هم زدن وحدت و یکپارچگی جامعه دارند.

5-2- تخریب الگوها و اسوه های خودی:
انسان ها و به ویژه جوانان برا ی تنظیم  چگونگی حیات فردی و اجتماعی نیازمند الگو هستند. الگوها هر چه بیشتر با فرهنگ خودی سازگار باشند، رفتار اجتماعی جامعه از هم سویی و هماهنگی بیشتری برخوردار خواهد شد. مهاجمان فرهنگی با درک این نیاز، سعی در تخریب الگوهای مذهبی و ملی دارند و تلاش می کنند با استفاده از امکانات و ابزارهای تبلیغی نظیر فیلم های تلویزیونی و سینمایی، برنامه های ماهواره ای کتب و مجلات و نشریات و حتی تبلیغات تجاری و اقتصادی، الگوهای منطبق با فرهنگ خویش را بسازند و در بین گروههای مختلف جامعه رواج دهند. تاریخ جوامع اسلامی به ویژه جامعه شیمی ایران مملو از شخصیت های علمی، اجتماعی ومبارزاتی است که هر یک به نوبه خود می توانند الگوهای سازنده ای برای جامعه باشند الگو پذیری بعضی از جوانان از نوع و طرح لباس آرایش مو، رفتارهای اجتماعی لوازم مصرفی بیگانگان  و غیره نمونه ای از هجوم فرهنگی بیگانه است.

6-2- ترویج خط و زبان بیگانه
خط و زبان، دو نمود از هویت ملی هر جامعه و عامل  پیوند اجتماعی به شمار می روند. از طریق این دو وسیله ارتباطی، پیامها مبادله می شوند و مواریث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابند. خط و زبان فارسی که خود یکی از مفاخر ادب بشری است، طی قرون متمادی و بیش از هزار سال با فرهنگ اسلامی درآمیخته  و هویت اسلامی- ایرانی یافته است. مهاجمان فرهنگی سعی در بی اعتبار کردن این میراث گرانبها دارند و در صدد ترویج خط و زبان خویش هستند. از این رو تلاشی که در بعضی از کشورهای منطقه به منظور محو آثارفارسی از زبان های بومی صورت می گیرد، در همین زمینه است. حذف واژه های عرب و تزریق واژه های انگلیسی و فرانسوی به زبان فارسی در زمان گذشته را نباید اتفاقی تلقی کرد. متاسفانه کماکان عده ای سعی دارند با استفاده از واژه ها اصطلاحات بیگانه در گفتگو ها  مکتوبات، دانسته یا ندانسته این ترفند دشمن را رواج می دهند. در کنار این خطر ، باید به این مسئله وقوف داشت که در دنیای معاصر زبان انگلیسی یک زبان علمی است.
7-2- تحقیر استعداد و توان مردم
اگر مردم نیرو و استعدادهای خدادادی خود را بشناسند و باور کنند، دیگر دست نیاز به سوی بیگانه دراز نخواهند کرد. دشمنان برا ی این که این دست همیشه دراز بماند و این احساس نیاز تداوم یابد توانایی ها و استعدادهای مردم و به ویژه جوانان را تحقیر و در بسیاری موارد سرکوب می کنند
8-2- تعارض علم و دین
مهاجمان فرهنگی برای القای شبهات عقیدتی، بزرگ نمایی مشکلات فکری ، غافل نمودن از مبانی استدلالی و منطقی، ترویج سطحی نگری از یک سو و تحجر گرایی از سوی دیگر و در نتیجه آسیب پذیری عقیدتی و جز آن ، در تلاشند تا ارزش تعالیم وباورهای اسلامی را خدشه دار سازند و تعلیمات آن را در پاسخگویی به نیازهای فکری – فرهنگی جدید نسل جوان در عصر حاضر ناتوان جلوه دهند.
9-2- ناکارآمد نشان دادن دین:
یکی از شبهات عقیدتی، مطرح کردن مسئله ناکارآمد بودن دین در امر حکومت است، که شبهه ای قدیمی و نشات گرفته از تفکر جدایی دین از سیاست است . حال آن که در مکتب اسلام دین و دولت، دنیا و آخرت ، همانند عقل و دین ملازم و قرین اند. ملازمتی که در تفکر غربی انکار شده است…

 

فهرست منابع :
–    آصفی ، محمد مهدی. ترجمه تقی متقی. دنیای اسلام و تهاجم فرهنگی غرب، قم : دفتر تبلیغات اسلامی 1380
–    افروغ، عماد ، فرهنگ شناسی و حقوق شناسی تهران : فرهنگ و دانش 1380
–    سایت نمایه 2000 ، تهاجم فرهنگی و راهکارهای مبارزه با آن
–    سایت نمایه 2000 ، تهاجم فرهنگی. سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی
–    نشریه فرهنگ عمومی. شماره 26 . نمایه 124 ، بازیابی 761
–    یونسکو، فرهنگ و توسعه، ترجمه نعمت ا… فاضلی و محمد فاضلی.
تهران: وزارت فرهنگ ارشاد  اسلامی 1376  .
–    صدا و سیما

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی روانشناسی شخصیت فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی روانشناسی شخصیت فایل ورد (word) دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روانشناسی شخصیت فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه:

روان شناسی شخصیت حوزه بسیار گسترده ای است، زیرا شخصیت، خود موضوعی است پیچیده و دارای ابعاد و جنبه های گوناگون، برای شناخت شخصیت انسان از دیر باز كوششهای فراوانی به عمل آمده كه برخی آنها غیر علمی، خرافاتی، و معدودی دیگر علمی و معتبر است.

شخصیت معادل انگلیسی personality وpersonalite فرامنه است و هر دو اقتباس از persono است. درك لزوم مطالعه روانشاسی شخصیت چندان دشوار نیست.

شناخت شخصیت، ویژگیها، چگونگی شكل گیری شخصیت، عوامل موثر در ایجاد شخصیت و مسائلی از این قبیل، ازیك جنبه، ارضا حس كنجكاوی، و مایل به حقیقت جوئی را در انسان دنبال می كند، زیرا این ناخت نوعی خود شناسی است. از سوی دیگر این شناخت و اطلاعات به شخص امكان می دهد كه در ارتباط متقابل با دیگران موضع گیریهای مناسب و آگاهانه داشته باشد. مطالعه شخصیت هم از جنبه های ارضای برحس كنجكاوی و هم از نظر روابط اجتماعی دارای اهیمت است.

 

چکیده:
       تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند. هیلگارد (Hilgard) شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند» تعریف کرده است در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگیهای «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت «مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد می‌شوند» تعریف می‌کنند.
شخصیت (Personality) از ریشه لاتین (Persona) که به معنی «نقاب و ماسک» است گرفته شده است و اشاره به ماسک و نقابی دارد که بازیگران یونان و روم قدیم بر چهره می‌گذاشتند و این تعبیر تلویحا به این موضوع اشاره دارد که «شخصیت هر فرد ماسکی است که او بر چهره خود می‌زند تا وجه تمایز (تفاوت) او از دیگران باشد.
شخصیت به همه خصلتها و ویژگیهایی اطلاق می‌شود که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می‌توان این خصلتها را شامل اندیشه ، احساسات ، ادراک شخص از خود ، وجهه نظرها ، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می‌شود.
     شخصیت یک «مفهوم انتزاعی» است، یعنی آن چیزی مثل انرژی در فیزیک است که قابل مشاهده نیست، بلکه آن از طریق ترکیب رفتار (Behavior) ، افکار (Thoughts) ، انگیزش (Motivation) ، هیجان (Emotion) و … استنباط می‌شود. شخصیت باعث تفاوت (Difference) کل افراد (انسانها) از همدیگر می‌شود. اما این تفاوتها فقط در بعضی «ویژگیها و خصوصیات» است. به عبارت دیگر افراد در خیلی از ویژگیهای شخصیتی به همدیگر شباهت دارند بنابراین شخصیت را می‌توان از این جهت که «چگونه مردم با هم متفاوت هستند؟» و از جهت این که «در چه چیزی به همدیگر شباهت دارند؟» مورد مطالعه قرار داد.
از طرف دیگر «شخصیت» یک موضوع پیچیده است ولی از زمانهای قدیم برای شناخت آن کوششهای فراوانی شده است که برخی از آنها «غیرعملی» ، بعضی دیگر «خرافاتی» و تعداد کمی «علمی و معتبر» هستند. این تنوع در دیدگاهها به تفاوت در«تعریف و نگرش از انسان و ماهیت او» مربوط می‌شود. هر جامعه برای آنکه بتواند در قالب فرهنگ معینی زندگی کرده ، ارتباط متقابل و موفقیت آمیزی داشته باشد، گونه‌های شخصیتی خاصی را که با فرهنگش هماهنگی داشته باشد، پرورش می‌دهد. در حالی که برخی تجربه‌ها بین همه فرهنگها مشترک است، بعید نیست که تجربیات خاص یک فرهنگ در دسترس فرهنگ دیگر نباشد.
      واژه «شخصیت» در زبان روزمره مردم معانی گوناگونی دارد. یکی از معانی آن مربوط به هر نوع «صفت اخلاقی یا برجسته» است که سبب تمایز و برتری فردی نسبت به افراد دیگر می‌شود مثلا وقتی گفته نمی‌شود «او با شخصیت است» یعنی «او» فردی با ویژگیهایی است که می‌تواند افراد دیگر را با «کارآیی و جاذبه اجتماعی خود» تحت تأثیر قرار دهد. در درسهایی که با عنوان «پرورش شخصیت» تبلیغ و دایر می‌شود، سعی بر این است که به افراد مهارتهای اجتماعی بخصوصی یاد داده ، وضع ظاهر و شیوه سخن گفتن را بهبود بخشند با آنها واکنش مطبوعی در دیگران ایجاد کنند همچنین در برابر این کلمه ، کلمه «بی‌شخصیت» قرار دارد که به معنی داشتن «ویژگیهای منفی» است که البته به هم دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما در جهت منفی.
در اجتماع گاهی به جای این کلمات از مترادف آنها «شخصیت خوب یا بد» صحبت می‌شود که هر یک ویژگیهایی را می‌رسانند و گاهی از کلمه شخصیت به منظور توصیف بارزترین ویژگی افراد استفاده می‌شود مثلا وقتی گفته می‌شود«او پرخاشگر است» یعنی ویژگی و خصوصیت غالب «او» پرخاشگری است. در کنار این موضوعات گاهی کلمه شخصیت جهت «احترام» به چهره‌های مشهور و صاحب صلاحیت «علمی ، اخلاقی یا سیاسی» بکار می‌رود نظیر «شخصیت سیاسی ، شخصیت مذهبی و شخصیت هنری و …».
       دیدگاه روانشناسی در مورد «شخصیت» چیزی متفاوت از دیدگاههای «مردم و جامعه» است در روانشناسی افراد به گروههای «با شخصیت و بی‌شخصیت» یا«شخصیت خوب و شخصیت بد» تقسیم نمی‌شوند؛ بلکه از نظر این علم همه افراد دارای «شخصیت» هستند که باید به صورت «علمی» مورد مطالعه قرار گیرد این دیدگاه به«شخصیت و انسان» باعث پیدایش نظریه‌های متعددی از جمله : «نظریه روانکاوی کلاسیک (Classical Psychoanaly Theory) ، نظریه روانکاوی نوین (Neopsychoanalytic Theory) ، نظریه انسان گرایی (Humanities Theory) ، نظریه شناختی (Cognitive Theory) ، نظریه یادگیری اجتماعی (Social-learning Theory) و … » در حوزه مطالعه این گرایش از علم روانشناسی شده است.

 

فهرست مطالب
چکیده     الف
فصل اول    1
مقدمه     2
بیان مساله     6
اهمیت و ضرورت تحقیق    8
اهداف تحقیق    11
تعریف اصطلاحات     12
فصل دوم،پیشینه ، تحقیق    14
مقدمه     15
دیدگاههایی درباره شخصیت    16
شخصیت از نظر فروم    16
شخصیت از نظر یونگر    17
شخصیت از نظر ماری    17
نگرش فرانکل به شخصیت    18
نگرش مزلو به شخصیت    18
چشم اندازی به رشد شخصیت     18
دیدگاههایی در باره رشد شخصیت     19
رشد شخصیت از نظر یونگر    19
رشد شخصیت از نظر ماری    20
عوامل موثر بر رشد شخصیت    20
نظریه های نسخ شناسی شخصیت    21
نظریه های تحلیلی عاملی شخصیت    23
نظریه کاتل    23
نظریه انسان گرایی در شخصیت    25
نظریه های شناختی شخصیت    26
ماهیت شخصیت     27
سنجش شخصیت    28
مسائل اساسی در سنجش شخصیت    28
اعتبار    29
مهار     29
میل به مهار    30
توهم مهار    31
پیامدهای اعتقاد داشتن به مهار    32
تفاوتهای فردی در درک جایگاه مهار     33
واکنش در برابر از دست دادن مهار    35
جایگاه مهار    35
جایگاه مهار درونی – بیرونی     37
طبقه بندی سه بعدی از نظر واینر    40
جایگاه مهار درونی و بیرونی از نظر واینر    42
نظریه یادگیری اجتماعی    43
توان رفتاری     43
انتظار    44
ارزش تقویت    44
موقعیت روان شناختی     45
آزادی حرکت    45
روشهای راتر برای سنجش مفاهیم خود    46
انگیزش رفتار از نظر راتر    48
انتظارات مربوط به جایگاه هندسی مهار    49
نظریه اسناد    53
اسنادهای بعد از موفقیت و شکست    53
تغییر دادن اسنادها برای بهبود عملکرد    55
دیدهای بازده تحصیلی بر اسناد    56
زمینه های کاربردی آزمونها    58
زمینه تحصیلی     59
پیشنهادات     61
نتیجه گیری    62
خلاصه     63
منابع     65

منابع:
1ـ روانشانسی رشد / دكتر حسن احدی / نیك چهرمحسنی / چاپ پنجم / 1374
2- موفقیت نامحدود« 1»
3-روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها. بررسی نگرش دانشجویان درباره ازدواج.چاپ اول زمستان 78
4-نقش ما در تربیت، دكتر علی قائمی. ناشر انتشاراتامیری چاپ نهم شهریور 1373
5-بهشت خانواده . جلد دوم سید جواد مصطفوی چاپ هفتن 1378 انتشارات هاتف مشهد

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مشکلات و عوامل ایجاد روابط نامناسب زن و شوهر فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مشکلات و عوامل ایجاد روابط نامناسب زن و شوهر فایل ورد (word) دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مشکلات و عوامل ایجاد روابط نامناسب زن و شوهر فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
خانواده ریشه‌دارترین و مقدس‌ترین سازمان اجتماعی است که به اعتقاد جامعه‌شناسان در مقیاس کل دو وظیفه تولید نسل و تعیین هویت اجتماعی فرزندان را به عهده دارد و در مقیاس جزء اجتماعی کردن فرزندان و استقرار شخصیت بزرگسالان را نیز انجام می‌دهد. از دیدگاه روانشناسی هدف دیگر خانواده معاصر، شناخت نیازهای روانی و تلاش برای رفع این نیازهاست. با توجه به اهمیتی که جوامع امروز برای تداوم و بقاء خانواده و سلامت و سلامت عمومی افراد جامعه قائل هستند، بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر می‌گردد (شوارتز وگنز، 1980، ترجمه، شهروزی 1381) از اولویت های جوامع به شمار می رود.
برآوردها نشان می‌دهند که در هر مقطع زمانی، تعداد زیادی از مردم با سلامت عمومی دچار مشکلاتی می‌شوند که ناخواسته بر روی زندگی فردی و اجتماعی آنها تأثیر گذاشته و موجب کاهش عملکرد مطلوب آنها می‌گردد. از سلامت عمومی تعاریف زیادی به عمل آمده که هر کدام با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه‌ای با دیگری متفاوت است. روان‌پزشکان، فردی را از لحاظ روان سالم می‌دانند که بین رفتار و کنترل او در مواجهه با مشکلات اجتماعی تعادل وجود داشته باشد. در تعادل و بهداشت روان، انسان به تنهایی مطرح نیست بلکه آنچه که مورد بحث است، پدیده‌هایی هستند که در اطراف او وجود دارند و بر مجموعه سیستم و نظام او اثر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌پذیرند (لئونارد سایم 1978، ترجمه از شاملو، 1372).
از عوامل دیگری که سلامت عمومی و جسمی را متأثر می‌سازد، حمایت اجتماعی است. انسان در طول زندگی نیازمند محیطی صمیمی و نیز افرادی است که حامی او باشند. انسان برای این که سلامت و سازگاری خود را از لحاظ فیزیکی در روان‌شناختی حفظ کند، نیاز به روش‌های مقابله دارد که برخی از آنها به صورت رسمی یعنی توسط مؤسسات مشاوره و مراکز سلامت عمومی و بعضی دیگر از جانب خانواده، دوستان و محیط اجتماعی وی تأمین می‌شوند و هر چه میزان دریافت کمک بیشتر باشد، سلامت عمومی فرد بیشتر و توانایی او در مقابله و سازش با مشکلات افزایش می‌یابد (لئونارد سایم، 1978، ترجمه شاملو، 1372).

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر كودكان فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر كودكان فایل ورد (word) دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر كودكان فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

در دوران ما قبل كشاورزی، دوره گردآوری خوراك، انسانها علاوه بر مشكل كمبود غذا، با خطرات زیادی از جمله خطر حیوانات وحشی، سیل، رعد و برق، طوفان و غیره مواجه بودند و به دلیل ابتدایی بودن تكنولوژی آن زمان، انسانها توان مقابله با این خطرات را نداشتند، بنابراین،مرگ و میر در آن دوران خیلی بالا بود. ولی با انقلاب كشاورزی، یكجانشینی و با تولید مازاد مواد غذایی، سطح مرگ ومیر نسبتا پایین آمد و نرخ رشد جمعیت نیز تا اندازه ای افزایش یافت. بعد از آن با وقوع انقلاب صنعتی و بدنبال پیشرفتهایی كه در زمینه های فنی و تكنولوژیكی، بهداشتی و درمانی، وضع تغذیه، حمل و نقل و ارتباطات صورت گرفت، مرگ و میر كاهش پیدا كرد. این مسئله ابتدا در كشورهای توسعه یافته رخ داد، بعد از جنگ جهانی دوم، بدنبال صدور تكنولوژی درمان و كنترل مرگ به كشورهای در حال توسعه، سطح مرگ و میر در این دسته از كشورها نیز با شتاب بیشتری شروع به كاهش كرد كه طبیعتا رشد فزاینده جمعیت این كشورها را در پی داشت. البته بیشترین كاهش مرگ و میر مربوط به مرگ و میر كودكان و اطفال بود. محاسبات مك كئون  (1975) نیز بیانگر این نكته است:
«یك سوم از كاهش عمومی مرگ و میر در انگلستان مرتبط با كاهش مرگ ومیر در نخستین سال زندگی و نیمی از آن مرتبط با كاهش مرگ ومیر در پنج سال اول زندگی بوده است» (میرزایی، 1380: 271).
در حال حاضر میزان مرگ و میر كودكان در كشورهای در حال توسعه خیلی بالاتر از كشورهای توسعه یافته است، اینكه چه عواملی باعث بالا نگه داشته شدن این میزان در كشورهای در حال توسعه می‌شود، بر اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر كودكان و مكانیسم تأثیرگذاری آنها می‌افزاید. بنابراین در این تحقیق تلاش می‌شود عوامل مؤثر بر مرگ و میر كودكان شهر میانه مورد بررسی قرار بگیرد تا با آگاهی بیشتر از این عوامل و مكانیسم تأثیرگذاری آنها، راه‌حل‌های بهتری جهت كاهش میزان مرگ و میر كودكان ارائه گردد.
در فصل اول پس از بیان مسئله و تبیین اهمیت موضوع، به بیان اهداف تحقیق پرداخته شده است. در ادامه نیز نظری اجمالی به تحولات جمعیت جهان و ایران، تحولات مرگ و میر در جهان و ایران انداخته شده است و در آخر همین فصل اشاره ای به ویژگیهای  شهر میانه شده است.
فصل دوم نیز شامل تئوریهای مرگ و میر، پیشینه تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق می باشد. در فصل چهارم نیز، روش شناسی تحقیق، چارچوب تحلیلی تحقیق، فرضیه‌ها، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته آورده شده است.
در فصل چهارم ابتدا توصیف داده ها و سپس تحلیل دو متغیره آنها صورت گرفته است. بدلیل اسمی (دو حالته) بودن متغیر وابسته، برای بررسی دقیق تر روابط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از روش رگرسیون لوجستیك استفاده شده است. تحلیل و تفسیر این روش در قسمت پایانی فصل چهارم میان گردیده است و در فصل پنجم، نتیجه گیری تحقیق آورده شده است.

فهرست مطالب

فصل اول
مقد مه   
طرح مساله   
اهمیت مو ضوع   
اهداف تحقیق   
فصل دوم
تحولات جمعیت جهان   
تحولات جمعیت ایران   
تحولات مرگ و میر در جهان   
تحولات مرگ و میر در ایران   
ویژگیهای جمعیت شناختی شهر میانه   
فصل سوم
الگوهای تئوریك مرگ و میر كودكان   
الف) تئو ریهای مر بو ط به مرگ و میر كو دكان    
1- چار چوب موسلی و چن   
2- چارچوب تحلیلی دونالد دبلیو- ماتسون و همكاران   
3- تئو ریهای تغییرات اجتماع در سطح كلان   
3-1- تئو ری مدرنیزاسیون   
2-3- تئوری طبقه بندی جنسی    
3-3- تئوری وابستگی   
ب) علل و عوامل موثر بر مرگ و میر   
پیشینه تحقیق   
تعدادی از مطالعات انجام شده در ایران   
تعدادی از مطالعات انجام شده درجهان   
فصل چهارم
روش تحقیق   
شیوه نمونه گیری   
فرضیه های تحقیق   
متغیر وابسته   
متغیر های مستقل   
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل   
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها   
1-توصیف داده ها   
2-تبیین و تفسیر داده ها   
روش رگرسیون لو جستیک   
روشهای ارزیابی نیکویی برازش   
نتیجه مدل ابتدایی   
مدل نهایی روش رگرسیون لو جستیک   
مقایسه مدل های متفاوت   
روشهای نیکویی برازش مدل نهایی رگرسیون لو جستیک   
فصل  پنجم
نتیجه گیری   
فهرست منابع

 

منابع و مأخذ

الف) منابع فارسی:
ابراهیم پور، محسن (1372). میزان‌ها و عوامل مؤثر بر مرگ و میر كودكان شهرستان خرم‌آباد– پایان نامه كارشناسی ارشد – دانشگاه تهران – دانشكده علوم اجتماعی.
 آقاجانیان، اكبر و ایران محبوب، جلیل (1371). بررسی تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی و جمعیت شناختی بر میزان مرگ و میر اطفال«مطالعه موردی شهر شیراز» – مجموعه مقالات سمینار جمعیت و توسعه – جلد دوم – تهران انتشارات برنامه و بودجه – صص 126 – 117.
 امانی، مهدی (1374). كوششی در نگرش تاریخی به روند میزان‌های مواد اولیه و مرگ و شناخت مراحل انتقال جمعیتی در ایران – فصلنامه جمعیت، شماره 13 و 14 – صص 83 – 71.
 امانی، مهدی (1378). جمعیت شناسی جهان – چاپ اول – تهران: انتشارات سمت.
 امین‌زاده، فرخ(1349). جمعیت شناسی – جلد اول – تهران: سازمان انتشارات ابوریحان.
 پولارد، ا. اچ و دیگران (1380). روش‌های تحلیل جمعیت – چاپ چهارم – شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
 تقوی، نعمت‌الله (1374). مبانی جمعیت شناسی – چاپ سوم – تبریز: انتشارات نیا.
 تقوی، نعمت‌الله (1379). جمعیت و تنظیم خانواده – چاپ چهارم – تبریز: نشر جامعه پژوه، دانیال.
 حسینی، حاتم (1379). بررسی علل و عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی مؤثر بر مرگ و میر كودكان در شهر جوانرود – فصلنامه جمعیت – شماره 34 – 33 – صص 99 – 72.
 رانگ، دنیس (1349). ترجمه اسدالله معزی. جمعیت و جامعه – تهران: انتشارات دانشگاه پهلوی.
  زنجانی، جبیب‌الله و دیگران(1378). جمعیت، توسعه و بهداشت باروری – چاپ سوم – تهران: نشر و تبلیغ بشری.
زنجانی، جبیب‌الله (1379). جدول‌های مرگ و میر ایران – فصلنامه تأمین اجتماعی – سال دوم – شماره اول – صص 71 – 55.
 سرایی، حسن(1376). مرحله اول گذار جمعیتی ایران – نامه علوم اجتماعی – شماره 10 – 9 ، صص 67 – 51.
 صادقی، رسول (1381). روند تحولات میزان‌های مرگ و میر كودكان زیر 5 سال و عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیت شناختی مؤثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان قروه و در سال 1381 – پایان نامه كارشناسی – دانشگاه بوعلی‌سینا – دانشكده ادبیات و علوم انسانی.
 زنجانی حبیب‌الله – سیمین اسلامبولچی مقدم، فریدون رحمانی (1382). راهنمای جمعیت شهر‌های ایران – چاپ دوم – تهران: مركز مطالعات و تحقبقات شهرسازی و معماری ایران.
 كاظمی‌پور، شهلا(1382). بررسی سطح، علل و عوامل تعیین كننده مرگ و میر تهران بزرگ در سال 1375 – نامه علوم اجتماعی شماره 21 – صص 30 – 1.
 كشتكار، مرتضی(1376). روندها و عوامل مرگ و میر اطفال در ایران – پایان‌نامه كارشناسی ارشد – دانشگاه تهران – دانشكده علوم اجتماعی.
 لوكاس، دیوید ومیر ، پاول(1381). ترجمه حسین محمودیان – در آمدی بر مطالعات جمعیتی – چاپ اول – تهران انتشارات دانشگاه تهران.
 محسنی، منوچهر (1357). مقدمات جامعه شناسی، تهران چاپ‌خانه باستان.
 محسنی، محمدرضا(1380). عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعت شناختی مؤثر بر مرگ‌ و میركودكان در شهر كاشمر، پایان نامه كارشناسی ارشد – دانشگاه تهران – دانشكده علوم اجتماعی.
 مركز آمار ایران (1375). نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسكن شهرستان میانه.
 مهاجرانی، علی اصغر (1375). نظریه انتقالی جمعیت در كشورهای اسلامی نامه علوم اجتماعی – شماره 8 – صص 141 – 162 .
 میرزایی، محمد (1371). سطح مرگ و میر و توسعه: ارائه یك الگو – مجموعه مقالات سمینار جمعیت و توسعه – جلد دوم – تهران: انتشارات برنامه و بودجه – صص 35 – 27.
میرزایی، محمد (1378). نوسانات تحدید مولود در ایران- مجله جمعیت- سازمان ثبت احوال كشور- شماره 29و30- صص 58-38.
  
 
ب) منابع لاتین
:
Agha,s.2000.“The determinants of infant mortality in pakistan” social science&medicine  51:199-208

Bhargava ,A. 2002. “family planning,gender differences and infand mortality :evidence from uttar Pradesh,India” journal of econometrics 112:225-240

D souza,M.R. “Role of maternal autonomy on child mortality in slums of Karachi,Pakistan”

Ghuman,J.sh.2002. “the relationship between woman,s autonomy and infant and child survival:evidence from five asian countries” UMI proquest digital dissertations.

Ghuman,J.sh.2003. “women,s autonomy and and child survival:a comparison of Muslims and non Muslims in four asian countries”

Hanmer,LUCIA.Lensink,R.White,Havard.2003.”Infant and child mortality in developing countries:analyzing the data for robust determinants.”

Jatrana,Santosh.1999.”determinants of infant mortality in a backward region of north India:Are socio-demographic factors dominant?” working papers in demography 82.

Kravdal,Q.2003-4.”child mortality in india:Exploring the community-level effect of education.”working paper.

Matteson,W.Donald and etal.1998.”infant mortality:A multi-level analysis of individual and community risk factors”social science&Medicen.vol 47, no 11 ,pp1841-1854

Matthews,Zoe and etal.,2003.”Autonomy and maternal health-seeking among Slum populations of Mumbai.social statistics research centre.

Monemi-Asling ,K.Pena, Rodolfo.Ellsberg. M.C.Persson,L.A. 2003. ”Violence against women increases the risk of infant and child mortality:a case-referent study in Nicaragua”

Mosley,W.H. and Chen,L.C.1994.”An analytical framework for the study of child survival in developing countries”

Population reference bureau.2003.”world population data sheet.”

Scott,R.Frey and Corolyn,Field.”The determinants of infant mortality in the less developing countries:A cross national test of five theories.”

Shen,Ce.Williamson,B.John.1999.”Maternal mortality ,women,s status,and economic dependency in less developed countries:a cross national analysis.” Social science&medicine 49:197-214

Suwal,V.Juhee.2001.”The main determinants of infant mortality in Nepal.” Social science &Medicine 53:1667-1681

Turrell,Gavin.Mangersen,Kerrie.2000.”Socio economic status and infant mortality in Australia:a national study of small urban areas,1985-84.”Social science & Medicine 50:1209-1225

United Nations.1995.

Yassin,M.Khaled.2000.”Indices and Sociodemographic determinants of childhood mortality in rural upper Egypt.”Social science & Medicine 51:185-197.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید