تاثیر سیاست خارجی ایران بر گروه های جهاد اسلامی و حماس فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیر سیاست خارجی ایران بر گروه های جهاد اسلامی و حماس فایل ورد (word) دارای 227 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر سیاست خارجی ایران بر گروه های جهاد اسلامی و حماس فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

     

فهرست مطالب

پیشگفتار 1
فصل اول (کلیات) 3
مقدمه 4
بیان مسئله و تعریف آن 4
بررسی سوابق و ادبیات موضوع «پیشینه موضوع» 5
هدف پژوهش 6
پرسش اصلی پژوهش 7
فرضیه ها 8
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها 8
روش تحقیق و گردآوری داده ها 9
حدود قلمرو پژوهش 10
موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق 10
سازماندهی پژوهش 11
فصل دوم: مباحث نظری و تئوریک تحقیق 12
سیاست 13
سیاست در معنای عام 14
سیاست در معنای خاص 14
سیاست از دیدگاه ریمون آرون 14
سیاست خارجی 15
سیاست خارجی از دیدگاه اسلام 16
سیاست خارجی ایران در بدو انقلاب 16
اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بدو انقلاب «از دیدگاه امام خمینی» 18
سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران 18
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع جهانی 20
اصول و مبانی سیاست خارجی، موانع منطقه ای 22
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع نهضت های آزادی بخش 22
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع گروههای مبارز فلسطین 23
دیدگاه امام خمینی در رابطه با اسرائیل 24
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای هاشمی رفسنجانی 24
تغییر الگوی رفتاری سیاست خارجی به مصالحه و همزیستی 26
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای خاتمی 26
تنش زدایی، اصول مطرح در سیاست خارجی 27
فصل سوم – بخش اول 29
تاریخچه فلسطین 30
قدمت فلسطین 30
مهاجرت یهودیان – طرح صهیونیست 31
کنگره استعماری 1907 33
جنگ جهانی اول 36
قیمومیت انگلیس بر فلسطین 37
جنبش اعراب و سرکوب انگلیس 38
کمیته فلسطین و طرح تقسیم 40
قطعنامه 181 مجمع عمومی 41
اعلام تشکیل دولت یهود و حمله اعراب 43
فصل سوم – بخش دوم 46
انگیزه ها و اهداف 47
اهداف 47
اساس نامه یا میثاق نامه حماس 48
روش های جنبش حماس برای دستیابی به هدفهای استراتژیک 50
وجوب جهان برای آزادی فلسطین 57
همبستگی اجتماعی حماس 58
جهان شمولی دایره مبارزات فلسطین از دیدگاه حماس 60
حمایت های حماس 63
طرح حماس برای اتحاد گروه ها 63
مساله اسراء هدف حماس 64
رد راه حل های سازش با صهیونیسم 67
آتش بس مشروط حماس «خروج اسرائیل از نوار غزه» 68
مواضع جدید حماس، پس از شهادت شیخ یاسین رهبر حماس 69
نابودی رژیم صهیونیستی از سرکوب حماس آسانتر است «خالد مشعل» 73
عدم ادغام حماس و دولت خودگردان 74
فصل سوم – بخش سوم 76
مخالفت شدید حماس با تشکیل دولت فلسطین 77
تشکیلات خودگردان و مواضع حماس 79
مواضع تشکیلات خودگردان و حماس در رابطه با گفتگو با اسرائیل 80
اقتدار حماس، انزوای عرفات 83
از شعار تا عمل (عقب نشینی گام به گام سازمان آزادیبخش فلسطین) 84
توطئه نقشه راه 85
جنبش های اسلامی و ملی فلسطین و موضع حماس 86
کنفرانس عقبه مخالفت حماس و فتح «عبدالعزیز رنتیسی» 91
فصل چهارم – بخش اول
جهاد اسلامی فلسطین 93
از ظهور تا شهادت شیخ عزالدین قسام 94
قیام عزالدین قسام 94
اخوان المسلمین از جنبش جهاد اسلامی 96
زمینه های ظهور جنبش جهاد اسلامی 97
تأسیس جنبش جهاد اسلامی 98
رهبری و اعضای جنبش جهاد اسلامی 101
فعالیت های جنبش جهاد اسلامی 104
جهاد مصلحانه 106
فعالیت های شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی 107
تدابیر رژیم صهیونیستی برای مقابله با عملیات نظامی حماس 110
مواضع جهاد اسلامی فلسطین نسبت به مسئله صلح 112
فصل چهارم – بخش دوم
جهاد اسلامی و گروههای فلسطین 115
جهاد اسلامی فلسطین و حماس 116
جهاد اسلامی و دولت مستقل فلسطین 117
جهاد اسلامی و سازمان آزادی بخش 118
اختلافات و دیدگاه جنبش اسلامی و سازمان آزادی بخش فلسطین 119
شهرت حماس بیش از جهاد اسلامی 121
فصل چهارم – بخش سوم
انتفاضه 123
انتفاضه معنی و مفهوم 124
انتفاضه فلسطین 125
علل انتفاضه 126
واقعیت های انتفاضه از زبان آمار 128
اهداف انتفاضه 129
انقلاب اسلامی ایران مهمترین عامل موثر در شروع و استمرار انتفاضه 130
نقش جنبش مقاومت حماس و جهاد اسلامی در قیام فلسطینیان 132
نقش جهاد اسلامی در انتفاضه 1987 135
انتفاضه از دیدگاه رئیس دفتر سیاسی حماس خالد مشعل 140
انتفاضه از دیدگاه شیخ ابراهیم القوقا یکی از رهبران حماس 145
انتفاضه از دیدگاه دکتر حلمی محمد القاعوده نویسنده مصری 146
فصل پنجم – بخش اول
تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر دو گروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس 147
تأثیرپذیری گروههای اسلامی فلسطین از انقلاب اسلامی ایران 148
بازتاب انقلاب اسلامی ایران «شکل گیری جهاد اسلامی فلسطین» 150
پیروزی حزب ا… الگوی مبارزات فلسطین 152
ایران الگوی مبارزات جهاد اسلامی 153
ایران و دو حادثه شگفت انگیز برای مقاومت فلسطین 156
انتفاضه شیوه های مبارزاتی مردم ایران در زمان انقلاب 157
توانمندی نظامی ایران خطری برای اسرائیل 159
فصل پنجم بخش دوم
رهبران ایران و مقاومت فلسطین 164
الف- سیاست تصمیم گیری رهبران ایران 165
ب-دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اسرائیل «امام خمینی، آیت الله خامنه ای …» 166
طرح روز جهانی قدس، احیای جنبشهای اسلامی و بسیج مسلمانان 170
آیت الله خامنه ای و حمایت از مقاومت فلسطین 172
آقای خاتمی و حمایت از مقاومت فلسطین 174
وحدت نظر جهاد اسلامی فلسطین و رهبران جمهوری اسلامی ایران «زوال اسرائیل» 176
جنبش جهاد اسلامی و تاثیر اندیشه های امام خمینی (ره) 177
رهبریت ایران و جنبش جهاد اسلامی فلسطین «دكتر رمضان عبدالله دبیر كل جنبش اسلامی فلسطین» 179
فصل پنجم بخش سوم
حمایت ایران از مقاومت فلسطین حماس و جهاد اسلامی 180
ایران و حمایت از مقاومت فلسطین 181
ارتباط سازمان جهاد اسلامی فلسطین با جمهوری اسلامی ایران 182
حمایت های مالی، نظامی حماس و جهاد اسلامی 185
ایران یكی از منابع مالی جهاد اسلامی 188
آینده منازعه فلسطین و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 190
فصل ششم بخش اول
بازدارندگی ایران در روند صلح 193
واكنش ایران و دیگر كشورها در قبال توافقنامه اسلو «غزه-اریما» 194
انتفاضه و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح 195
جهاد اسلامی فلسطین و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح 195
حماس و نقش باز دارندگی ایران در روند صلح 196
فشار غرب و آمریكا بر ایران در پی حمایت از مقاومت فلسطین 198
فصل ششم – بخش دوم
کنفرانس تهران 200
کنفرانس تهران در حمایت از انتفاضه فلسطین 201
تحریف واقعیت ها به وسیله یهودیان 202
دستاوردهای کنفرانس حمایت از انتفاضه در تهران 203
کنفرانس تهران و تشکیل دادگاه بین المللی جنایات جنگی 205
سازمان کنفرانس اسلامی ونقش بازدارندگی ایران در روند صلح 205
فصل ششم – بخش سوم
پیروزی حماس در انتخابات 208
پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» 209
پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی 211
بررسی علل پیروزی و آینده تشکیلات حماس 213
علل ناکامی فتح 215
علل پیروزی حماس 217
مسئولیتهای حماس 219
ورود خالد مشعل به تهران و حمایتهای رهبر انقلاب 221
کمک 250 میلیون دلاری ایران به حماس 223
نخست وزیر و رئیس مجلس جدید فلسطین 224
همه پرسی برای برسمیت شناخت اسرائیل 225
نتیجه گیری 227

مقدمه:
       بطور كلی در قالب طرح پژوهش كه معرف روشی و ماهیت پژوهش می باشد, محقق و خواسته به محتوا و شكل پژوهش احاطه پیدا می كنند و در نتیجه ارزیابی و قضاوت در توفیق و بخش نتایج علمی تحقیق براساس هدف و روش اعلایی آسان می گردد. بنابراین لازم است در بخش مقدمه این تحقیق به منظور بیان بهتر و دقت موضوع موارد ذیل مورد بررسی قرار گیرد.
بیان مساله و تفكیك آن , پیشینه موضوع، هدف و قلمرو پژوهش، بیان فرضیه, روش گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها, سازماندهی پژوهش.
بیان مسأله و تعریف آن
انقلاب اسلامی ایران به عنوان یكی از رخدادهای مهم نیمه دوم قرن بیستم نه تنها تغییرات بنیادینی را در جغرافیای سیاسی ایران بوجود آورد، بلكه دامنه های آن بسی فراتر از یك كشور رفته و به ویژه در ساختار سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی اثر شگرفی گذاشته است. در این راستا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عملكردهای خارجی انقلاب اسلامی ایران بازتاب و جلوه‌هایی از این تاثیر قلمداد می گردد – از این رو، بررسی تاثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران كه خود برگرفته از آموزه ها و گفتمان انقلاب اسلامی به شمار می آید ما را در جهت فهم بیشتر و بهتر تاثیرات انقلاب اسلامی ایران رهنمود می سازد. یكی از این تاثیرات، بررسی تاثیر رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در شكل دهی و هدایت مقاومت اسلامی فلسطین است. بدون تردید با سقوط گفتمان ناصریسیم و عدم  موفقیت جریانهای چپگرایانه در خاورمیانه، و در جریان مساله فلسطین گرایشهای  اسلامی تاثیر یافته از انقلاب اسلامی ایران جایگزین آن گردید البته این موضوع به جایگاه خاصی مساله فلسطین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برمی گردد، بدون شك مساله فلسطین یكی از موضوعات بسیار مهم و نهادینه شده, در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید, كه بخش قابل توجهی از ظرفیتهای نظام جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داده است.
پژوهش حاضر سعی دارد ضمن بررسی تاثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر جریانهای اسلام گرای فلسطینی, تفاوتهای این عملكرد و تاثیر آن را در دو دوه حكومت هاشمی و خاتمی نشان دهد، بدون تردید حمایت های جمهوری اسلامی ایران از مقاومت اسلام فلسطین جایگاه اسلام گرایان را در معادلات داخلی سرزمین های اشغالی و نیز منطقه ای و بین المللی ارتقاء بخشیده و در نهایت به دلیل مقاومت آنها موجبات لازم برای عقب نشینی رژیم اشغالگر از نوار غزه را فراهم كرده است. و بدین ترتیب بنیادهای فكری اولیه صهیونیسم مبنی بر تعلق این سرزمین ها به یهودیان با چالش جدی روبرو گردیده است.
بررسی سوابق و ادبیات موجود ((پیشینه موضوع))
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر گروههای جهادی اسلامی از بعد داخلی و خارجی بسیار وسیع و پر رنگ است، كه در این زمینه می توان به تالیفات, مقالات و بیانات صاحبنظران بسیاری اشاره نمود.
از جمله می توان به كتاب جهاد اسلامی (امام خمینی، شیدونی, مساله فلسطین) نوشته های دكتر فتحی شقاقی ترجمه آقای خسرو شاهی اشاره نماییم. كه بیان نموده است، جهاد اسلامی از انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی سرچشمه گرفته است، وی كه خود تئوریسین حركت جهاد اسلامی نیز می‌باشد یكی از زمینه های شكل گیری جهاد اسلامی (سال 1980) و همچنین قدرت گرفتن گروههای مبارز فلسطین از جمله حماس، وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و دیدگاههای انقلابی و اسلامی امام خمینی می داند.
همچنین پایان نامه آقای اكبر بناساز، دانشكده علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس ((137))- تاثیر مذاكرات صلح خاورمیانه بر تداوم تیرگی روابط ایران و آمریكا – كه دیدگاههای ایران نسبت به مساله فلسطین و موضع ضد سازشی ایران و كمكهای ایران به گروههای مبارز را باعث تداوم و تیرگی روابط ایران و آمریكا می داند.
و نیز پایان نامه دیگر به بررسی تكامل نهضت فلسطین با تكیه بر تحولات دهه 80 است که نوشته  آقای محمد فرازمند از دانشكده روابط بین الملل وزارت امور خارجه در سال ((1367)) است كه انقلاب اسلامی ایران را باعث شكل گیری برخی از گروههای جهادی فلسطین و موجب روحیه گرفتن و تقویت گروههای مبارز فلسطین دانسته است.
3-هدف پژوهش:
سیر روابط خارجی و موفقیت عملكردهای خارجی را سیاست خارجی هر كشوری به عهده دارد. انقلاب اسلامی ایران بزرگترین انقلاب است كه بر پایه دین مداری، در قرن بیستم رخ داده است، كه توانسته است تاثیرات بسیاری در جهان و بخصوص منطقه رقم بزند، و روند موفقیت را در گروههای مبارز اسلامی بخصوص گروههای مبارز فلسطین قوت بخشد. و همچنین توانسته است در بوجود آمدن گروههای جهادی مانند: حماس و جهاد اسلامی فلسطین نیز موثر باشد. بویژه اینكه بوجود آمدن انقلاب اسلامی، حكومت جمهوری اسلامی ایران همواره پشتیبان و حامی گروههای مبارز اسلامی بخصوص گروههای مبارز فلسطین بوده است، حال باید ملاحظه شود كه: اولاً جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه توانسته است به عنوان ام القرای كشورهای اسلامی در شكل گیری و تقویت گروههای مبارز اسلامی و بویژه مبارزین فلسطین علیه اشغالگران صهیونیستی نقش ایفا نماید.
ثانیاً مهم است بدانیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه توانسته است به صدور انقلاب و ارزشهای آن و انتقال آن بر گروههای مختلف، در جهت آزادی و مبارزه با ظلم گام بردارد.
ثالثاً در نظر داشته باشیم اهمیت فلسطین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ضرورت بررسی تاثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر مقاومت فلسطینیان توجیه می نماید.
پرسش اصلی پژوهش
روند تحقیق و تلاش علمی و سازماندهی پژوهش به منظور پاسخگویی به سوال اصلی و فرعی ذیل صورت می گیرد.
1)تاثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره دولت هاشمی و خاتمی به مقاومت اسلامی فلسطین (گروههای جهاد اسلامی و حماسی) چه بوده است؟
2)سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مقاومت اسلامی فلسطین (گروههای جهاد اسلامی و حماسی) در دوره آقای هاشمی و خاتمی چه تفاوت هایی با هم دارد؟
 
فرضیه :
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره دولت هاشمی و خاتمی موجب تحكیم و تقویت مقاومت اسلامی فلسطین و ارتقاء جایگاه سیاسی – اجتماعی آنان در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی گردیده است.
فرضیه فرعی :
در این دو دوره ایران با حمایت ضمنی از مقاومت اسلامی مساعدتهایی به آنها صورت گرفته است و از حمایت نظامی و سیاسی در دوره هاشمی به حمایتهای سیاسی در دوره خاتمی نوسان یافته است.
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها:
متغیرهای مستقل و وابسته كه در بخش های مختلف پژوهش حضور فعال دارند، در این پژوهش، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و مقاومت اسلامی فلسطین (جهاد اسلامی – حماس )    می باشد. كه هر كدام بصورت موردی تعریف می گردند.
1-سیاست خارجی: جمهوری آرزوها، آمال, اهداف و اولویت هایی است كه هر كشور میل دارد در صحنه سیاست جهان بپیماید و دنبال كند.
2-سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: جمهوری اسلامی ایران، سیاست نسل بشر و عزت و خوشبختی و بهروزی امت واحده اسلام را به عنوان اهداف سیاست خارجی خود انتخاب نموده است.
3-مقاومت اسلامی فلسطین: شامل كلیه گروههایی است كه در مقابل اشغالگری رژیم اسرائیل به مبارزه و مقاومت پرداختند.
4-جهاد اسلامی، ((حركه الجاهاد الاسلامی فی فلسطین)) جهاد اسلامی فلسطین یك انشعاب از اخوان المسلمین است، كه بطور رسمی در سال ((1980)) در فلسطین تحت رهبری دكتر فتحی شقاقی تئوریسین جهاد فعالیت خود را آغاز كرد.
5-حماس: جنبش مقاومت اسلامی حماس، مفتخر ((حركه المقاومه الاسلامیه)) است، كه در ژوئن ((1988)) با انتشار یك میثاق (منشور) 36 ماده ای به رهبری شیخ احمد یاسین اعلام موجودیت كرد.
6-ارتقای جایگاه اجتماعی، سیاسی:
الف) تن دادن اسرائیل به عقب نشینی از نوار غزه
ب) پیروزی جهاد اسلامی در انتخابات.
ج) طرف مذاكره قرار گرفتن با دولت خود گردان و اسرائیل
روش تحقیق و گردآوری داده ها:
در این تحقیق از توصیفی تحلیل استفاده شده است، كه به میان روند شكل گیری گروههای مبارز جهاد اسلامی فلسطین و حماس، و شرایط و موقعیت فلسطین اشغالی، در دو دوره حكومت آقای رفسنجانی و آقای خاتمی مورد ارزیابی قرار گرفته است. و همچنین گردآوری داده ها به طور عمده از طریق روش های كتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است. كه در این مورد اطلاعات بسیاری را از دفتر مطالعات فلسطین در تهران و دفتر جهاد اسلامی و حماس در تهران دریافت شده است، كه حاوی مقالات متعدد، مصاحبه ها ویژه می باشد همچنین از كتابخانه تحقیق وزارت امور خارجه و دانشگاه حقوق علوم سیاسی در یك دانشكده های مربوط و سیاستهای مختلف نشر مطالبی جمع آوری شده است.
در نهایت سعی شده، از روش مصاحبه با مسئولین سیاسی جهاد اسلامی و حماسی، در دفتر آنها در تهران مصاحبه های ارائه شود كه در صورت امكان، و نداشتن منبع سیاسی امنیتی در تحقیق گنجانده خواهد شد.
حدود قلمرو پژوهش:
از نظر زمان: بحث پژوهش از زمان شروع دولت آقای رفسنجانی (یعنی سال 1368) در رابطه با تداوم شكل گیری جهاد اسلامی و تقویت حماسی صورت گرفته است. و نقش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رشد و ارتقاء جایگاه سیاسی، اجتماعی این دو گروه جهادی در فلسطین اشغالی با توجه به موقعیت حال منطقه و ام القری بودن ایران صورت پذیرفته است، كه این سیر و روند تا پایان دولت آقای خاتمی (یعنی سال 1384) مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین از نظر قلمرو مكان: منطقه جغرافیایی فلسطین اشغالی از نظر ژئوپولتیك و قبله اول مسلمین بحث می شود و مواد و ضرورتاً به جایگاه گذشته مسلمانان و پیشینه این سرزمین نیز اشاره خواهد شد.
موانع، مشكلات و محدودیتهای تحقیق:
یكی از عمده موانع و مشكلات این تحقیق فقر منابع فارسی، در مورد فلسطین اشغالی و گروههای مبارز فلسطین است كه بسیاری از منابع دست اول به زبان بیگانه بخصوص عربی و پس از آن انگلیسی است، كه با توجه به اهمیت موضوع و سیاست های مغرضانه حامیان حكومت اشغالی, كه قدرتهای بزرگ و صاحبان قدر فتاوری اطلاعات و اخبار نیز می باشند، تفكیك مطالب مغرضانه از واقعیت، محقق را با مشكلات بسیاری مواجه نموده، كه در این زمینه با مراجعه به منابع مرجع، اصل مصاحبه ها، سمت ها، سخنرانی های انجام شده، پیاده كردن آنها وقت زیادی را صرف نموده است.
همچنین با توجه به ارتباط سیاسی و روابط مختلف میان جمهوری اسلامی ایران با گروههای جهاد اسلامی و حماس و محرمانه بودن این ارتباطات، در بسیاری موارد، محقق نتوانسته است آنطور كه باید، موضوع را مورد بررسی قرار دهد. و تاثیرات شایسته و غیر قابل انكار را مستنداً ارائه دهد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سیر تحول و چگونگی پیدایش شهرهای جدید فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سیر تحول و چگونگی پیدایش شهرهای جدید فایل ورد (word) دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سیر تحول و چگونگی پیدایش شهرهای جدید فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

 شهرهای جدید در نظامهای اجتماعی – اقتصادی جهان و با توجه به تحولات نظریه ای بسیار دگرگون شده اند هنوز تعریف جامعی برای شهرهای جدید ارائه نشده است اما می توان تعاریف زیر را برای آنها پذیرفت :
1)    شهرهای جدید ، اجتماعهای برنامه ریزی شده ای است كه در پاسخ به اهداف از پیش تعیین شده ایجاد می شود
2)     ایجاد شهر جدید عملی ارادی است كه فرض را بر وجود یك  منبع قدرت یا سازمانی می گذارد كه تأمین كننده مكان ومنابع برای توسعه شهر و اعمال كنترل مداوم بر آن است تا شهر به اندازه با دوامی برسد .
3)    شهر جدید‌، اجتماعی خود اتكاست باجمعیت و مساحت مشخص ، فاصله ای معین از مادرشهر ، برنامه ریزی از پیش تعین شده ، اهداف معین و همچنین برخوردار از تمام تسهیلات لازم برای یك محیط مستقل
 معمولاًشهرهای جدید برای تمركز زدایی كالبدی ، اقتصادی و اجتماعی در ناحیه شهری شهرهای بزرگ طراحی می شوند تا با وجود جاذبه نزدیكی به شهرهای بزرگ ، جمعیت تشویق به خروج از مادرشهر شوند تا اسكان به همراه اجرای برنامه های توسعه اقتصادی – اجتماعی فراهم آید ، بدین ترتیب جذب سرریزهای  جمعیتی ، ساماندهی فضایی مادر شهر و ناحیه شهری ،  بهبود وضعیت محیط كار ، زندگی سالم و اجتماعی كامل میسر می شود . در واقع مفهوم شهر جدید مفهوم اجزای یك شهر در یك ارتباط ارگانیك با یكدیگر است .
بنابر تعاریف قبلی شهرهای جدید دارای تاریخ تولد مشخصی هستند و در زمان كوتاه و معینی ساخته می شوند اینگونه شهرها در تضاد كامل با پیدایش و تحول شهرهای متراكم هستند . و براساس یك هسته ، پیش از آنكه به وجود آیند تشكیل می شوند و به كندی رشد می كنند معمولاًبرنامه ریزی شهر جدید مبتنی بر پیش بینی جمعیت است تا این جمعیت پایه ای برای پیش بینی نیازهای كالبدی ، اقتصادی و اجتماعی آینده باشد .

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سكولاریسم و‌ آسیب‌ شناسی فرهنگی، اجتماعی نسل‌ها فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سكولاریسم و‌ آسیب‌ شناسی فرهنگی، اجتماعی نسل‌ها فایل ورد (word) دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سكولاریسم و‌ آسیب‌ شناسی فرهنگی، اجتماعی نسل‌ها فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه:

آنچه كه امروز بعنوان صفت ممیزه غرب از مشرق زمین قلمداد می‌گردد یعنی تفكر سكولاریسم، در ابتدای امر مكتبی الحادی نبوده اما بعدها در اثر همكاری این مكتب با جنبش‌های ضد دینی اواخر قرن نوزدهم از طریق آثار چارلز برادلو سكولاریسم عموماً بصورت تز جداسازی دین از دولت نمایان گردیده و با مفهوم فرانسوی لیزاسیون  به معنای سیاست خارج ساختن امور از كنترل دولت كه از عصر روشنفكری و انقلاب فرانسه نشأت گرفته نزدیكی و تقرب زیادی دارد.
در نگاه سكولاریسم خرد و تجربه انسانی جایگزینی است برای دین.
آنچنان كه سن سیمون و اگوست كنت نیز در اواخر قرن نوزدهم در آثارشان به این مقوله توجه كرده اند.
 

منابع و مأخذ

1- دكتر برقعی، محمد، كتاب سكولاریزم از نظر تا عمل، انتشارات قطره، تهران، 1381.
2- ستوده، هدایت الله، كتاب آسیب‌شناسی اجتماعی، انتشارات آوای نور، تهران، 1384.
3- انجمن جامعه شناسی ایران، كتاب مجموعه مقالات آسیب‌های اجتماعی ایران انتشارات آگه، تهران ، 1383
4- دكتر فرجاد، محمد حسین، كتاب آسیب‌شناسی كجروی‌های اجتماعی، انتشارات مركز مطبوعات قوه قضائیه، تهران، 1383
5- میرسلیم، سید مصطفی، كتاب جریان‌شناسی فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی، انتشارات مركز بازشناسی اسلام و ایران، تهران، 1384
6- قطب، محمد، سكولارها چه می‌گویند، ترجمه جواد محدثی، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران، 1379
7- آقا بخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران تهران، 1374
8- اعوانی و دیگران، سكولاریسم و فرهنگ، انتشارات نامه فرهنگ، تهران، س 6 ، ش 21

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید