بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک مسکن فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک مسکن فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک مسکن فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک مسکن فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک مسکن فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي ابزار و تکنيکهاي مديريت

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف، سنجش میزان توانمندسازی کارکنان بانک مسکن انجام شده است جامع آماری این پژوهش،کلی کارکنان بانک مسکن ، شعب درجه یک و دو مشهد می باشد که با نمونه گیری تصادفی ، طبق فرمولکوکران 13 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار پژوهش در این تحقیق ، پرسشنام توانمندسازی کانگر و کانگو) 3811 ( می باشد ضریب پایایی برای این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 161.3 بدست آمده است درتجزی و تحلیل داده ها، آمار توصیفی و در آمار استنباطی از روش آزمون تی به کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است نتایج نشان داد که کلی ابعاد توانمندسازی کارکنان شامل هرایس سازمانی ، راهبردهای مدیریتی و خودکارآمدی بر توانمندسازی کارکنان موثر می باهد

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقش افشای هزینه تحقیق و توسعه R&D در رشد اقتصادی ایران فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقش افشای هزینه تحقیق و توسعه R&D در رشد اقتصادی ایران فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش افشای هزینه تحقیق و توسعه R&D در رشد اقتصادی ایران فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش افشای هزینه تحقیق و توسعه R&D در رشد اقتصادی ایران فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش افشای هزینه تحقیق و توسعه R&D در رشد اقتصادی ایران فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در متون جدید، هزینه تحقیق و توسعه ) R&D ( نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. فعالیتهای تحقیق و توسعه رشد اقتصادی را بهبود میبخشد و شکاف بین رشد تولید و رشد عوامل تولید را از طریق کاهش هزینهها و افزایشبهرهوری پر میکند. R&D بهوسیله بخشهای سرمایهگذار مختلف صورت میپذیرد. عدم سرمایهگذاری کافی در هر یک از این بخشها میتواند عامل تضعیف برای رشد اقتصادی کشورهای درحالتوسعه باشد. طبق تئوریهای جدید تجارت بینالملل و رشد اقتصادی درونزا، سرمایهگذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه خارجی موجب انتقال فناوری و دانش فنی جدید می شود. همچنین، سرمایه انسانی در گسترش و تعمیق فعالیتهای R&D داخلی و جذب R&D بینالمللی وپویایی آن نقش مهمی ایفا میکند. این مقاله علاوه بر مطرح کردن برخی از تئوریهای رشد اقتصادی، به معرفی کانالهای عمده ایجاد رشد اقتصادی در ایران ازجمله افشای هزینه تحقیق و توسعه میپردازد

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد آداب سفر به روایت علامه مجلسى فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد آداب سفر به روایت علامه مجلسى فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد آداب سفر به روایت علامه مجلسى فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد آداب سفر به روایت علامه مجلسى فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد آداب سفر به روایت علامه مجلسى فایل ورد (word) :

آداب سفر به روایت علامه مجلسى

سفرهاى نیك و بد و ایام و ساعات نیك و بد از براى سفر
از حضرت صادق علیه‏السلام منقول است كه در حكمت آل داود نوشته است كه نباید كسى سفر كند مگر از براى سه چیز: سفرى كه توشه آخرت در آن حاصل شود یا سفرى كه باعث مرمت امور معاش گردد یا سفرى كه از براى سیر و لذتى باشد كه حرام نباشد.
در حدیث دیگر فرمود: سفر كنید تا بدن‏هاى شما صحیح شود و جهاد كنید تا غنیمت دنیا و آخرت بیابید و حج كنید تا مال دار و بى‏نیاز شوید.
در حدیث دیگر فرمود: سفر، قطعه‏اى است از

عذاب، چون كار شما در سفر ساخته شود، زود به اهل خود برگردید.
در حدیث صحیح منقول است كه محمد بن مسلم از حضرت صادق علیه‏السلام پرسید: به زمینى مى‏روم كه در آن جا به غیر از برف و یخ چیزى نیست. فرمود: چون مضطر است تیمم كند و دیگر به همچنین زمینى نرود كه دینش در آن جا هلاك شود.
دفع نحوست‏هاى سفر به تصدق و دعا
در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه‏السلام منقول است كه تصدق كن و در هر روز كه خواهى سفر برو.
در حدیث صحیح دیگر منقول است كه از آن حضرت پرسیدند: آیا كراهت دارد سفر كردن در روزى از روزها، مثل چهارشنبه و غیر آن؟فرمودند: افتتاح سفر خود به تصدق بكن و هر وقت كه خواهى به در رو.
در حدیث صحیح دیگر منقول است كه ابن ابى عمیر گفت: من در علم نجوم نظر مى‏كردم و طالع را مى‏شناختم و در خاطرم مى‏خلید (1) در بعضى از ساعات بعضى از كارها را اختیار كردن. در این باب به خدمت‏حضرت امام موسى علیه‏السلام شكایت كردم. فرمود: هر گاه در دل تو چیزى بیفتد تصدق كن بر اول مسكینى كه مى‏بینى و برو كه حق تعالى ضرر آن را از تو دفع مى‏كند.

در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه‏السلام منقول است كه هر كه در اول روز تصدق بكند، حق تعالى نحوست (2) آن روز را از او دفع مى‏كند.
در حدیث دیگر منقول است كه چون حضرت امام زین العابدین علیه‏السلام به بعضى از مزرعه‏هاى خود مى‏خواستند بروند، مى‏خریدند سلامتى خود را از خدا به آن چه میسر مى‏شد از تصدق و این تصدق را در وقتى مى‏دادند كه پا در ركاب مى‏گذاشتند و چون خدا آن حضرت را به سلامت‏برمى‏

گردانید، شكر و حمد الهى مى‏كردند و تصدق مى‏كردند به آن چه میسر مى‏شد.
در حدیث‏حسن منقول است كه عبد الملك به خدمت‏حضرت صادق عرض كرد: من مبتلا به علم نجوم شده‏ام و گاهى مى‏خواهم پى كارى بروم و به طالع نظر مى‏كنم، مى‏بینم كه در طالع شرى هست مى‏نشینم و ترك رفتن مى‏كنم و اگر طالع نیك مى‏بینم، مى‏روم. حضرت فرمود: آن حاجت‏برآورده مى‏شود. آیا حكم به نجوم مى‏كنى؟گفت: بلى. فرمود: كتاب‏هاى نجومت را بسوزان.
سید بن طاوس رحمه الله روایت كرده است: چون خواهى متوجه سفرى شوى، در چند وقت كه سفر كردن در آن اوقات كراهت دارد، پیش از متوجه شدن سفر سوره حمد و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق و آیه الكرسى و سوره انا انزلناه و آخر آل عمران:
ان فى خلق السموات و الارض. . .
تا آخر سوره بخوان: پس بگو:
«اللهم بك یصول الصائل و بك یطول الطائل و لا حول لكل ذى حول الا بك و لا قوه یمتازها ذو القوه الا منك اسالك بصفوتك من خلقك و خیرتك من بریتك محمد نبیك و عترته و سلالته علیه و علیهم السلام صل علیه و علیهم و اكفنى شر هذا الیوم و ضره و ارزقنى خیره و یمنه و اقض لى فی متصرفاتى بحسن العافیه و بلوغ المحبه و الظفر بالامنیه و كفایه الطاغیه الغویه و كل ذى قدره لى على اذیه حتى اكون فى جنه و عصمه من كل بلاء و نقمه و ابدلنى فیه من المخاوف امنا و من العوائق فیه یسرا حتى لا یصدنى صاد عن المراد و لا یحل بى طارق من اذى العباد انك على كل شى‏ء قدیر و الامور الیك تصیر یا من لیس كمثله شى‏ء و هو السمیع البصیر
سایر آداب سفر

در حدیث معتبر منقول است از حضرت امام صادق علیه‏السلام كه حضرت لقمان پسر خود را نصیحت فرمود: چون سفر كنى با گروهى، مشورت با ایشان بكن در كارهاى خود و كارهاى ایشان، و در روى ایشان تبسم بسیار بكن و در توشه خود صاحب كرم باش در میان ایشان و چون تو را به ضیافت‏بطلبند قبول كن و اگر از تو مدد طلبند یارى ایشان بكن و به سه چیز بر ایشان غلبه كن: به بسیارى خاموشى و بسیارى نماز و سخاوت و جوانمردى در هر چه با خوددارى از چهار پا و مال و توشه و اگر گواهى از تو بطلبند یا بر امر حقى خواهند تو را گواه كنند و چون با تو مشورت كنند تا

توانى سعى كن كه راى نیكو از براى ایشان اختیار كنى و زود عزم مكن و راى خود را با ایشان مگو تا تامل كنى و فكر كنى و جواب ایشان مگو در مشورت ایشان تا آن كه در آن فكر برخیزى و بنشینى و بخوابى و چیزى بخورى و نماز كنى و در اثناى این احوال فكر خود و حكمت‏خود را در مشورت ایشان به كار فرمایى، زیرا كه هر كه خیر خواهى خود را براى كسى كه با او مشورت كند خالص نگرداند، حق تعالى راى و عقل او را سلب مى‏كند و امانت را از او برمى‏دارد و هر گاه ببینى كه

رفیقان تو پیاده مى‏روند، با ایشان پیاده برو و هر گاه ببینى رفیقان كارى مى‏كنند با ایشان بكن و اگر تصدقى كنند یا قرضى دهند تو نیز با ایشان بده و بشنو سخن كسى را كه از تو بزرگ‏تر باشد. و هر گاه رفیقان كارى به تو فرمایند یا چیزى از تو سؤال كنند، بگو: بلى، و نه مگو، كه نه گفتن علامت عجز و موجب ملامت است. و چون راه را گم كنید و حیران بمانید فرود آیید و اگر در راه مقصود شك كنید بایستید و با یكدیگر مشورت كنید و مصلحت‏ببینید. اگر یك كسى را ببینید خبر راه از او مپرسید و مصلحت از او نبینید كه یك شخص در بیابان این كس را به شك مى‏اندازد كه شاید جاسوس دزدان باشد یا شیطان كه خواهد شما را حیران كند. از دو شخص نیز حذر كنید مگر آن كه چیزى چند از علامت‏ها و قرینه‏ها ببینید. اى فرزند چون وقت نماز درآید از براى امرى آن را تاخیر مینداز و نماز را به جا آور كه هر چند بیشتر ادا مى‏كنى سبك بار مى‏شوى. و نماز را با جماعت‏بكن، هر چند بر سر نیزه باشى. و بر روى چهار پا خواب مكن كه این از كردار دانایان نیست مگر آن كه در میان كجاوه باشى كه ممكنت‏باشد كه بخوابى براى سستى مفاصل و چون نزدیك شوى به منزل از چهارپاى خود فرود آى كه آن چهارپا یاور توست. و ابتدا كن به علف دادن پیش از آن كه چیزى بخورد و چون خواهید كه فرود آیید، پس اختیار كنید از بقعه‏هاى زمین مكانى را كه خوش رنگ‏تر و خاكش نرم‏تر و پر گیاه‏تر باشد. و چون فرود آیى، پیش از آن كه بنشینى دو ركعت نماز بكن و چون به قضاى حاجت‏بروى بسیار دور برو. پس چون خواهى كه بار كنى دو ركعت نماز بكن. پس از آن زمین را وداع كن و سلام كن بر آن زمین و اهل آن زمین كه هر بقعه‏اى از زمین را اهلى چند از ملائكه هست. و اگر توانى مخو

ر هیچ طعامى را مگر آن كه قدرى از آن را تصدق كنى و بر تو باد به خواندن قرآن مادامى كه سوار باشى و بر تو باد به تنزیه و یاد خدا كردن تا مشغول كار باشى و بر تو باد به دعا كردن در وقتى كه تنها و بى كار باشى. و زینهار كه در اول شب راه مرو، بلكه در اول شب فرودآى و در نصف آخر

شب راه رو و زنهار كه در راه رفتن صدا بلند مكن.
از حضرت امیر المؤمنین علیه‏السلام منقول است كه مروت و مردى در حضر، خواندن قرآن است و همنشینى با علما كردن و تفكر در فقه و علوم كردن و محافظت‏بر نمازهاى جماعت كردن و اما مروت سفر، پس توشه خود را صرف كردن، مخالفت رفیقان نكردن، و خدا را در هر بلندى و پستى و فرود آمدن و ایستادن و نشستن بسیار یاد كردن است.
در روایت دیگر از حضرت صادق علیه‏السلام منقول است كه مروت سفر، توشه بسیار برداشتن و پاكیزه گردانیدن توشه است و عطا كردن به جمعى كه رفیق تواند و آن كه بعد از مفارقت از رفیقان رازهاى ایشان را كه بر آن‏ها مطلع شده‏اى بپوشانى و مزاح و خوش طبعى بسیار بكنى در چیزى كه خدا را به خشم نیاورد.
در حدیث دیگر فرمود: از مروت نیست كه نقل كند آدمى چیزى چند را كه در سفر دیده است.
و از حضرت رسول صلى الله علیه و آله و سلم منقول است كه توشه مسافر حدى (8) خواندن است و خواندن شعرى چند كه در آن حرامى و باطلى نباشد.
از حضرت صادق علیه‏السلام منقول است كه چون با جماعتى رفیق شوى، مگو این جا فرود آیید یا این جا فرود میایید، كه در میان ایشان كسى هست كه این كار را بكند اگر تو به ایشان بگذارى.
در احادیث معتبر از حضرت رسول صلى الله علیه و آله و سلم منقول است كه هر كه اعانت كند مؤمن مسافرى را، حق تعالى از او هفتاد و سه شدت از شدت‏هاى دنیا را بردارد و او را امان دهد از غم و اندوه و هفتاد غم و شدت در آخرت از او بردارد در وقتى كه از شدت اهوال قیامت، نفس‏هاى مردم گرفته باشد.
آداب و آثار مسافرت در گفتار امامان
پیامبر اكرم صلّی اللّه علیه و آله در مسافرت كمك به همسفران می‌نمود. هر كسی كاری را به عهده گرفت، پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: جمع كردن هیزم به عهده‌ی من باشد. بعد فرمودند: ولكن الله عزّوجلّ یكره من عبده اذاكان مع اصحابه ان ینفردمن بینهم.بحار/76/273 خداوند دوست ندارد وقتی بنده‌اش در میان دوستانش است خود را از آنان جدا كند.

حضرت علی علیه السلام با شخصی ذمی (اهل كتاب) هم سفر شد در بین راه مرد ذمی گفت: كجا می‌روی؟ فرمود: به كوفه و چون راه مرد ذمی به طرف دیگر بود حضرت مقداری با او رفتند شخص ذمی گفت: مسیر شما به طرف كوفه است چرا همراه من می‌آیی؟ حضرت فرمود: ا

نسان وقتی از هم سفرش جدا می‌شود باید مسافتی او را مشایعت كند مرد ذمی به خاطر این منطق اخلاقی مسلمان شد. سفینه /1/416
آداب مسافرت
1 انتخاب رفیق
قال علی علیه السلام: سل عن الرفیق قبل الطریق و عن الجار قبل الدار. نهج البلاغه / نامه 31
قبل از مسافرت، از رفیق و همسفرت سوال كن و اطلاع بیاب، و قبل از تهیه مسكن از همسایه‌ات آگاه شو
2 انتخاب رفیق هم‌طراز

اذا صحبت فاصحب نحوك فلا تصحب من یكفیك فانّ ذلك مذله للمؤ من.مكارم الاخلاق / 131
هنگام همنشینی، با سطح خود همراه شو، نه با كسی كه به تو برسد. چراكه این كار موجب خواری مومن است.
3 انتخاب رئیس
قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: اذا كان ثلاثه فی سفر فلیؤ مّروا احدهم.كنزالعمال / 17550
هرگاه سه نفر به مسافرت روند باید یكی از آنان مسئول كارها و تصمیمات شود.
4 صدقه
قال الصادق علیه السلام: افتتح سفرك بالصدقه و اخرج اذا بدالك فانّك تشتری سلامه نفسك.بحار / 100 / 103
5 به دیگران اطلاع دادن
عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله حقّ علی المسلم اذا اراد سفرا ان یُعلم اخوانه و حق علی اخوانه اذا قدم ان یأتوه. كافی / 2 / 174
پیامبر فرمودند وظیفه هر مسلمانی است كه وقتی خواست به مسافرت برود دوستان و برادرانش را مطلع كند و دوستانش نیز وظیفه دارند هرگاه برگشت به دیدنش بروند.
6 تهیه زاد و توشه؛
7 موافقت با دوستان
قال لقمان لابنه: تزوّد معك الادویه فتنتفع بها و من معك و كن لاصحابك موافقا الاّ فی معصیه الله. بحار / 73 / 275
[در مسافرت] توشه زیاد بردار تا خود و همراهانت از آن بهره برند و با همراهانت موافق و همراه باش جز در گناه و عصیان پروردگار

8 دعا و نماز خواندن
قال الرضا علیه السلام:و اذا اردت سفرا فاجمع اهلك و صلّ ركعتین و قل اللهم انی استودعك دینی و نفسی و اهلی و ولدی و عیالی. مستدرك / 2 /2 5
هرگاه خواستی به مسافرت روی خانواده خود را گرد آور و دو ركعت نماز بخوان و بگو «خدایا دینم و خود و خانواده و زن و فرزندم را به تو می‌سپارم».
قال الصادق علیه السلام: من قرأ قل هو الله احد حین یخرج من منزله عشر مرّات لم یزل فی حفظ الله عزّ و جلّ; حتی یرجع الی منزله. كافی / 4 /3 33
هركه هنگام خروج از خانه‌اش ده بار “قل هو الله” رابخواند، تا آنگاه كه به خانه‌اش برگردد در پناه خدا خواهد بود.

9 بذل و بخشش
10 حفظ اسرار
11 شوخی نمودن
قال الصادق علیه السلام: “المروّه فی السفر كثره الزاد و طیبه و بذله لمن كان معك و كتمانك علی القوم سرّهم بعد مفارقتك ایاهم و كثره المزاح فی غیر مایسخط الله عزّوجلّ.بحار/73/266
مردانگی و بزرگی در سفر، در این است كه: توشه زیاد وخوب برداری و به همراهانت هم ببخشی و اسرارشان را كه در سفر از آن مطلع شده‌ای، بعد از جدایی از آنان بپوشانی و با آنان با كارهای غیر گناه ، زیاد شوخی كنی.
12 بازگو نكردن مشكلات سفر
قال النبی صلّی اللّه علیه و آله:; و ترك الروایه علیهم اذا انت فارقتهم. مستدرك / 2 / 43

یكی از آداب سفر این است كه: بعد از جدایی از همسفران پشت سرشان حرف نزنی.
13 به تنهایی سفر نرفتن
قال الكاظم علیه السلام: لا تخرج فی سفر وحدك فان الشیطان مع الواحد و هو من الاثنین ابعد. وسائل / 5 / 300
هیچگاه تنها به سفر نرو كه شیطان همراه هر تنهایی است و او از [جمع] دو نفره دور است.
14 مشورت با دوستان؛
15 تبسم داشتن
قال الصادق علیه السلام: قال لقمان لابنه اذا سافرت مع قوم فاكثر استشارتهم فی امرك و امرهم و اكثر التبسم فی وجوههم;. بحار/76/271
لقمان به پسرش سفارش كرد هرگاه همراه گروهی به مسافرت رفتی، در كارهای خود و آنان ، زیاد مشورت كن و خند بر چهره‌هاشان زیاد كن.
16 سفر با افراد متواضع
قال علی علیه السلام: لا تصحبنّ فی سفر من لا یری لك الفضل علیه كما تری له الفضل علیك. بحار / 76 / 267
هیچگاه همسفر كسی نشو كه برایت فضل و جایگاهی نسبت به خود آنگونه كه تو برای او در نزد خود قائلی،‌ قائل نیست.

17 فواید سفر
الف- سلامتی؛ قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: سافروا تصحوا و جاهدوا تغنموا.بحار/76/221
سفر كنید تا صحت و سلامتی بدست آرید. و جهاد كنید تا غنیمت یابید.
ب- زیاد شدن عقل؛ قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: “سافروا فانكم ان لم تغنموا مالا افدتم عقلا.
مسافرت كنید. چرا كه اگر مالی به دست نیاورید، اما عقلتان زیاد می‌شو

رای افرادی که از نزدیک با بیماران قلبی در ارتباط هستند و یکی از اطرافیانشان از این بیماری رنج می برد، موضوع طفره رفتن بیمار و خانواده اش از سفر کردن خیلی غریب نیست.
نمی توان استرس سفر را انکار کرد. زیرا سفر می تواند فرد را در معرض خطرهایی قرار دهد كه در خانه خود از آنها دور بوده است: مثل نشستن های طولانی مدت، کمبود اکسیژن، پرواز در ارتفاعات، قرار گرفتن در معرض آب و هوای سرد و گرم و انجام فعالیت های فیزیکی، بیش از حد معمول مانند حمل کردن چمدان های سنگین ، بنابراین لازم است بیماران قلبی محدودیت های خود و شیوه برخورد با آنها را بدانند تا در طول سفر دچار مشکل نشوند.
اگر شما آترواسکلروز – تصلب شرایین تایید شده از سوی پزشک دارید حتما” باید قبل از قرار گرفتن در معرض هر استرسی مثل سفر، از لحاظ وضعیت عروقی بررسی شوید تا باز بودن رگ هایتان مورد تایید قرار گیرد.
اگر جزو آن دسته افراد هستید که در طول یک سال گذشته جواب آنژیوگرافی یا تست های استرسی قلب شما منفی بوده است، می توانید با ادامه مصرف داروهای قبلی خود به سفر هم بروید. اگر هم در طول شش ماه گذشته تحت جراحی هایی مثل بای پس یا آنژیوپلاستی برای بهبود وضعیت جریان خون قلب خود قرار گرفته اید، می توانید با اطمینان خاطر سفر کنید، البته مثل هر جراحی قلب دیگر ، بهتر است تا دو هفته بعد از جراحی به استراحت پرداخته ، سپس اقدام به سفر کنید، ولی اگر دچار نارسایی احتقانی قلب یا دارای سابقه نامنظم بودن ریتم قلب ( آریتمی ) هستید، باید بعد از کنترل وضعیت بیماری تان به سفر بروید. در نهایت اگر علاوه بر بیماری قلبی تان به دیابت هم مبتلا هستید، حتما” نظر پزشک متخصص را در باره سفر کردن جویا شوید.

آمادگی های پیش از سفر:
بهتر است چند هفته پیش از شروع مسافرت به برنامه های ورزشی متوسط بپردازید و به مرور با نزدیک شدن به زمان سفر بر شدت آن بیفزایید، البته شما باید فعالیت های ورزشی خود را در طول سفر نیز ادامه دهید که ساده ترین آنها پیاده روی است و معمولا” در هر مکان و زمان قابل اجراست.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارزیابی شاخصهای نظام تفکیک زمین درمنطقه سه شهرداری یزدبااستفاده ازتحلیلهای کمی وکیفی درمحیط GIS فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ارزیابی شاخصهای نظام تفکیک زمین درمنطقه سه شهرداری یزدبااستفاده ازتحلیلهای کمی وکیفی درمحیط GIS فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی شاخصهای نظام تفکیک زمین درمنطقه سه شهرداری یزدبااستفاده ازتحلیلهای کمی وکیفی درمحیط GIS فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزیابی شاخصهای نظام تفکیک زمین درمنطقه سه شهرداری یزدبااستفاده ازتحلیلهای کمی وکیفی درمحیط GIS فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی شاخصهای نظام تفکیک زمین درمنطقه سه شهرداری یزدبااستفاده ازتحلیلهای کمی وکیفی درمحیط GIS فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

تفکیک زن نوعی دخالت آگاهانه در زمین است که براساس آن مرزهای زمین مشخص می شود. پژوهش حاضر به بررسی نظام تفکیک زمین شهری در منطقه 3 شهرداری یزد پرداخته است . برای این منظور تعداد 24000 بارسل مسکونی در محلات منطقه سه مورد مطالعه وبررسی قرار گرفت . جهت تحلیل های کمی وکیفی از مطالعات کتابخانه ای عکسها و تصاویر ماهواره ای ، مصوبات تفکیکی زمین وبا بهره گیری از روش تاکسونومی عددی ونرم افزار ARCGIS استفاده گردید. نتایج مطالعات نشان میدهد که نظام تفکیک زمین شهری در منطقه سه از بعد نقشه مناسب از بعد یافت نامناسب واز بعد تحقق پذیری ارزش نقشه ، نسبتا مناسب وازبعد الگوی مدیریت اولیه وثانویه نیز نمی توان برای سرتاسر منطقه نظر واحدی را بیان کرد وبه نوعی نشان دهنده نامناسب بودن نظام تفکیک دراین منطقه می باشد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارایه روشی جدید استگانوگرافی کور متن در تصویر با best psnr & higher ssim فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ارایه روشی جدید استگانوگرافی کور متن در تصویر با best psnr & higher ssim فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارایه روشی جدید استگانوگرافی کور متن در تصویر با best psnr & higher ssim فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارایه روشی جدید استگانوگرافی کور متن در تصویر با best psnr & higher ssim فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارایه روشی جدید استگانوگرافی کور متن در تصویر با best psnr & higher ssim فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي کامپيوتر

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

امروزه دنیای ورزش با اطلاعات آماری گسترده ای برای هر بازیکن، تیم ها، بازی ها و دوره ها شناخته می شود. دانش ورزش سنتی بر این باور استوار بوده است که دانش تنها در ذهن خبرگان، مربیان، مدیران و آنالیزور وجود دارد. تنها چند سالی است که سازمان های ورزشی به این نتیجه رسیده اند که حجم زیادی از دانش در داده های آن ها وجود دارد که تا کنون از آن ها بی بهره بوده اند. در نتیجه ، سازمان های ورزشی به تکنیک های داده کاوی برای دستیابی به دانش بیشتر روی آورده اند. سیستم های داده کاوی ورزشی به منظور کمک به مربیان و مدیران ورزشی در جهت پیش بینی نتایج مسابقات، ارزیابی عملکرد بازیکنان، پی ش بین ی مصدومی ت بازیکنان ، شناسایی استعدادهای ورزشی و ارزیابی استراتژی استفاده شده در بازی ها ایجاد می شون د. در این مقاله، ما مروری بر روی سیستم های پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی با استفاده از تکنیک های داده کاوی خواهیم داشت که بر طبق آن، این سیستم ها راشرح داده و مزایا و معایب این سیستم ها و نتایج به دست آمده از آن ها را بیان می کنیم

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق و بررسی الگوریتم C4.5 و ارتقای آن به روش های جدید فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق و بررسی الگوریتم C4.5 و ارتقای آن به روش های جدید فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق و بررسی الگوریتم C4.5 و ارتقای آن به روش های جدید فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق و بررسی الگوریتم C4.5 و ارتقای آن به روش های جدید فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق و بررسی الگوریتم C4.5 و ارتقای آن به روش های جدید فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1389

نام کنفرانس یا همایش : سيزدهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

دسته بندی یکی از موضوعاتمهم در حوزه داده کاوی است اکنو ن روشهای دسته بندی گوناگونی از قبیل درختان تصمیم، شبکه های عصبی و غیره وجود دارد که از بین الگوریتم های درختان تصمیم، ID3 و C4.5 تاثیرگذارترین الگوریتم ها هستند که بوسیله Quinlan ارائه شده است C4.5 نسل بعدی الگوریتم ID3 می باشد که از روش استنتاجی دردرخت تصمیم استفاده می کند و بطور خیلی گسترده استفاده می شود دراین مقاله به بررسی الگوریتم C4.5 پرداخته و بهبودهایی بر آن را ارائه خواهیم کرد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقش انعطاف پذیری مدارس درارتقاء خلاقیت کودکان فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقش انعطاف پذیری مدارس درارتقاء خلاقیت کودکان فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش انعطاف پذیری مدارس درارتقاء خلاقیت کودکان فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش انعطاف پذیری مدارس درارتقاء خلاقیت کودکان فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش انعطاف پذیری مدارس درارتقاء خلاقیت کودکان فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در علوم،مهندسي و فناوري با محوريت پژوھشھاي نياز محور

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

آموزش و پرورش زیر بناى ساخت جامعه سالم است و کودکان تاثیرپذیرترین قشر جامعه هستند. ارتقای سطح کنجکاوی، خلاقیت و توانایی یادگیری کودک با استفاده از بهینه سازی عناصر تاثیرگذاری از محیط از قبیل فرم، فضا و رنگ از دغدغه های مشترک امروز روانشاسان و معماران تلقی می شود. همچنین نیاز به انعطاف پذیری در فضاهای آموزشی یکی از معیارهای اساسی در برنامه ریزی و طراحی فضاهای آموزشی می باشد. از آنجایی که ماهیت دوران کودکی، بازی و اکتشاف است و کودک دوست دارد کنجکاوی و کاوش را همراه با بازی در دنیای خود انجام دهد، بنابراین محیط اطرافش باید حس کنجکاوی او را برانگیزد.چنین قابلیتی نیاز مند انعطاف پذیری محیط است.همچنین طراحی فضای مدزسه باید به گونه ای باشد که حالتی مثل ادامه خانه را برای بچه ها داشته باشد تا بچه ها در آن احساس آرامش داشته باشند، این عامل باعث می شود آنها به محیط مدرسه جذب شوند. تحقیق حاضر به بررسی ویژگی های نظام آموزشی نوین و طرح ویژگی های کالبدی آن با رویکرد انعطافپذیری که به لزوم آن اشاره گردید، می پردازد.تاثیر ویژگی های کمی و کیفی مناسب از دیدگاه روانشناسی و معماری می تواند محیط آموزش را طوری برای بچه ها فراهم کند که زمینه را برای رشد و بروز استعدادها و خلاقیت های کودکان فراهم کند. در این پژوهش به بررسی ویژگی های معماری فضاهای آموزشی، و ویژگی های روانشناسی مانند کودک محوری ، کنترل پذیری ، امنیت محوری و اجتماع پذیری را برای طراحی فضاهای آموزشی انعطاف پذیر پرداخته می شود.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقایسه کارکردهای اجراییدرعصب شناختی کودکان عادی و عقب مانده ذهنی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقایسه کارکردهای اجراییدرعصب شناختی کودکان عادی و عقب مانده ذهنی فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه کارکردهای اجراییدرعصب شناختی کودکان عادی و عقب مانده ذهنی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه کارکردهای اجراییدرعصب شناختی کودکان عادی و عقب مانده ذهنی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه کارکردهای اجراییدرعصب شناختی کودکان عادی و عقب مانده ذهنی فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکردهای اجرایی- عصب شناختی کودکان عادی و عقب مانده ذهنی انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای، 70 نفر کودک عادی به روش تصادفی ساده و 70 کودک عقب مانده ذهنی به روش خوشه ای تصادفی از مدارس استثنایی شهر بیرجند انتخاب شدند و سپس با استفاده از پرسش نامه شخصیتی و عصب روانشناختی کولیج مورد ارزیابی قرار گرفتند، داده های حاصل با استفاده از روش آزمون تحلیل واریانس دو راهه مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین کارکردهای اجرایی- عصب روانشناختی کودکان عقب مانده ذهنی و عادی وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: کودکان عقب مانده ذهنی در کارکردهای اجرایی-عصب شناختی نسبت به کودکان عادی اختلال بیشتری دارند و نیازمند توجه جدی و بیشتری هستند.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اعتبارفرضیه ساختار رفتار عملکرد SCP فرضیه ساختار کارا ESH در صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اعتبارفرضیه ساختار رفتار عملکرد SCP فرضیه ساختار کارا ESH در صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اعتبارفرضیه ساختار رفتار عملکرد SCP فرضیه ساختار کارا ESH در صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اعتبارفرضیه ساختار رفتار عملکرد SCP فرضیه ساختار کارا ESH در صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اعتبارفرضیه ساختار رفتار عملکرد SCP فرضیه ساختار کارا ESH در صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي ايران

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

دو فرضیه اصلی برای ماهیت سودآوری بنگاه ها در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران وجود دارد. فرضیه اول، فرضیه ساختار رفتار عملکرد سنتی – و فرضیه دوم، فرضیه ساختار کارا ESH است. در این مقاله با استفاده از داده های کدهای چهار رقمی کارگاه های صنعتی 01 نفر کارکن و بیشتر، اعتبار این دو فرضیه برای صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران، در طی سالهای 1386-1374 مورد آزمون قرار گرفته است. در واقع بررسی این موضوع که از بین دو عامل ساختار بازار و کارایی، کدامیک تاثیر بیشتری بر سودآوری در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران دارد، مورد نظر تحقیق حاضر است. نتایج این تحقیق فرضیه سنتی ساختار رفتار عملکرد را مورد – – تایید قرار می دهد و بیان می کند در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران، تمرکز بالاتر منجر به سودآوری بیشتر می شود ولی سهم بازاری بالاتر منجر به سودآوری بالاتر نخواهد شد. همچنین نتایج نشان می دهد بین متغیرهای شدت تبلیغات و شدت صادرات نیز یک رابطه مثبت و معنی دار با متغیر سودآوری وجود دارد

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی طبقه بندی مختلف اتصالات فولادی براساس منحنی غیر خطی رفتار اتصال فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی طبقه بندی مختلف اتصالات فولادی براساس منحنی غیر خطی رفتار اتصال فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی طبقه بندی مختلف اتصالات فولادی براساس منحنی غیر خطی رفتار اتصال فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی طبقه بندی مختلف اتصالات فولادی براساس منحنی غیر خطی رفتار اتصال فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی طبقه بندی مختلف اتصالات فولادی براساس منحنی غیر خطی رفتار اتصال فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

اتصالات به عنوان یکی از اجزای سازه ای تاثیر بسیاری برعملکرد سازه ها دارند رفتار یک اتصال وخصوصیات آن معمولا از طریق آزمایش وبا رسم منحنی مشخصه M اتصال مشخص می گردد دراین مقاله خصوصیات اتصالات با استخراج از منحنی بیان شده ومشابهت های آنها با خصوصیات مقاطع اعضا توضیح داده می شود سپس تقسیم بندی اتصالات برحسب خصوصیات سختی ، مقاومت وشکل پذیری بیان می گردد. در انتها با جمع بندی این تقسیم بندی ها ،در قالب سیستم های طبقه بندی ، یک چهارچوب کلی ارائه می شود که برای درک رفتار اتصالات بسیار مفید بوده ومی تواند به عنوان یک الگوی مرجع در آیین نامه های مختلف طراحی سازه ها استفاده می گردد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید