بررسی اثرات تغیر اقلیم بر روی کشاورزی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثرات تغیر اقلیم بر روی کشاورزی فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثرات تغیر اقلیم بر روی کشاورزی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اثرات تغیر اقلیم بر روی کشاورزی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثرات تغیر اقلیم بر روی کشاورزی فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

گرم شدن کره زمین در اثر فعالیتهای بشر و وقوع تغییرات اقلیمی یکی ازمسائلی است که امروزه توجه بسیاری ازکارشناسان و دانشمندان علوم مختلف را به خود جلب نموده است این مسئله تا جایی اهمیت پیدا کرده که حتی سیاستمداران دنیا نیز به گونهای دگیر مسائل مرتبط با گرم شدن کره زمین شده اند.به طوری که سران هشت کشور صنعتی جهان در نشست سال 2007 تصمیم به کاهش تولیدگازهای گلخانه خود به نصف میزان موجود گرفته اند. تغییر اقلیم می تواند تایرت شگرفی بر منابع اب و اکولوژی آبهای شیرین داشته باشد نتظار می رود تغییر اقلیم جهانی ناشی از افزایش غلظتهای گازهای گلخانه ای به ویزه ی دی اکسید کربن باعث تغییراتی در رژیم بارش، سرعت باد، تابش خورشیدی رسیده به سطح و دمای هوا شود. این در حالی است که تهدید مربوط به سلاحهی کشتار جمعی در رده سوم قرار دارد هدف این مقاله که به روش مروری با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تهیه شده بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی کشاورزی و ارائه راهکارهی مختلف برای مقابله با این می باشد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نرخ ارز، قیمتهای نسبی و بیماری هلندی(مطالعه موردی کشورهای نفتی) فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نرخ ارز، قیمتهای نسبی و بیماری هلندی(مطالعه موردی کشورهای نفتی) فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نرخ ارز، قیمتهای نسبی و بیماری هلندی(مطالعه موردی کشورهای نفتی) فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نرخ ارز، قیمتهای نسبی و بیماری هلندی(مطالعه موردی کشورهای نفتی) فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نرخ ارز، قیمتهای نسبی و بیماری هلندی(مطالعه موردی کشورهای نفتی) فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

درآمد حاصل از منابع طبیعی و بویژه نفت (بسته به نحوه مدیریت و استفاده از آنها)می تواند تبعات متعدد مثبت و منفی در کشورها بجای بگذارد. این موضوع در ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که بصورت نمونه می توان به پدیده بیماری هلندی اشاره نمود. این پدیده با تعارض عملکردها در دو بخش قابل مبادله و غیر قابل مبادله بدنبال یک افزایش درآمدهای نفتی بروز می نماید. بگونه ای که تحولات اقتصادی به زیان بخش غیر قابل مبادله اقتصادی تمام میشود. در مطالعه حاضر به بررسی این پدیده در منتخبی از کشورهای نفتی و از جمله ایران (طی دهه اخیر که نوسانات قابل توجهی در بازار نفت بوجود آمده،) پرداخته شده است و بدین منظور به صورت خاص بحث قیمتهای نسبی بخشهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله و نرخ ارز واقعی مورد استناد قرار گرفته است. نتایج حکایت از آن دارند که تفاوتهای معنی داری در عملکرد کشورهای نفتی در زمینه بیماری هلندی مشاهده می شود. بدین صورت که در عملکرد کشورهایی چون ایران، ونزوئلا و آنگولا می توان شواهدی از بیماری هلندی را مشاهده نمود. در حالی که چنین وضعیتی در گروه دیگری از کشورهای نفتی (همچون امارات، قطر و الجزایر)مشاهده نمی شود.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اثر تنش خشکی بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه بارهنگ ( Plantago major) وپنیرک (Malva neglecta ) و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی آنها فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اثر تنش خشکی بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه بارهنگ ( Plantago major) وپنیرک (Malva neglecta ) و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی آنها فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر تنش خشکی بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه بارهنگ ( Plantago major) وپنیرک (Malva neglecta ) و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی آنها فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثر تنش خشکی بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه بارهنگ ( Plantago major) وپنیرک (Malva neglecta ) و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی آنها فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثر تنش خشکی بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه بارهنگ ( Plantago major) وپنیرک (Malva neglecta ) و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی آنها فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در علوم شيمي، زيست شناسي و زمين شناسي

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

استرس خشکی باعث تحریک ساخته شدن گونه های اکسیژن فعال در کلروپلاست های گیاهی می شود و گونه های اکسیژن فعال نیز سبب پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی و تخریب غشای سلولی می شود. با هدف اهمیت کنترل استرس اکسیداتیو در تحمل کمبود آب، در گیاهان محتوای فنل و فلاونوئیدی آنها با استفاده از روش های فولین – سیو کالیتو و کلرید آلومینیوم اندازه گیری شد.فعالیت آنتیاکسیدانی آنها با استفاده از دو روش تکمیلی (آزمون 2،2 – دی فنیل 1- پیکریل هیدرازیل و آزمون مهار بیرنگ شدن بتاکاروتن ) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین های محتوای فنل و فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی دو گیاه بارهنگ و پنیرک وجود دارد و با افزایش سطوح خشکی، شاهد افزایش فاکتورهای اندازه گیری شده بودیم.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقش سرمایه فکری بر چابکی سازمان فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقش سرمایه فکری بر چابکی سازمان فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش سرمایه فکری بر چابکی سازمان فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش سرمایه فکری بر چابکی سازمان فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش سرمایه فکری بر چابکی سازمان فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

دنیای امروز پر از پیچیدگی هایی است که سازمان ها را در زمینه رشد و تعالی با مشکلات عدیده ای روبه رو ساخته استو مدیران را به عنوان برنامه ریزان، سازمان دهندگان و رهبران قافله بشریت با چالش های فراوان روبه رو کرده است.امروزه رقابت در ابعاد مختلفی مطرح است، مثل سرعت تحویل محصول یا ارائه خدمات به مشتری، افزایش کیفیتمحصول یا ارائه خدمات و کاهش قیمت محصول. سازمانها در راستای این هدف باید روی حرکت سریع اطلاعات در امرتولید، مونتاژ، توزیع، عرضه و … متمرکز شوند. هر سازمانی باید خود را در راستای پاسخگویی به مجموعه ای از نیروهایداخلی و خارجی، به صورت چابک طراحی کند. سرمایه فکری به صورت گروهی از دارایی های دانشی تعریف می شوند وجزو ویژگی های آن سازمان محسوب می شوند و به طور قابل ملاحظه ای از طریق افزایش سطح ارزش افزوده برایذینفعان کلیدی سازمان، به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می شوند.هدف این مقاله بررسی نقش چابکی سازمانیبر سرمایه فکری است.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تکرار و کارکردهای آن در اشعار سهراب سپهری فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تکرار و کارکردهای آن در اشعار سهراب سپهری فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تکرار و کارکردهای آن در اشعار سهراب سپهری فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تکرار و کارکردهای آن در اشعار سهراب سپهری فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تکرار و کارکردهای آن در اشعار سهراب سپهری فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي جستارهاي ادبي، زبان و ارتباطات فرهنگي

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پس از کم رنگ شدن حضور سنتی وزن و قافیه در شعر و ورود مسایل و دغدغه های جدید به این عرصه، ضرورت استفاده از ظرفیت ها و ابزارهای مختلف برای بیان مفاهیم، بیش از گذشته احساس گردید.شاعران کوشیدند با استفاده از عناصر متعدد، مفاهیم را به شکلی مطلوب به مخاطبان خود منتقل کنند. از جمله ی این عناصر، استفاده از عنصر موسیقی برآمده از تکرار بود که در شعر سپهری، نقشی برجسته به خود می گیرد.تکرار، در ادبیات و به خصوص در شعر نقش بسزایی دارد که در صورت کاربرد مناسب، تکرارهامی توانند بر جنبه ی زیبایی شناسی و هنری یک اثر تاثیرگذار باشند. از سوی دیگر، از دیدگاه سبکشناسی نیز، تکرار واژه میتواند بیانگر سبک شخصی(=شاخصه سبکی) شاعر باشد. در شعر معاصر بر خلاف شعر کلاسیک، به موسیقی بیرونی و کناری کمتر توجه شده و در عوض شاعران در راه غنی سازی موسیقی شعرشان، بیشتر به موسیقی درونی روی خوش نشان داده اند. از جمله آرایه هایی که در موسیقی درونی شعر معاصر کارکرد فراوانی دارد، تکرار است. تمامی آنچه را که آرایه های لفظی خوانده می شود، در حقیقت گونه هایی از تکرارهای هنری یا واج آرایی است، زیرا وجه مشترک همه ی آنها چیزی جز تکرار واک ها نیست. تکرار از پرکاربردترین روش در شعر سپهریاست که به یکی از مهم ترین عناصر زیبایی در شعر وی تبدیل شده است.با توجه به اهمیت و بسامد بالای استفاده از این شیوه در شعر سپهری، در این جستار برآنیم به طور دقیق به انواع ، کارکردها و نقش های تکرار در شعر این شاعرمعاصر توجه شود.نتایج برآمده نشان می دهد پدیده ی تکرار در شکل های مختلف خود نه تنها به ملموس تر و عمیق تر شدن انتقال معنا کمک می-کند، بلکه شاعر، از این طریق در گسترش دادن به حدود معنای واژگان نیز توفیق یافته است.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها می باشد. در این پژوهش تاثیر تغییر ساختار داراییهای سرمایه در گردش بر سوداوری شرکتها و رابطه سیاستهای سرمایه در گردش با استراتژیهای سودآوری(بازده دارایی) مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای این هدف، داده های 8 ساله(1383-1390) هفتاد و یک شرکت غیر مالی از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت سالانه با روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک مورد مطاله قرار گرفتند. آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره در قالب داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهند، اگر شرکت ها بیشتر از داراییهای جاری در سرمایه در گردش سرمایه گذاری کنند، سودآوری(نسبت بازده دارایی ها) آنها افزایش خواهد یافت. بلکه در این زمینه رویکرد محافظه کارانه را انتخاب کردند، که جایگزین رویکرد متهورانه در این سیاست می باشد و تأکید به قراردادن سهم بیشتری از سرمایه برای دارایی های سیال دارد.اما رابطه نسبت تامین مالی سرمایه در گردش با نسبت بازده دارایی ها معنای آماری ندارد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کودک نابینا فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کودک نابینا فایل ورد (word) دارای 45640 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کودک نابینا فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کودک نابینا فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کودک نابینا فایل ورد (word) :

کودک نابینا

امروزه باوجود پیشرفتهای علمی و فن آوریهای شگرف تمدن بشری، پیشگیری و درمان معلولیت های مختلف و محو پدیده ناخوشایند نابینایی ـ به جز در مواردی بسیار معدود ـ آرزویی بیش نیست. نابینایان به عنوان قشر غیرقابل اغماضی از جامعه در سطوح مختلف سنی مطرحند. كودك نابینا برای نخستین بار در فضای خانواده نفس می كشد. افراد خانواده نخستین كسانی هستند كه كودك نابینا حضور آنها را درك می كند. بنابر این پدر ومادر كودك نابینا نخستین آموزگاران و سازندگان بنای شخصیتی اویند.

پدر ومادری كه بطور غیرمنتظره كودك نابینایی را در آغوش می گیرند با احساسی آمیخته با ناباوری و عدم قبول این واقعیت ناخواسته، اضطراب اندیشه «چه كنم» امروز و نگرانی و وحشت «چه خواهد شد» فردا، روبرو می شوند. این احساس مخرب در روحیه و احساسات این طفل كوچك و معصوم اثر می گذارد. احساس ناامنی را در ضمیر او تقویت می كند. اتكای به نفس را از او می گیرد و به خود یاری و استقلال وی زیان می رساند. به همین جهت آموزش و راهنمایی پدر ومادر كودك نابینا در درجه اول ضروری تر از خود اوست. والدین كودك نابینا، نابینایی او را فاجعه یی بزرگ می پندارند و نمی دانندكه درك آنها از فرزندشان به كلی با درك وی از خودش متفاوت است. كودك نابینا ابتدا اصلاً نمی دانسته كه از چه چیزی محروم شده و یا چه چیزی را از دست داده است و دیگران با او متفاوتند.

این ناآگاهی از خود، تا مدتها ادامه دارد. كودك نابینا در سنین پیش از دبستان آمادگی پذیرش آموزشهایی را دارد كه به كسب محارتهای خودیاری منجر می شود. لیكن از آنجایی كه بیشتر مراحل یادگیری در این سنین از طریق تقلید صورت می گیرد، شایسته است دیگر حواس وی به حدی تقویت شوند كه بتوانند جایگزین حس بینایی شوند. در حین تقویت حواس در هر فرصت مناسب با گفتن مطالبی شیرین و جذاب محیط پیرامون او را توصیف و قابل درك نمود تا قادر به تقلید شود. همچنین باید به رشد حركتی و تقویت مهارتهای جهت یابی كودك توجه خاصی داشت. كودك در این سنین دارای انرژی فراوان و هیجان بسیار، برای تحرك وبازی است و بتدریج به تفاوتهای خود با دیگران پی می برد.

كم كم به محدودیتهای خود می اندیشد، و احساس عدم امنیت نسبت به محیط پیرامونش در وی به وجود می آید. در این زمان باید كودك را دریافت. باید او را با محیط آشنا كرد تا احساس امنیت كند.

شرایط شركت او را در بازیهای گروهی با همسالانش فراهم ساخت. او را با توانمندیهای خود آشنا كرد و مقدمات بروز استعدادها و توانایی هایی را فراهم ساخت. اگر كودك رها شده و در خود فرو رود، بتدریج از فرآیند رشد عقب مانده و از بستر طبیعی اجتماع منزوی می شود.

بدون شك نقص بینایی در احراز تجربه و كسب دانش محدودیتهایی ایجاد می كند، ولی این محدودیت ها به آن اندازه نیست كه فرد نابینا را از تمام فعالیت های آموزشی، فراگیری حرفه و تجربه اندوزی محروم گرداند. چه بسیارند افراد نابینا كه در آموزش بسیاری از علوم و فنون از بینایان نیز بهتر عمل كرده اند. نابینایان در علوم انسانی پیشرفتی قابل توجه دارند. در موسیقی ممتاز می شوند.

برخی از كارها را مشتركاً با بینایان انجام می دهند. فكر و دست آنان با كمك و دید بینایان بر بسیاری از مشكلات فایق می آید.
آموزش و پرورش كودكان و بخصوص نابینایان درگرو اتحاد مستمر و محكم اولیا خانه و مدرسه امكان پذیر می گردد. متولیان امور آموزشی و پرورشی باید از وحدت رویه و وفاق كامل و تقسیم كار مناسبی برخوردار باشند تا اجرای صحیح وظایفشان، به اهداف عالی هم نزدیك شود. اولیاً خانه و مدرسه دانش آموز نابینا، ضمن برقراری جلسات و ملاقات های مستمر و مكرر، آموزش و پرورش فرزندشان را جریان می دهند و از هر گونه وقفه یا عدم هماهنگی جلوگیری می كنند. به این ترتیب تحصیل دانش آموز نابینا بی وقفه استمرار خواهد داشت، تا چشمان خاموش او بتواند فانوس راه خود و دیگران باشد.

زندگی امروز حاكی از ایده های نوینی است كه مبتنی بر پرورش تفكر و استدلال افراد می باشد. ایجاد عادت به تفكر و استدلال در كودكان بوسیله پرورش خلاقیت امكان پذیر است و این امر برعهده خانواده و مدرسه است.
خلاقیت بكارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یك فكر و مفهوم جدید است لذا برای خلاق بودن باید آنگونه فكر كرد كه دیگران فكر نمی كنند.
كودكی كه دچار آسیب بینایی است ممكن است دوره های حساس رشد را به خوبی طی نكند و با مشكلات اجتماعی و عاطفی بسیاری مواجه شود. بینایی، انگیزه تعامل با دیگران و كشف محیط را در كودك ایجاد می كند، بنابراین ضروری است كه والدین و مربیان این كودكان، محیط را برای پرورش همه جانبه آنان مهیا سازند و حتی می توان انتظار را از این حد نیز فراتر برد و با اتخاذ روشهایی ساده به پرورش خلاقانه آنان پرداخت.

راه های گوناگون و متنوعی برای پرورش خلاقیت در كودكان وجود دارد كه تقریباً تمام آنها برای كودكان آسیب دیده بینایی نیز كاربرد دارد، برخی از این راهها عبارتند از:
-تشویق كودكان به طرح سؤالها و پاسخهای عجیب و غریب كه سبب ارتقای رفتار خلاق و تعمیم آن به سایر زمینه های زندگی می گردد.
-آموزش مهارتهای پژوهشی، حل مسئله و طرح مسئله.

كسب این مهارتها به كودكان كمك می كند تا در عرصه های مختلف زندگی بتوانند مسائل و مشكلات را بطور عاقلانه حل كنند.
-تشویق و ترغیب كودكان به انجام كارهای متنوع هنری.
هنر به كودك آرامش می بخشد، روح كنجكاوی، تحقیق و سازندگی را در او بیدار می كند و فرآیند سازندگی، خلاقیت، تولید و آفریندگی را در وی بوجود می آورد.
-آموزش روش مطالعه خلاق و خواندن قصه های متنوع و ناتمام. قصه های ناتمام ذهن كودك را به چالش می اندازد و پایان های متفاوتی را در ذهن او به تصویر می كشد.
-نوشتن قصه و داستان و خاطره با موضوعات مختلف.

-نوشتن، استفاده و كاربرد كلمات و تولید واژه ها و تركیب آن به ذهن كودك انسجام و نظم و ارتقاء می بخشد.
-تدارك فرصتهایی برای كسب تجارب متنوع جهت خودآموزی و یادگیری اكتشافی. این فرصت ها در برخورد با اشیاء، افراد، موقعیتها و شرایط می تواند لذت بخش و توام با تجارب دست اول باشد.
-اهمیت دادن به بازیهای كودكان و ایجاد فرصتهایی برای بازی های خلاقانه. كودك برای رشد ذهنی و اجتماعی خود نیازمند اندیشه و تفكر می باشد و بازی خمیرمایه این تفكر و اندیشه است.

گفتنی است انگیزه بالا، كنجكاوی فراوان، پشتكار و انضباط در كارها و افزایش جرأت و چالش پذیری از ویژگیهای افراد خلاق است كه با روشهای فوق می توانیم در كودكان تقویت كنیم و شاهد انجام كارهای خلاق توسط خود كودكان باشیم زیرا افراد خلاق و صاحب اندیشه نو، گرانبهاترین سرمایه های جوامع محسوب می شوند.

بیماری های ارثی که منجر به کوری مادرزادی می شود یکی از علل مهم نابینایی اند، اما به تدریج میزان بروز آنها در پاسخ به تلاش های مشاوران

ژنتیک برا ی آگاهی عموم از ماهیت قابل پیشگیری این بیماری ها باید کم شود. در ضمن در افراد بالای 65 سال پیرچشمی، اختلالات شبکیه وبیماری های عروقی باعث کم بینایی و نهایتا نابینایی می شود.
اما درمیان انواع نابینایی می توان نوع نابینایی موقت ناشی از عوارض بارداری را نیز طبقه بندی کرد. بطور کلی اختلالات بینایی در 25 درصد زنان دارای عوارض شدید ناشی از بارداری مشاهده می شود، اما نابینایی تنها در 1 الی 3 درصد این بیماران گزارش شده است. علت این بیماری که ناشی از عوارض حاملگی است اختلالاتی است که در رگهای شبکیه بویژه سیاهرگ آن به وجود می آید. این عارضه با استراحت ومصرف سولفات منیزیم در طی مدتی کوتاه (حداکثر 2هفته) برطرف می شود.

تشخیص نابینایی و آزمایش نابینایی
نقص بینایی برخلاف سایر اختلالات و نقص ها از ویژگی خاصی برخوردار است، زیرا بروز جلوه ظاهری این نارسای بسیار زودتر از سایر انواع معلولیت ه درظاهر ورفتار کودک مشخص می گردد. نوزادی که قادر به تعقیب نگاه والدین واطرافیان نمی باشد وهیچ عکس العملی در مقابل لبخند وتحرکات والدین ندارد، نابینایی را د روزهای اول تولد آشکار می کند.
اندازه گیری میزان دید

برای نابینایانی که دید قابل توجهی دارند از وسایلی جهت تعیین میزان بینایی شان استفاده می شود. یکی از معمول ترین وسیله تعیین میزان بینایی تابلوی اسنلن است که در مطب چشم پزشکان وبرخی محل های عمومی چون مدارس و بیمارستان ها وجود دارد.

با توجه به تشخیص شخص از نظر درشتی وریزی حرف E فاصله وی از تابلو وبخصوص تعیین جهت حرف مزبور در سطرهای مختلف میزان بینایی یا کمبود دید وی تعیین می گردد. فاصله امتحان شونده بطور معمول از تابلو درحدود 6 متر است وشخص با دید طبیعی باید بتواند جهت حرف را در ردیف 20/20 تشخیص دهد. علاوه بر تابلو اسنلن از تابلوهای دیگری نیز برای آزمایش میزان دید استفاده می گردد ولی معمولی ترین ومتداولترین آنها همان تابلوی اسنلن است از آنجائیکه این تابلو برای تشخیص دقیق نمره عینک مناسب نیست پیشنهاد می شود در صورت مشاهده هرنوع ناراحتی در بینایی کودک وی را به چشم پزشک ارجاع دهند تا با دستگاه های پیشرفته الکترونیکی بطور دقیق بینایی وی را اندازه بگیرد.
تاثیر نابینایی بر تکلم، زبان آموزش وهوش

تلکم مهم ترین وسیله ارتباط اجتماعی است ودستگاه شنوایی مهم ترین نقش را در استفاده از این وسیله مراوده دارد. اما اینکه بینایی نیز نقشی در فراگیری زبان وتوسعه آن دارد یا نه موضوعی است که مدت ها دانشمندان و محققان برسرآن مباحثاتی بسیار کرده اند. گروهی عقیده داشتند که بینایی کوچک ترین تاثیری درفراگیری زبان ندارد وبرخی نیز معتقدند که زبان آموزی کودک نابینا با توسعه زبان درنزد کودکان بینا تفاوتی هایی دارد.

کاتس فورث(1951) با شواهد زیادی که ارائه کرده است معتقد بود که افراد نابینا دارای زبان شفاهی غیرواقعی هستند. به عبارت دیگرآنها برکلمات وعباراتی متکی هستند که با تجربه های حس شان هماهنگ نیست، کاتس فورث کشف کرد که کودکان نابینا هنگام صحبت از کلماتی استفاده می کنند که منعکس کننده تجربه های بینایی است، مثلا هنگام صحبت درباره “سرخپوستان” آنها احتمالا ازکلماتی نظیر سرخ استفاده می کنند وحال اینکه ما می دانیم که رنگها را فقط چشم می تواند ببیند. اما ازنظر دیگر نولان(1971) و هاری(1963) زبان غیرواقعی مشکل برای نابینایان به وجود نمی آورد. ارتباطی بین سازگاری شخص وزبان غیرواقعی پیدا کند. دوکه کی(1955) نیز، پس از بررسی ادبیات روانشناسی و زبان به این نتیجه رسیده است که دلایلی که بتواند ثابت کند زبان غیرواقعی از رشد ادراکی جلوگیری می کند وجود ندارد.

هیز(1941) درباره هوشبر افراد نابینا که درباره شان مدت چندسال مطالعه کرده بود، گزارشی ارائه داده است، آنچه او دراین گزارش نتیجه گرفته است این است که نابینایی خود به خود به هوش کمتر نمی انجامد، حتی برخی از کودکان که به علت زندگی دریک محیط حفاظتی به مدت چندسال بهره هوشی پایینی از خودشان داده اند همین که امکانات آموزشی مناسب دریافت داشته اند بهره هوشی شان بطور ناگهانی وبه سرعت چشم گیر افزایش یافته است. وسیله سنجش هوش هیزیست موقتی هیز – بنیه است.
توانایی های ادراکی وتجسم فضایی نزد بینایان

تحقیقات زیادی که از طریق وسایل دیگری غیراز تست های استاندارد کلامی هوش انجام شده است، نشان داده رشد توانایی های ادراکی یا شناختی در کودکان نابینا عقب تر از کودکان بینا است. کودکان مبتلا به نقص بینایی بویژه در کارهایی که به تفکر انتزاعی نیاز دارند احتمالا ضعیف می باشند. به عبارت دیگر آنها در درک جنبه های ملموس محیط تواناترند. (گوتس من و هیگینز وهمکاران 1973). این نقایص به علت عدم تجربه های یادگیری مناسب است. مفهومی که بیش از همه کودکان نابینا را با مشکل مواجه می سازد، مفهوم فضا و فاصله هاست. مطالعات نشان می دهند که افراد نابینا در زمینه درک مفاهیم ضعیف می باشند اما درک این روابط برای ایشان غیرممکن نیست. ازطرف دیگر افراد نابینا مفهوم فاصله را از مدت زمانی که مسافتها مختلف را با قدم زدن طی می کنند تشخیص می دهند.
نابینایان وحس لامسه وجهت یابی

لاون فله (1971) معتقد است که دو نوع برخورداری از حس لامسه وجود دارد اولی استفاده از این حس برای درک اشیا» واجسامی است که از نظر اندازه در حدی هستند که با یک یا دو دست به خوبی می توان آنان را لمس نمود که این نوع را لمس ترکیبی نامگذاری کرده و دوم شناخت اشیا و اجسام بزرگتر که به سبب بزرگی، با دست نمی توان کل جسم را لمس کرد بلکه برای دریافت مشخصات شی باید اجزای آن را لمس نمود وبا تجسم و ادراک از آنچه از اجزای آن درک گردیده کل جسم را تصور کرد (لمس تحلیلی). فرد نابینا می تواند اشیا متفاوت را به صورت همزمان و یکپارچه ادراک کنند اما فرد نابینا به علت اینکه قادر به استفاده از حس بینایی نیستند از درک مفهوم اشیا» به صورت یکپارچه و واحد عاجز است وباید آنها را به صورت تحلیلی درک کند.
حس مانع
یک قسمت مهم در زندگی نابینایان در زمینه تحرک مربوط به توانایی آنان در تشخیص موانعی است که در محیط وجود دارد. در نظر عامه فرد نابینا موانع را درسرراه خود حس می کند که این توانایی را حس مانع نامگذاری کرده اند. اما در واقع یک نابینا از حس اضافی برخوردار نیست او براساس یک اصل فیزیک وقتی به طرف یک منبع صوت درحرکت است (ماشین) فرکانس صوتی که به گوش می رسد زیادتر وبه اصطلاح زیر می شود وبرعکس وقتی از منبع صورت دور می شود فرکانس بم می گردد.
ویژگی های کودکان نابینا
* مراحل تحول عاطفی – اجتماعی کودکان نابینا

الف – از تولد تا دوسالگی: دلیل موجهی وجود ندارد که بپذیریم یک کودک نابینای مادرزاد با زوج والدین بینا در طی نخستین هفته های زندگی، یعنی قبل از اینکه والدین حتی به آسیب دیدگی بینایی کودک خود شک کنند، مورد تفاوتی است. به عقیده خود والدین طریقه ای که آنان با کودک نابینایشان به تعامل می پردازند، احتمالا بسیار شبیه به شیوه ای است که اکثر والدین با کودکان عادی تازه متولد شده خود تعامل می کنند. تقریبا در 2 ماهگی اولین تردیدها و بدگمانی های اجتماعی نسبت به آسیب دیدگی بینایی کودک شروع می شود. چرا که کودک نابینا مانند کودک بینا واکنش نشان نمی دهد وبه جز مواردی که درچشم ها بد شکلی اساسی وجود دارد، غالبا نابینایی تا قبل از سن 5 ماهگی تشخیص داده نمی شود.
بطور معمول والدین درهنگام مطلع شدن ازاین اختلال در فرزندشان دچار شک می شوند دربرخورد با این گونه والدین روان شناسان باید با همدلی ودرک احساسات وعواطف ایشان از موضعی دوستانه همراه با احترام وعلاقه با آنان مواجه شوند. این رفتارها تا حدی از احساس تنش ودرماندگی والدین می کاهد وآنان را برای پذیرش موضوع آماده می سازد. از طرفی آگاه ساختن والدین – بویژه در مورد افراد کم سواد – نسبت به علل نابینایی فرزند باید با واقع بینی ودرک موقعیت صورت پذیرد تا ایجاد تنش های بعدی بین والدین پیشگیری کند. به ویژه دراین زمینه به طریقی باید عمل کرد که احساس تقصیر وگناه درهیچ یک از آنان ایجاد نگردد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی میزان مصرف انرژی جهت تولید پرتقال در شهرستان تنکابن فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی میزان مصرف انرژی جهت تولید پرتقال در شهرستان تنکابن فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی میزان مصرف انرژی جهت تولید پرتقال در شهرستان تنکابن فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی میزان مصرف انرژی جهت تولید پرتقال در شهرستان تنکابن فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی میزان مصرف انرژی جهت تولید پرتقال در شهرستان تنکابن فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي پژوهش هاي کاربردي در کشاورزي

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز روز افزون غذا برای جمعیت رو به رشد کره زمین و فراهم کردنمواد غذایی کافی و مناسب، به میزان زیادی وابسته به مصرف انرژی میباشد. این تحقیق در شهرستان تنکابن و در باغاتپرتقال انجام شد. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز پرسشنامه های مقدماتی طراحی شد که برای پیش آزمون اولیه درمصاحبه با تعدادی باغدار در منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مجموع کل انرژی نهاده و ستانده درتولید پرتقال برابر 53/36 و 82/27 گیگاژول در هکتار بود. بیشترین میزان مصرف انرژی مربوط به نهاده سم و کود شیمیایی بود. این نهاده 48 درصد از کل انرژی مصرفی را به خود اختصاص داده بود.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام فایل ورد (word) :

انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام

اهمیت پردازش الگوی انسان اقتصادی در نظریه‌پردازی‌های اقتصادی، هر اقتصاددان مسلمان را وا می‌دارد تا پیش از داخل شدن در هر گستره اقتصادی، درباره این موضوع بیندیشد. برخی از مبانی فلسفی اسلام می‌تواند ما را در پردازش انسان اقتصادی یاری دهد. در گستره خداشناسی، آموزه‌های «توحید افعالی» رابطه‌ای خاص بین خداوند و انسان برقرار می‌سازد که در آن، از انسان سلب اختیار نشده و از طرف دیگر نیز آن‌گونه نیست که در این جهان به خود واگذار و رها شده

باشد. «توحید عبادی» نیز ویژگی‌های رابطه مزبور را دقیق‌تر نشان داده، تأکید می‌کند که دخالت پروردگار در امور انسان از دو جنبه تکوینی درباره انسان، با آفرینش امور فطری تحقق یافته که «مطلق‌گرایی» و «لذت‌پذیری» دو نمونه از آن است. توحید عبادی تشریعی نیز از مبانی خداشناسی شناخت وحیانی بوده، جایگاه آن را در بین دیگر منابع شناخت معین می‌کند.

پس از مبانی خداشناسی به جهت سنخیت با موضوع انسان اقتصادی، باید به مبانی انسان‌شناسی پرداخت تا از آموزه‌‌های اسلامی، عناصری استخراج شود که در ترسیم این الگو به طور کامل مؤثر باشد. مبانی انسان‌شناسی اسلام، «فطرت» را مهمترین ویژگی مشترک همه انسان‌ها در نظر گرفته است.

از امور فطری که در شناسایی ویژگی‌های انسان‌ اقتصادی تأثیر دارد، «لذت‌پذیری و الم‌گریزی» و نیز «مطلق‌گراییِ» نفس است. با پذیرفتن «مطلق‌گرایی» به صورت یکی از امور فطری می‌توان پیش‌بینی کرد که بیشینه‌سازی به گونه‌ای که بتواند امور غیر مادی را نیز پوشش دهد یکی دیگر از ویژگی‌های الگوی فرضی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام است؛ «لذت‌پذیری و الم‌گریزی انسان» نیز باید با توجه به یکی دیگر از مبانی انسان‌شناسی اسلام یعنی «تجرد و بقای روح» مطرح شود

. با ترکیب آموزه‌های مزبور می‌توان انتظار داشت که در گستره هستی‌شناسی هر نظریه‌پردازی که «مطلق‌گرایی» و «لذت‌پذیری و الم‌گریزی» را از ویژگی‌های مشترک هر انسانی بداند، در پردازش الگوی انسان اقتصادی باید «حداکثرسازی بهره‌مند‌ی‌ها یا لذات» را از ویژگی‌های مطرح شده در آن الگو لحاظ کند؛ البته این ویژگی دارای حالت‌های گوناگون است که با توجه به مبانی ارزشی اسلامی، ‌یکی از آنان برگزیده و انسان اقتصادی مطلوب معرفی می‌شود.

مبانی جهان‌شناسی اسلام، جنبه دیگری از الگوی انسان اقتصادی را روشن می‌کند. شامل بودن هستی از دو بخش اساسی طبیعت و ماورای طبیعت و تأثیرپذیری این دو از یکدیگر از عناصر این گستره هستند که باید به آنها توجه شود. نظام سرمایه‌داری با پذیرش عدم تأثیرپذیری این دو از

یکدیگر،‌ الگوی خاصی را برای انسان اقتصادی مطرح کرد. با توجه به اهمیت این تأثیرپذیری در ترسیم جایگاه انسان در هستی‌شناسی می‌توان انتظار داشت از آنجا که مبانی جهان‌شناسی اسلام چنین تأثیرپذیری را می‌پذیرد، می‌تواند معرف الگوی دیگری برای انسان باشد. با مطالعه دیدگاه اسلام درباره روابط حاکم بین طبیعت و ماورای طبیعت می‌توان تأثیرگذاری چنین جهان‌شناسی را بر الگوی انسان اقتصادی پی گرفت. از مهمترین روابطی که قرآن کریم در این‌باره به معرفی آنها

پرداخته، «امدادهای غیبی»، «ابتلاء» و «هماهنگی تلاش و پاداش» است. روابط مزبور افزون بر این می‌تواند در تبیین و تحلیل قاعده رفتاری الگوی انسان اقتصادی مطلوب که با توجه به مبانی ارزشی اسلام معرفی خواهد شد، مورد استفاده قرار گیرد.

بهترین روش برای شناسایی ویژگی‌های انسان اقتصادی مطلوب در فرهنگ دینی، ردیابی ویژگی‌های «انسان کامل» است. انسان کامل که قرآن کریم با عنوان «عباد الرحمن» از آنها یاد کرده در گستره‌های گوناگون رفتاری ویژگی‌های خاص دارد. در گستره رفتارهای اقتصادی، مهمترین ویژگی که به آن اشاره شده، «اعتدال» است. شناختن این ویژگی به تلاش دیگری نیاز دارد که به نظر می‌رسد شناخت وحیانی به خوبی از عهده آن بر می‌آید. در «اخلاق اسلامی» و «فقه

اسلامی» می‌توان مبانی را یافت که با استفاده از آن ثابت می‌شود، تعریف اعتدال به برداشت ویژه از عنصر «بهترین ترکیب» در تعریف ارائه شده برای الگوی انسان اقتصادی باز می‌گردد. در این برداشت باید ترکیب بین بهره‌مندی‌های گوناگون به گونه‌ای باشد که هیچ‌یک از آنها مورد غفلت و فراموشی قرار نگیرد و جای خود را به دیگری ندهد

انسان یكی از پیچیده ترین و اسرارآمیزترین موجودات عالم هستی و اعجاب انگیزترین مخلوق خدای متعال است.

از آنجا كه هرچه علم و قدرت سازنده مصنوعی بیشتر باشد، موجود ساخته شده از عظمت بیشتری برخوردار خواهد بود، انسان هم مصنوع مستقیم حضرت حق است و به اندازه علم و قدرت خداوند_ جل جلاله_ اسرار و عظمت و شگفتی در نهادش نهفته است و ذات این موجود جز برای خدای سبحان، برای احدی به طور كامل شناخته و معرفی نخواهد شد مگراینكه خداوند متعال به كسی علمی خاص عنایت فرماید و با توجه به اینكه قضای الهی براین بوده كه این موجود، آینه تما

م نمای جمال الهی باشد؛ عظمت و شگفتی های او اعجاب بیشتری خواهد داشت و ارزش معنوی فوق العاده چشم گیری برای او خواهد بود.

00049064 1372 07614 سیدمهدی، مهرداد علوم انسانی. amp;222176 الهیات و معارف اسلامی كرامت انسان از دیدگاه اسلام, / مهرداد سیدمهدی؛ به راهنمایی: غلامرضا اعوانی. 121 صفحه، كتابنامه TH پایان نامه (كارشناسی ارشد) — دانشگاه امام صادق (ع)، 1372 یكی از مباحثی كه در انسان شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، جایگاه و منزلت انسان نسبت به سایر آفریدگان است یا به عبارت دیگر، بحث كرامت انسان یكی از مباحث انسان‌شناسی است . در مورد جایگاه و منزلت انسان دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. گروهی انسان را به عنوان برترین آفریدگان معرفی كرده‌اند. در این گزارش انسان محور حقائق و ارزشهاست و همهء فعالیتهای علمی و عملی انسان بر محور خود آدمی، می‌گردد. از سوی دیگر در این نظر، تشكیك‌هائی شده است از جمله اینكه این نظر ناشی از خودخواهی انسان است كه می‌خواهد بر همهء موجودات جهان، چیرگی یابد و همه را زیر یوغ خویش بكشد. در دنیای امروز برخی مكتب‌ها بر اصالت انسان بسیار تاكید دارند بگونه‌ای كه بسیاری از كشورهای باصطلاح متمدن برآنند كه باید در قوانین كیفری ارزش و كرامت انسان حفظ شود. در این رساله ما سعی بر این داریم تا ارزش و كرامت انسان را از

دیدگاه اسلام بررسی كنیم. آیا ارزش و كرامت انسان در برتری ظاهری او بر موجودات عالم است ؟ آیا ارزش و كرامت انسان در بعد جسمانی و مادی او خلاصه می‌شود؟ آیا ارزش و كرامت انسان ارتباطی با بعد روحانی و معنوی انسان دارد؟ پاسخ به این سوالات مباحث اصلی این تحقیق را تشكیل می‌دهد. برخی آیات برای انسان بطور كلی منزلت قائل شده‌اند و در آیاتی دیگر لحن قرآن نكوهش‌آمیز است . هم‌چنین در احادیث چنین مواردی دیده می‌شود. پس باید در آیات و احادیث دقت بیشتری كرد كه آن تكریم‌ها و نكوهشها به چه اعتباری است و سرانجام نظر قطعی اسلام دربارهء انسان و منزلت وی نسبت به موجودات‌دیگر چیست ؟ در این رساله در دو بخش اول

بحث‌های ارائه شده بیشتر جنبه مقدمه‌ای دارند. برای اینكه بحث دربارهء كرامت انسان شود، نخست باید یك آشنائی كلی با انسان چه از نظر لفظی و چه از نظر حقیقت وی، بدست آید. در بخش اول به این مطلب پرداخته شده است . در بخش دوم به طور اجمالی به بررسی نظریات سه مكتب غیرالهی دربارهء ارزش و كرامت انسان پرداخته شده است . اگرچه بحث دربارهء ارزش و كرامت انسان در اسلام است اما بررسی اجمالی نظریات این سه مكتب عمده مطرح در غرب در زمینه انسان می‌تواند موید و گواهی موجود بر نادرستی ارزش ارائه شده در این مكتب‌ها و درستی ارزش ارائه شده در اسلام باشد. از بخش سوم، در واقع ما وارد بحث اصلی خود می‌شویم. در این

بخش با بررسی آیه 70 سورهء اسراء بحثی دربارهء كرامت و علل و عوامل و موانع آن بیان می‌شود. در بخش چهارم دو مظهر از مظاهر كرامت انسان كه در قرآن بیان شده ذكر گردیده و دربارهء آنها بحث شده است . و در نهایت در بخش پنجم ارزش و كرامت انسان از دیدگاه معصومین صلوات الله علیهم‌اجمعین كه خود با كرامت‌ترین انسانها در روی زمین بودند، بررسی شده است . قرآن / كرامت / انسان / اسلام Quran / Wonders / Human / Islam اعوانی، غلامرضا, استاد راهنما دانشگاه امام صادق (ع), دانشكده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق (ع), دانشكده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد

اصل در انسان از دیدگاه اسلام
اصل اول
انسان موجودى است مركب از جسم و روح، كه پس از مرگ، جسم او متلاشى مى‏شود ولى روح او به حیات خود ادامه مى‏دهد، و مرگ انسان به معناى فناى او نیست. از این جهت تا برپایى قیامت، در عالم برزخ زندگى خواهد داشت. قرآن در بیان مراتب آفرینش انسان، آخرین مرحله آن را كه با نفخه روح در كالبد وى صورت مى‏پذیرد،با این جمله یاد مى‏كند:‹‹ثم انشاناه خلقا آخر›› (مؤمنون/14): آنگاه او را موجودى دیگر قرار دادیم.

نیز در آیات متعدد به حیات برزخى انسان اشاره مى‏كند و از آن جمله مى‏فرماید: ‹‹و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون›› (مؤمنون/100): و پیش روى (و یا پشت آنان) برزخ (1) است تا روزى كه برانگیخته مى‏شوند. آیاتى كه بر حیات برزخى گواهى مى‏دهند بیش از آنند كه در اینجا نقل گردند.اصل دوم
هر انسانى با فطرت پاك و توحیدى آفریده مى‏شود، به گونه‏اى كه اگر به همین حالت پیش برود و عوامل خارجى او را منحرف نكنند، راه حق را خواهد پیمود. هیچ فردى از مادر خویش خطاكار، گنهكار، و یا بد سگال زاده نشده است، و پلیدیها و زشتیها جنبه عرضى داشته و معلول عوامل بیرونى و اختیارى است.وروحیات ناپسند موروثى نیز به گونه‏اى نیست كه در سایه اراده و خواست انسان تغییر ناپذیر باشد. بنابراین اندیشه گناه ذاتى فرزندان آدم، كه در مسیحیت كنونى مطرح است، بى‏پایه است.

قرآن كریم در این باره مى‏فرماید:‹ (روم/30): بدون هیچگونه انحراف به چپ و راست، به آیین الهى روى آور كه خداوند انسانها را <
بر اساس آن آفریده است. پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله و سلم نیز مى‏فرماید:«ما من مولود الا یولد على الفطره‏» (2) : هیچ مولودى نیست مگر اینكه بر فطرت پاك (توحید و یگانه پرستى) به دنیا مى‏آید.
اصل سوم
انسان موجودى است مختار و انتخابگر، یعنى در پرتو قوه عقل پس از بررسى جوانب مختلف فعل، انجام یا ترك آن را برمى‏گزیند. قرآن كریم مى‏فرماید: ‹‹انا هدیناه السبیل اما شاكرا و اما كفورا›› (انسان/3): ما راه را به او نشان داده‏ایم، او یا سپاسگزار است و یا كفران كننده.
نیز مى‏فرماید: ‹‹وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن و من شاءفلیكفر›› (كهف/29): بگو حق از جانب پروردگارتان نازل گردیده است. پس هركس مى‏خواهد ایمان آورد و هركس مى‏خواهد كفر ورزد.

اصل چهارم
انسان به حكم اینكه از فطرتى سلیم برخوردار است، و داراى قوه عقل است كه مى‏تواند خوب را از بد تمیز دهد و نیز از اختیار و انتخابگرى برخوردار است – روى این جهات – موجودى است تربیت پذیر، كه راه رشد و تعالى و بازگشت‏به سوى خدا به روى او در همه زمانها گشوده است، مگر در لحظه‏اى (لحظه مشاهده مرگ) كه دیگر توبه او پذیرفته نیست. از این جهت، دعوت پیامبران شامل همه افراد بشر بوده است، حتى افرادى مانند فرعون، چنانكه مى‏فرماید:

‹‹فقل هل لك الى ان تزكى× و اهدیك الى ربك فتخشى›› (نازعات/18-19):اى موسى به فرعون بگو آیا مى‏خواهى تزكیه شوى و ترا به سوى پروردگارت هدایت كنم، تا خشیت‏یابى.
بر این اساس انسان نباید هیچگاه از رحمت و مغفرت الهى مایوس گردد. چنانكه مى‏فرماید:
‹‹لا تقنطوا من رحمه الله ان الله

یغفر الذنوب جمیعا›› (زمر/53): از رحمت‏خدا مایوس نشوید، كه او همه گناهان را مى‏آمرزد.
اصل پنجم
انسان به حكم اینكه از نور خرد و موهبت اختیار برخوردار است، موجودى مسئول است: مسئول در برابر خدا، در برابر پیامبران و رهبران الهى، در برابر گوهر انسانى خویش و انسانهاى دیگر و در برابر جهان. قرآن به مسئولیت‏بشر در آیات بسیارى تصریح دارد.
مى‏فرماید: ‹‹اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا›› (اسراء/34): به پیمان وفادار باشید كه از پیمان سؤال مى‏شود.

نیز مى‏فرماید: ‹‹ان السمع والبصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا›› (اسراء36): از گوش و چشم و دل سؤال مى‏شود.
باز مى‏فرماید:‹‹ایحسب الانسان ان یترك سدى›› (قیامت/36): آیا انسان گمان مى‏كند كه به حال خود رها شده است.
و پیامبر گرامى اسلامصلى الله علیه و آله و سلم فرموده است:«الا كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعیته‏». (3)
اصل ششم
هیچ انسانى بر دیگرى مزیت و برترى ندارد مگر از طریق كمالات معنوى كه از آن برخوردار است. بارزترین ملاك مزیت و برترى نیز تقوا و پرهیزگارى در همه شئون زندگى است. چنانكه مى‏فرماید:
‹‹یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا و قبائل‏لتعارفوا ان اكرمكم عندالله

اتقاكم›› (حجرات/13):اى انسانها ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم، و شما را دسته‏ها و قبیله‏هاى گوناگون قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید، همانا گرامیترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شما است.
بنابر این خصوصیات نژادى وجغرافیایى ونظایر آن از دیدگاه اسلام مایه برترى طلبى و تفاخر و تبختر نیست.
اصل هفتم
ارزشهاى اخلاقى، كه در حقیقت اصول انسانیت‏بوده و ریشه فطرى دارند، اصولى ثابت و جاودانه اند، و گذشت زمان و تحولات اجتماعى سبب تغییر و دگرگونى آنها نمى‏شود. مثلا زیبایى وفا به عهد و پیمان، یا نیكى را با نیكى پاسخ گفتن، امرى جاودانه است و تا بشر بوده و خواهد بود، این قانون اخلاقى دگرگون نخواهد شد. همچنین است‏حكم به زشتى خیانت و خلف وعده. بنابراین، از دیدگاه عقل، در زندگى اجتماعى بشر یك رشته اصول وجود دارد كه با طبیعت و سرشت انسان درهم آمیخته و ثابت و پایدار مى‏باشد.

آرى در كنار این اصول اخلاقى یك رشته آداب و رسوم نیز یافت مى‏شود كه از شرایط زمانى و مكانى تاثیر پذیرفته و دستخوش تغییر و دگرگونى قرار مى‏گیرد، كه ربطى به مبادى و اصول ثابت اخلاقى ندارد.
قرآن كریم به برخى از اصول عقلى و ثابت اخلاقى اشاره دارد، چنانكه مى‏فرماید:
‹‹هل‏جزاء الاحسان الاالاحسان›› (الرحمن/60): آیا پاداش احسان، چیزى جز احسان است؟
‹‹ما على المحسنین‏من سبیل›› (توبه/91): برنیكوكاران نكوهشى نیست.
‹‹فان الله لا یضیع اجر المحسنین›› (یوسف/90): خدا پاداش نیكوكاران را تباه نمى‏سازد.
‹‹ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنكر و البغی››

(نحل/90): خدا به دادگرى و نیكوكارى و كمك به خویشاوندان فرمان مى‏دهد و از پلیدى و زشتى و ستم نهى مى‏كند.
اصل هشتم
اعمال انسان، گذشته از اینكه در سراى دیگر پاداش یا كیفر دارد، در این جهان نیز خالى از پیامدهاى خوب و بد نیست.در حقیقت پاره‏اى از حوادث جهان عكس‏العمل فعل او مى‏باشد، و این حقیقتى است كه وحى از آن پرده برداشته و علم بشر نیز تا حدى بدان پى برده است. قرآن كریم در این باره آیات بسیارى دارد كه دو نمونه را یادآور مى‏شویم:
‹‹و لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم بركات من السماءو الارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا یكسبون›› (اعراف/96): هرگاه اهل آبادیها ایمان آورند و پرهیزگار باشند، درهاى بركات آسمان و زمین را به روى آنان مى‏گشاییم، ولى آنان (آیات الهى را) تكذیب كردند، پس ما نیز آنها را به كیفر اعمالشان رساندیم.
حضرت نوح به امت‏خود یادآور مى‏شود كه میان پاكى از گناه و گشوده شدن درهاى رحمت الهى و فزونى نعمت‏خداوند رابطه‏اى برقرار است. چنانكه مى‏فرماید:‹‹وقلت استغفروا ربكم انه غفارا× یرسل السماء علیكم مدرارا× ویمددكم باموال وبنین ویجعل لكم انهارا›› (نوح‏10-12):(به قوم خود) گفتم از خدا طلب آمرزش كنید، او آمرزنده گناهاست، در این صورت از آسمان بر شما باران فراوان فرود مى‏فرستد. و با مال و فرزند شما را كمك مى‏كند. و براى شما باغها وچشمه‏سارهایى پدید مى‏آورد.

اصل نهم
پیشرفت و عقبگرد امتها ناشى از عللى است كه صرفنظر از برخى عوامل بیرونى، عمدتا ریشه در عقاید و اخلاق و رفتار خود آنان دارد.این اصل با قضا و قدر الهى نیز منافات ندارد، زیرا این قاعده خود از مظاهر تقدیر كلى الهى است. یعنى مشیت كلى الهى بر این تعلق گرفته است كه امتها از طریق عقاید و رفتار خود سرنوشت‏خود را رقم زنند. مثلا جامعه‏اى كه روابط اجتماعى خود را بر اصل عدالت و دادگرى استوار سازد، زندگى نیك و آرامى خواهد داشت، و امتى كه روابط اجتماعى خود را بر خلاف آن قرار دهد، سرنوشتى ناگوار در كمین او خواهد بود. این اصل همان است كه در

اصطلاح قرآن «سنتهاى الهى‏» نامیده شده است. چنانكه قرآن مجید مى‏فرماید:
‹‹فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا× استكبارا فی الارض ومكر السى‏ء ولا یحیق المكرالسیئ الا باهله فهل ینظرون الا سنه الاولین فلن تجد لسنه الله تبدیلا و لن تجد لسنه الله تحویلا››. (فاطر/42-43): آنگاه كه بیم دهنده‏اى نزدشان آمد، جز دورى از بیم‏دهنده آنها را سودى نبخشید، به علت استكبار در زمین و نیرنگهاى زشت،(باید دانست كه) نیرنگهاى بد جز نیرنگبازان را در بر نمى‏گیرد. آیا آنان جز سنتى كه بر گذشتگان حاكم بود، منتظر چیز دیگرى هستند؟! در سنت‏خدا هیچ تحول و دگرگونى نمى‏یابى.
‹‹;و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنین;و تلك الایام نداولها بین الناس;›› (آل عمران/139-140): شماها برترید اگر مؤمن باشید; و این روزها (پیروزى و شكست) را بین مردم دست‏به دست مى‏گردانیم.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد آداب سفر به روایت علامه مجلسى فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد آداب سفر به روایت علامه مجلسى فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد آداب سفر به روایت علامه مجلسى فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد آداب سفر به روایت علامه مجلسى فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد آداب سفر به روایت علامه مجلسى فایل ورد (word) :

آداب سفر به روایت علامه مجلسى

سفرهاى نیك و بد و ایام و ساعات نیك و بد از براى سفر
از حضرت صادق علیه‏السلام منقول است كه در حكمت آل داود نوشته است كه نباید كسى سفر كند مگر از براى سه چیز: سفرى كه توشه آخرت در آن حاصل شود یا سفرى كه باعث مرمت امور معاش گردد یا سفرى كه از براى سیر و لذتى باشد كه حرام نباشد.
در حدیث دیگر فرمود: سفر كنید تا بدن‏هاى شما صحیح شود و جهاد كنید تا غنیمت دنیا و آخرت بیابید و حج كنید تا مال دار و بى‏نیاز شوید.
در حدیث دیگر فرمود: سفر، قطعه‏اى است از

عذاب، چون كار شما در سفر ساخته شود، زود به اهل خود برگردید.
در حدیث صحیح منقول است كه محمد بن مسلم از حضرت صادق علیه‏السلام پرسید: به زمینى مى‏روم كه در آن جا به غیر از برف و یخ چیزى نیست. فرمود: چون مضطر است تیمم كند و دیگر به همچنین زمینى نرود كه دینش در آن جا هلاك شود.
دفع نحوست‏هاى سفر به تصدق و دعا
در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه‏السلام منقول است كه تصدق كن و در هر روز كه خواهى سفر برو.
در حدیث صحیح دیگر منقول است كه از آن حضرت پرسیدند: آیا كراهت دارد سفر كردن در روزى از روزها، مثل چهارشنبه و غیر آن؟فرمودند: افتتاح سفر خود به تصدق بكن و هر وقت كه خواهى به در رو.
در حدیث صحیح دیگر منقول است كه ابن ابى عمیر گفت: من در علم نجوم نظر مى‏كردم و طالع را مى‏شناختم و در خاطرم مى‏خلید (1) در بعضى از ساعات بعضى از كارها را اختیار كردن. در این باب به خدمت‏حضرت امام موسى علیه‏السلام شكایت كردم. فرمود: هر گاه در دل تو چیزى بیفتد تصدق كن بر اول مسكینى كه مى‏بینى و برو كه حق تعالى ضرر آن را از تو دفع مى‏كند.

در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه‏السلام منقول است كه هر كه در اول روز تصدق بكند، حق تعالى نحوست (2) آن روز را از او دفع مى‏كند.
در حدیث دیگر منقول است كه چون حضرت امام زین العابدین علیه‏السلام به بعضى از مزرعه‏هاى خود مى‏خواستند بروند، مى‏خریدند سلامتى خود را از خدا به آن چه میسر مى‏شد از تصدق و این تصدق را در وقتى مى‏دادند كه پا در ركاب مى‏گذاشتند و چون خدا آن حضرت را به سلامت‏برمى‏

گردانید، شكر و حمد الهى مى‏كردند و تصدق مى‏كردند به آن چه میسر مى‏شد.
در حدیث‏حسن منقول است كه عبد الملك به خدمت‏حضرت صادق عرض كرد: من مبتلا به علم نجوم شده‏ام و گاهى مى‏خواهم پى كارى بروم و به طالع نظر مى‏كنم، مى‏بینم كه در طالع شرى هست مى‏نشینم و ترك رفتن مى‏كنم و اگر طالع نیك مى‏بینم، مى‏روم. حضرت فرمود: آن حاجت‏برآورده مى‏شود. آیا حكم به نجوم مى‏كنى؟گفت: بلى. فرمود: كتاب‏هاى نجومت را بسوزان.
سید بن طاوس رحمه الله روایت كرده است: چون خواهى متوجه سفرى شوى، در چند وقت كه سفر كردن در آن اوقات كراهت دارد، پیش از متوجه شدن سفر سوره حمد و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق و آیه الكرسى و سوره انا انزلناه و آخر آل عمران:
ان فى خلق السموات و الارض. . .
تا آخر سوره بخوان: پس بگو:
«اللهم بك یصول الصائل و بك یطول الطائل و لا حول لكل ذى حول الا بك و لا قوه یمتازها ذو القوه الا منك اسالك بصفوتك من خلقك و خیرتك من بریتك محمد نبیك و عترته و سلالته علیه و علیهم السلام صل علیه و علیهم و اكفنى شر هذا الیوم و ضره و ارزقنى خیره و یمنه و اقض لى فی متصرفاتى بحسن العافیه و بلوغ المحبه و الظفر بالامنیه و كفایه الطاغیه الغویه و كل ذى قدره لى على اذیه حتى اكون فى جنه و عصمه من كل بلاء و نقمه و ابدلنى فیه من المخاوف امنا و من العوائق فیه یسرا حتى لا یصدنى صاد عن المراد و لا یحل بى طارق من اذى العباد انك على كل شى‏ء قدیر و الامور الیك تصیر یا من لیس كمثله شى‏ء و هو السمیع البصیر
سایر آداب سفر

در حدیث معتبر منقول است از حضرت امام صادق علیه‏السلام كه حضرت لقمان پسر خود را نصیحت فرمود: چون سفر كنى با گروهى، مشورت با ایشان بكن در كارهاى خود و كارهاى ایشان، و در روى ایشان تبسم بسیار بكن و در توشه خود صاحب كرم باش در میان ایشان و چون تو را به ضیافت‏بطلبند قبول كن و اگر از تو مدد طلبند یارى ایشان بكن و به سه چیز بر ایشان غلبه كن: به بسیارى خاموشى و بسیارى نماز و سخاوت و جوانمردى در هر چه با خوددارى از چهار پا و مال و توشه و اگر گواهى از تو بطلبند یا بر امر حقى خواهند تو را گواه كنند و چون با تو مشورت كنند تا

توانى سعى كن كه راى نیكو از براى ایشان اختیار كنى و زود عزم مكن و راى خود را با ایشان مگو تا تامل كنى و فكر كنى و جواب ایشان مگو در مشورت ایشان تا آن كه در آن فكر برخیزى و بنشینى و بخوابى و چیزى بخورى و نماز كنى و در اثناى این احوال فكر خود و حكمت‏خود را در مشورت ایشان به كار فرمایى، زیرا كه هر كه خیر خواهى خود را براى كسى كه با او مشورت كند خالص نگرداند، حق تعالى راى و عقل او را سلب مى‏كند و امانت را از او برمى‏دارد و هر گاه ببینى كه

رفیقان تو پیاده مى‏روند، با ایشان پیاده برو و هر گاه ببینى رفیقان كارى مى‏كنند با ایشان بكن و اگر تصدقى كنند یا قرضى دهند تو نیز با ایشان بده و بشنو سخن كسى را كه از تو بزرگ‏تر باشد. و هر گاه رفیقان كارى به تو فرمایند یا چیزى از تو سؤال كنند، بگو: بلى، و نه مگو، كه نه گفتن علامت عجز و موجب ملامت است. و چون راه را گم كنید و حیران بمانید فرود آیید و اگر در راه مقصود شك كنید بایستید و با یكدیگر مشورت كنید و مصلحت‏ببینید. اگر یك كسى را ببینید خبر راه از او مپرسید و مصلحت از او نبینید كه یك شخص در بیابان این كس را به شك مى‏اندازد كه شاید جاسوس دزدان باشد یا شیطان كه خواهد شما را حیران كند. از دو شخص نیز حذر كنید مگر آن كه چیزى چند از علامت‏ها و قرینه‏ها ببینید. اى فرزند چون وقت نماز درآید از براى امرى آن را تاخیر مینداز و نماز را به جا آور كه هر چند بیشتر ادا مى‏كنى سبك بار مى‏شوى. و نماز را با جماعت‏بكن، هر چند بر سر نیزه باشى. و بر روى چهار پا خواب مكن كه این از كردار دانایان نیست مگر آن كه در میان كجاوه باشى كه ممكنت‏باشد كه بخوابى براى سستى مفاصل و چون نزدیك شوى به منزل از چهارپاى خود فرود آى كه آن چهارپا یاور توست. و ابتدا كن به علف دادن پیش از آن كه چیزى بخورد و چون خواهید كه فرود آیید، پس اختیار كنید از بقعه‏هاى زمین مكانى را كه خوش رنگ‏تر و خاكش نرم‏تر و پر گیاه‏تر باشد. و چون فرود آیى، پیش از آن كه بنشینى دو ركعت نماز بكن و چون به قضاى حاجت‏بروى بسیار دور برو. پس چون خواهى كه بار كنى دو ركعت نماز بكن. پس از آن زمین را وداع كن و سلام كن بر آن زمین و اهل آن زمین كه هر بقعه‏اى از زمین را اهلى چند از ملائكه هست. و اگر توانى مخو

ر هیچ طعامى را مگر آن كه قدرى از آن را تصدق كنى و بر تو باد به خواندن قرآن مادامى كه سوار باشى و بر تو باد به تنزیه و یاد خدا كردن تا مشغول كار باشى و بر تو باد به دعا كردن در وقتى كه تنها و بى كار باشى. و زینهار كه در اول شب راه مرو، بلكه در اول شب فرودآى و در نصف آخر

شب راه رو و زنهار كه در راه رفتن صدا بلند مكن.
از حضرت امیر المؤمنین علیه‏السلام منقول است كه مروت و مردى در حضر، خواندن قرآن است و همنشینى با علما كردن و تفكر در فقه و علوم كردن و محافظت‏بر نمازهاى جماعت كردن و اما مروت سفر، پس توشه خود را صرف كردن، مخالفت رفیقان نكردن، و خدا را در هر بلندى و پستى و فرود آمدن و ایستادن و نشستن بسیار یاد كردن است.
در روایت دیگر از حضرت صادق علیه‏السلام منقول است كه مروت سفر، توشه بسیار برداشتن و پاكیزه گردانیدن توشه است و عطا كردن به جمعى كه رفیق تواند و آن كه بعد از مفارقت از رفیقان رازهاى ایشان را كه بر آن‏ها مطلع شده‏اى بپوشانى و مزاح و خوش طبعى بسیار بكنى در چیزى كه خدا را به خشم نیاورد.
در حدیث دیگر فرمود: از مروت نیست كه نقل كند آدمى چیزى چند را كه در سفر دیده است.
و از حضرت رسول صلى الله علیه و آله و سلم منقول است كه توشه مسافر حدى (8) خواندن است و خواندن شعرى چند كه در آن حرامى و باطلى نباشد.
از حضرت صادق علیه‏السلام منقول است كه چون با جماعتى رفیق شوى، مگو این جا فرود آیید یا این جا فرود میایید، كه در میان ایشان كسى هست كه این كار را بكند اگر تو به ایشان بگذارى.
در احادیث معتبر از حضرت رسول صلى الله علیه و آله و سلم منقول است كه هر كه اعانت كند مؤمن مسافرى را، حق تعالى از او هفتاد و سه شدت از شدت‏هاى دنیا را بردارد و او را امان دهد از غم و اندوه و هفتاد غم و شدت در آخرت از او بردارد در وقتى كه از شدت اهوال قیامت، نفس‏هاى مردم گرفته باشد.
آداب و آثار مسافرت در گفتار امامان
پیامبر اكرم صلّی اللّه علیه و آله در مسافرت كمك به همسفران می‌نمود. هر كسی كاری را به عهده گرفت، پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: جمع كردن هیزم به عهده‌ی من باشد. بعد فرمودند: ولكن الله عزّوجلّ یكره من عبده اذاكان مع اصحابه ان ینفردمن بینهم.بحار/76/273 خداوند دوست ندارد وقتی بنده‌اش در میان دوستانش است خود را از آنان جدا كند.

حضرت علی علیه السلام با شخصی ذمی (اهل كتاب) هم سفر شد در بین راه مرد ذمی گفت: كجا می‌روی؟ فرمود: به كوفه و چون راه مرد ذمی به طرف دیگر بود حضرت مقداری با او رفتند شخص ذمی گفت: مسیر شما به طرف كوفه است چرا همراه من می‌آیی؟ حضرت فرمود: ا

نسان وقتی از هم سفرش جدا می‌شود باید مسافتی او را مشایعت كند مرد ذمی به خاطر این منطق اخلاقی مسلمان شد. سفینه /1/416
آداب مسافرت
1 انتخاب رفیق
قال علی علیه السلام: سل عن الرفیق قبل الطریق و عن الجار قبل الدار. نهج البلاغه / نامه 31
قبل از مسافرت، از رفیق و همسفرت سوال كن و اطلاع بیاب، و قبل از تهیه مسكن از همسایه‌ات آگاه شو
2 انتخاب رفیق هم‌طراز

اذا صحبت فاصحب نحوك فلا تصحب من یكفیك فانّ ذلك مذله للمؤ من.مكارم الاخلاق / 131
هنگام همنشینی، با سطح خود همراه شو، نه با كسی كه به تو برسد. چراكه این كار موجب خواری مومن است.
3 انتخاب رئیس
قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: اذا كان ثلاثه فی سفر فلیؤ مّروا احدهم.كنزالعمال / 17550
هرگاه سه نفر به مسافرت روند باید یكی از آنان مسئول كارها و تصمیمات شود.
4 صدقه
قال الصادق علیه السلام: افتتح سفرك بالصدقه و اخرج اذا بدالك فانّك تشتری سلامه نفسك.بحار / 100 / 103
5 به دیگران اطلاع دادن
عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله حقّ علی المسلم اذا اراد سفرا ان یُعلم اخوانه و حق علی اخوانه اذا قدم ان یأتوه. كافی / 2 / 174
پیامبر فرمودند وظیفه هر مسلمانی است كه وقتی خواست به مسافرت برود دوستان و برادرانش را مطلع كند و دوستانش نیز وظیفه دارند هرگاه برگشت به دیدنش بروند.
6 تهیه زاد و توشه؛
7 موافقت با دوستان
قال لقمان لابنه: تزوّد معك الادویه فتنتفع بها و من معك و كن لاصحابك موافقا الاّ فی معصیه الله. بحار / 73 / 275
[در مسافرت] توشه زیاد بردار تا خود و همراهانت از آن بهره برند و با همراهانت موافق و همراه باش جز در گناه و عصیان پروردگار

8 دعا و نماز خواندن
قال الرضا علیه السلام:و اذا اردت سفرا فاجمع اهلك و صلّ ركعتین و قل اللهم انی استودعك دینی و نفسی و اهلی و ولدی و عیالی. مستدرك / 2 /2 5
هرگاه خواستی به مسافرت روی خانواده خود را گرد آور و دو ركعت نماز بخوان و بگو «خدایا دینم و خود و خانواده و زن و فرزندم را به تو می‌سپارم».
قال الصادق علیه السلام: من قرأ قل هو الله احد حین یخرج من منزله عشر مرّات لم یزل فی حفظ الله عزّ و جلّ; حتی یرجع الی منزله. كافی / 4 /3 33
هركه هنگام خروج از خانه‌اش ده بار “قل هو الله” رابخواند، تا آنگاه كه به خانه‌اش برگردد در پناه خدا خواهد بود.

9 بذل و بخشش
10 حفظ اسرار
11 شوخی نمودن
قال الصادق علیه السلام: “المروّه فی السفر كثره الزاد و طیبه و بذله لمن كان معك و كتمانك علی القوم سرّهم بعد مفارقتك ایاهم و كثره المزاح فی غیر مایسخط الله عزّوجلّ.بحار/73/266
مردانگی و بزرگی در سفر، در این است كه: توشه زیاد وخوب برداری و به همراهانت هم ببخشی و اسرارشان را كه در سفر از آن مطلع شده‌ای، بعد از جدایی از آنان بپوشانی و با آنان با كارهای غیر گناه ، زیاد شوخی كنی.
12 بازگو نكردن مشكلات سفر
قال النبی صلّی اللّه علیه و آله:; و ترك الروایه علیهم اذا انت فارقتهم. مستدرك / 2 / 43

یكی از آداب سفر این است كه: بعد از جدایی از همسفران پشت سرشان حرف نزنی.
13 به تنهایی سفر نرفتن
قال الكاظم علیه السلام: لا تخرج فی سفر وحدك فان الشیطان مع الواحد و هو من الاثنین ابعد. وسائل / 5 / 300
هیچگاه تنها به سفر نرو كه شیطان همراه هر تنهایی است و او از [جمع] دو نفره دور است.
14 مشورت با دوستان؛
15 تبسم داشتن
قال الصادق علیه السلام: قال لقمان لابنه اذا سافرت مع قوم فاكثر استشارتهم فی امرك و امرهم و اكثر التبسم فی وجوههم;. بحار/76/271
لقمان به پسرش سفارش كرد هرگاه همراه گروهی به مسافرت رفتی، در كارهای خود و آنان ، زیاد مشورت كن و خند بر چهره‌هاشان زیاد كن.
16 سفر با افراد متواضع
قال علی علیه السلام: لا تصحبنّ فی سفر من لا یری لك الفضل علیه كما تری له الفضل علیك. بحار / 76 / 267
هیچگاه همسفر كسی نشو كه برایت فضل و جایگاهی نسبت به خود آنگونه كه تو برای او در نزد خود قائلی،‌ قائل نیست.

17 فواید سفر
الف- سلامتی؛ قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: سافروا تصحوا و جاهدوا تغنموا.بحار/76/221
سفر كنید تا صحت و سلامتی بدست آرید. و جهاد كنید تا غنیمت یابید.
ب- زیاد شدن عقل؛ قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: “سافروا فانكم ان لم تغنموا مالا افدتم عقلا.
مسافرت كنید. چرا كه اگر مالی به دست نیاورید، اما عقلتان زیاد می‌شو

رای افرادی که از نزدیک با بیماران قلبی در ارتباط هستند و یکی از اطرافیانشان از این بیماری رنج می برد، موضوع طفره رفتن بیمار و خانواده اش از سفر کردن خیلی غریب نیست.
نمی توان استرس سفر را انکار کرد. زیرا سفر می تواند فرد را در معرض خطرهایی قرار دهد كه در خانه خود از آنها دور بوده است: مثل نشستن های طولانی مدت، کمبود اکسیژن، پرواز در ارتفاعات، قرار گرفتن در معرض آب و هوای سرد و گرم و انجام فعالیت های فیزیکی، بیش از حد معمول مانند حمل کردن چمدان های سنگین ، بنابراین لازم است بیماران قلبی محدودیت های خود و شیوه برخورد با آنها را بدانند تا در طول سفر دچار مشکل نشوند.
اگر شما آترواسکلروز – تصلب شرایین تایید شده از سوی پزشک دارید حتما” باید قبل از قرار گرفتن در معرض هر استرسی مثل سفر، از لحاظ وضعیت عروقی بررسی شوید تا باز بودن رگ هایتان مورد تایید قرار گیرد.
اگر جزو آن دسته افراد هستید که در طول یک سال گذشته جواب آنژیوگرافی یا تست های استرسی قلب شما منفی بوده است، می توانید با ادامه مصرف داروهای قبلی خود به سفر هم بروید. اگر هم در طول شش ماه گذشته تحت جراحی هایی مثل بای پس یا آنژیوپلاستی برای بهبود وضعیت جریان خون قلب خود قرار گرفته اید، می توانید با اطمینان خاطر سفر کنید، البته مثل هر جراحی قلب دیگر ، بهتر است تا دو هفته بعد از جراحی به استراحت پرداخته ، سپس اقدام به سفر کنید، ولی اگر دچار نارسایی احتقانی قلب یا دارای سابقه نامنظم بودن ریتم قلب ( آریتمی ) هستید، باید بعد از کنترل وضعیت بیماری تان به سفر بروید. در نهایت اگر علاوه بر بیماری قلبی تان به دیابت هم مبتلا هستید، حتما” نظر پزشک متخصص را در باره سفر کردن جویا شوید.

آمادگی های پیش از سفر:
بهتر است چند هفته پیش از شروع مسافرت به برنامه های ورزشی متوسط بپردازید و به مرور با نزدیک شدن به زمان سفر بر شدت آن بیفزایید، البته شما باید فعالیت های ورزشی خود را در طول سفر نیز ادامه دهید که ساده ترین آنها پیاده روی است و معمولا” در هر مکان و زمان قابل اجراست.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید