مقاله بررسی تأثیر شکل پروفیل قالب در فرآیند اکستروژن گرم آلومینیوم 7075 به روش اجزاء محدود فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تأثیر شکل پروفیل قالب در فرآیند اکستروژن گرم آلومینیوم 7075 به روش اجزاء محدود فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر شکل پروفیل قالب در فرآیند اکستروژن گرم آلومینیوم 7075 به روش اجزاء محدود فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تأثیر شکل پروفیل قالب در فرآیند اکستروژن گرم آلومینیوم 7075 به روش اجزاء محدود فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر شکل پروفیل قالب در فرآیند اکستروژن گرم آلومینیوم 7075 به روش اجزاء محدود فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
محمدرضا حسن زاده نوغانی – دانشجو کارشناسی ساخت و تولید، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
علی سروراحمدی – دانشجو کارشناسی ساخت و تولید، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
سعید اسماعیلی – استادیار گروه مکانیک، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
علی صنعتیان – دانشجو کارشناسی ساخت و تولید، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد

چکیده:
در این مقاله اثر شکل پروفیل قالبهای انحنادار و تخت در فرآیند اکستروژن گرم آلومینیوم 7075بوسیله روش اجزاء محدود و با استفاده از نرمافزار المان محدودABAQUS مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. پروفیلهای انحنادار و تخت بر روی شکل قالب مورد بررسی قرار گرفتهاند و شکل قالببهینه از نتایج استخراج گردیده است. قالبهای انحنادار، تغییر فرم با همگنی بیشتری در کاهش سطحمقطع ثابت ایجاد میکنند، بنابراین برای فلزاتی با تغییر فرمپذیری دشوار و یا زمانی که افزایش دما بایدبرای حفاظت از ساختار متالورژیکی کمترین باشد، استفاده از قالبهای انحنادار قابلیت بیشتری در این مورد را دارا میباشند. در این راستا نیروی لازم مورد نیاز برای اکستروژن یک بیلت استوانه ای از جنس آلومینیوم 7075 مورد بررسی قرار گرفته است که بیشترین نیروی اکستروژن در قالب تخت و کمترین نیروی اکستروژن در قالب کسینوسی بدست آمده است. بدین ترتیب با استفاده از این روشها میتوان بسیاری از هزینههای هنگفت در صنعت ناشی از آزمایشهای عملی را کاهش داد

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده با بادبندهای همگرای x – شکل فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده با بادبندهای همگرای x – شکل فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده با بادبندهای همگرای x – شکل فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده با بادبندهای همگرای x – شکل فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده با بادبندهای همگرای x – شکل فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

بهروز وفایی – کارشناس ارشد عمران- زلزله دانشکده فنی دانشگاه تهران
سید رسول میرقادری – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

سیستم مهاربندی x-شکل به علت تامین سختی و مقاومت جانبی زیاد و عملکرد مناسب در زلزله ها، از متداولترین سیستم های باربر جانبی است. با توجه به فلسفه طراحی لرزه ای انتظار می رود که سیستم مهاربندی x-شکل تحت زلزله های بزرگ بتواند با رفتار غیر ارتجاعی خود بصورت تسلیم در کشش و کمانش غیر ارتجاعی در فشار انرژی لرزه ای را جذب نماید و به عنوان اصلی ترین و اولین منبع جذب انرژی، سایر اعضای سازه ای را از آسیب مصون نگه دارد. برای رسیدن به این هدف و نیز محافظت از گسیختگی ترد اعضای غیر شکل پذیر و کنترل شونده به نیرو، رفتار لرزه ای مهاربندهای x- شکل تحت تغییر شکلهای غیر ارتجاعی مورد مطالعه قرار می گیرد. استفاده از جذب انرژی مهاربند فشاری در قابهای مهاربندی x-شکل ، مفهوم جدیدی است که در این مقاله با اشاره به آن، اندرکنش دو مهاربند در اتصال وسط و اثر مهاربند کششی بر مودهای کمانشی مهاربند فشاری و در حالت کلی تشکیل مفصل پلاستیک در کمانش غیر ارتجاعی مهاربند فشاری بررسی می شود. همچنین، با توجه به حالتهای مختلف اتصال وسط در مهاربندهای x-شکل که در اجرا رایج می باشد، مودهای تغییر شکل مهاربندها و رفتار لرزه ای آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه الگوی کلان سنجی رشد اقتصادی ایران با رویکرد سیستم معادلات همزمان فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مطالعه الگوی کلان سنجی رشد اقتصادی ایران با رویکرد سیستم معادلات همزمان فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه الگوی کلان سنجی رشد اقتصادی ایران با رویکرد سیستم معادلات همزمان فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه الگوی کلان سنجی رشد اقتصادی ایران با رویکرد سیستم معادلات همزمان فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه الگوی کلان سنجی رشد اقتصادی ایران با رویکرد سیستم معادلات همزمان فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
زهرا رنجبریان – دانشجو، کارشناسی ارشد اقتصاد، اقتصاد، دانشکده علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،
بیت الله اکبری مقدم – استادیار و عضو هیئت علمی، دکتری اقتصاد، اقتصاد، دانشکده علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:
از مهمترین معیارهای رشد و پیشرقت یک کشور رشد اقتصادی پایدار آن کشور می باشد. مطالعات فراوانی در زمینه بررسی رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن در ایران انجام شده است گه هر یک در قالب مدل های مختلف این موضوع را بررسی کرده است. هدف این تحقیق بررسی رشد اقتصادی ایران با استفاده از شاخص های واردات، صادرات، مخارج دولتی، سرمایه ناخالص و ; می باشد که این موضوع را با توجه به اثر متقابل متغیرها بر هم در قالب سیستم معادلات همزمان برای دوره زمانی 1390 – 1357 انجام داده است. نتایج نشان دهنده این موضوع بود که بین رشد صادرات و واردات و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین معادلات برازش شده نشان دهنده این موضوع بود که بین رشد سرمایه ناخالص داخلی و رشد مخارج دولتی و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر همین اساس می توان بیان کرد تغییرات در متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل مخارج دولت و درآمدهای نفتی بر اندازه دولت در اقتصاد ایران و با تناسب آن رشد اقتصادی ایران تاثیر معنی داری خواهد داشت.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه روش های مختلف بالابری مواد معدنی در معادن زیر زمینی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مقایسه روش های مختلف بالابری مواد معدنی در معادن زیر زمینی فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه روش های مختلف بالابری مواد معدنی در معادن زیر زمینی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقایسه روش های مختلف بالابری مواد معدنی در معادن زیر زمینی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه روش های مختلف بالابری مواد معدنی در معادن زیر زمینی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محسن طاهری مقدر – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده صنعت و معدن زرند

چکیده:

برای بالا بردن مواد معدنی از عمق به سطح زمین روش های مختلف پیوسته و غیر پیوسته مورد استفاده قرار می گیرد. این روش ها با توجه به سابقه کاربرد به ترغیب عبارتند از : اسکیپ در چاه های قائم ، نوار نقاله در تونل های مورب، کامیون های بزرگ در تونل های مارپیچ و نقاله های شیب زیاد (Steep Angle Conveyors) در چاه های قائم. این نقاله ها شامل نوار نقاله های دیواره دار (Side – Wall Belt) نوار نقاله های صندوقه دار (Pocket Belt Conveyors) و نقاله های بسیار جدید کابلی صندوقه دار (Pocket Rope Conveyors) می باشند.
برای انجام مقایسه با توجه به محدوده کاربرد تجهیزات سه عمق 100 متر، 300 متر و 1000 متر در نظر گرفته شده است. در سه مرحله مطالعه، درعمق حدود 100 متری نوار نقاله معمولی – نوار نقاله دیواره دار، در عمق 30 متر ینوار نقاله صندوقه دار – اسکیپ – کامیون و در عمق 1000 متری نقاله کابلی صندوقه دار – اسکیپ – کامیون با یکدیگر مقایسه شده اند.
در مطالعه اول نوار نقاله دیوار دار نسبت به نوار نقاله معمولی سرمایه گذاری و عملیاتی پایین تر داشته است. در مطالعه دوم نیر کمترین هزینه سرمایه گذاری و عملیاتی مربوط بهنوار نقاله صنوقه دار بوه است و در مطالعه سوم، با احتساب هزینه ها در طول عمر پروژه درمجموع بهترین گزینه باز هم باربری پیوسته می باشد و اسکیپ و کامیون در رده های بعدی قرار می گیرند. با توجه به مزایای فنی و اقتصادی سیستم های پیوسته در چاه های قائم توجه به عمیق شدن تدریجی معادن زیر زمینی ایران توصیه می شود که برای بالا بری چاه های جدید استفاده از این جگزینه ها مد نظر قرار گیرد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مروری بر شیوه های سرمایش خورشیدی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مروری بر شیوه های سرمایش خورشیدی فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مروری بر شیوه های سرمایش خورشیدی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مروری بر شیوه های سرمایش خورشیدی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مروری بر شیوه های سرمایش خورشیدی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: 15

نویسنده(ها):

مجتبی اژئیان – دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی های نو و تجدیدپذیر، پژوهشگاه مواد و انرژی،
منصور کیانپورراد – استاد پژوهشگاهموادوانرژی، کرج
فریدون علیخانی حصاری – استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

چکیده:

سرمایش خورشیدی به عنوان یکی از بهترین استفاده ها از انرژی خورشیدی مطرح است و برخلاف سایراستفاده ها از انرژی خورشیدی از امنیت انرژی بالایی برخوردار است. روش های تولید برودت از انرژی خورشید را می توان به 3 دسته کلی تقسیم کرد: سیکل های جذبی، دسیکانت و فرایندهای خورشیدی مکانیکی در کنار سیستم های غیرفعال تقسیم کرد

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ردیابی برخی بیمارگرهای مهم آلوده کننده سیب زمینی به کمک فناوری ریزآرایه آنتی بادی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ردیابی برخی بیمارگرهای مهم آلوده کننده سیب زمینی به کمک فناوری ریزآرایه آنتی بادی فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ردیابی برخی بیمارگرهای مهم آلوده کننده سیب زمینی به کمک فناوری ریزآرایه آنتی بادی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ردیابی برخی بیمارگرهای مهم آلوده کننده سیب زمینی به کمک فناوری ریزآرایه آنتی بادی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ردیابی برخی بیمارگرهای مهم آلوده کننده سیب زمینی به کمک فناوری ریزآرایه آنتی بادی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

رضا پوررحیم – استادیار پژوهش، بخش ویروس شناسی گیاهی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران
علیرضا گل نراقی – گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،
شیرین فرزادفر – استادیار پژوهش، بخش ویروس شناسی گیاهی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران
علی آهون منش – گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

دارابودن سیستم گیاهی است. در تحقیق پیش رو، یک ریزآرایه آنتیبادی، یا ایمنیسنجی ریزآرایه های تشخیصی دقیق و مقرون به صرفه، یکی از مهمترین ضروریات جهت تعیین راهبردهای کنترل بیمارگرهای (microarray immunoassay-MI)، راه اندازی شده و کارایی آن در ردیابی چند بیمارگر مهم سیب زمینی شامل ویروس ایکس سیب زمینی (PVX)، ویروس وای سیب زمینی (PVY)، ویروس حلقه زرد پژمردگی گوجه فرنگی ،(TYFRV)ل، Verticillium sp و Ralstonia solanacearum نشان داده شد. بدین منظور، ابتدا این بیمارگرها تکثیر و خالص سازی گردیدند. در مرحله بعد، آنتی بادی اختصاصی علیه هریک از آنها تولید و آی.جی.جی (IgG) های مربوطه خالص سازی شدند. سپس این آنتی بادی ها به روش تماسی روی اسلایدهای شیشه ای تجاری پوشش دار، لکه گذاری شدند. در نهایت، این بیمارگرها به روش غیرمستقیم و پس از انکوبه کردن ریزآرایه با آنتی بادی ثانویه متصل به رنگ فلورسانت Cy3 به خوبی ردیابی گردیدند. بر اساس نتایج به دست آمده، این ریزآرایه به راحتی قابل استفاده بوده و میتواند بیمارگرهای مورد اشاره در بالا را با دقتی در حد پیکوگرم در آمودههای آلوده به این بیمارگرها ردیابی نماید. در این آزمایشها، مقادیر ضریب تغییرات (CV) کمتر از ده درصد ارزیابی گردید. نتایج نشان میدهد در این تحقیق از نظر که ریزآرایه راه اندازی شده دقت و اختصاصیت مشابه روش مرسوم ایمنی سنجی الایزا است. این تحقیق، اولین گام در راستای توسعه یک روش جدید برای ردیابی سرولوژیک بیمارگرهای سیب زمینی محسوب میشود. بر اساس اطلاعات موجود، در این مطالعه برای اولین بار در جهان یک ریزآرایه آنتی بادی برای ردیابی بیمارگرهای سیب زمینی راه اندازی گردید

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیر فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیر فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیر فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیر فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیر فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

علی روشنفکر – کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمر
سیدمحمود کاشفی پور – دانشیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمرا
نعمت ا; جعفرزاده – دانشیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جند یشا

چکیده:

هر فلزات سنگین یکی از آلاینده های خطرناک برای زندگی بشر میباشند به همین دلیل مدلسازی این پدیده در رودخانه و در نقاطی که نزدیک به محل زندگی انسانها میباشند از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق ارائه روابط جدیدی برای ضریبواکنش یا زوال فلزات سنگین با توجه به تغییرpHو در سیستمهای رودخانهای با استفاده از مدلهای ترکیبی یک بعدی و دوبعدی میباشد. جهت واسنجی و صحت-سنجی هیدرودینامیک مدل یک بعدی، ابتدا مدل را در بازه ملاثانی-فارسیات رودخانه کارون اجرا گردید و با استفاده از داده های مشاهداتی ایستگاه اهواز مورد واسنجی قرار گرفت. سپس از مدل یک بعدی در مقاطع زرگان و امالطمیر خروجی دریافت گردید و به عنوان ورودی مدل دو بعدی استفاده شد. در انتها جهت اجرای انتقال آلودگی مدلهای یک بعدی و دو بعدی از 5 ضریب واکنش یا زوال مختلف ( 1- ضریب واکنش برابر با صفر، 2- ضریب واکنش ثابت، 3- ضریب واکنش متغیر با،pH ضریب واکنش متغیر با ،EC -4 ضریب واکنش متغیر با pH -5 و (ECبرای مدل-سازی فلز سنگین محلول کادمیوم استفاده شد. نتایج حاصل از مدلهای یک بعدی و دو بعدی با استفاده از داده های مشاهداتی ایستگاه شکاره در پاییندست ایستگاه اهواز مورد واسنجی و صحتسنجی قرار گرفتند. نتایج واسنجی و صحت سنجی مدلهای یک بعدی و دو بعدی برای فلز سنگین محلول کادمیوم نشان م یدهند که با انتخاب ضریب واکنش متغیر باEC و pH دقت مدلسازی افزایش مییابد. ضریب واکنش متغیر توانست کهدقت مدل یک بعدی را برای کادمیوم محلول 72 % افزایش دهد. همچنین دقت مدل دو بعدی را برای کادمیوم محلول با انتخاب ضریب واکنش متغیر 97 % افزایش یافت. بدین ترتیب می توان از این از معادلات انتخابی جدید برای ضریب واکنش فلز سنگین محلول کادمیوم همچنین و مدل های توسعه یافته به عنوان ابزاری مناسب جهت مدیریت زیست محیطی رودخانه استفاده نمود.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تولید پودر کیک کم کالری به وسیله پودر جوانه گندم ، پروتئین ایزوله سویا ، آرد جو و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی آن فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تولید پودر کیک کم کالری به وسیله پودر جوانه گندم ، پروتئین ایزوله سویا ، آرد جو و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی آن فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تولید پودر کیک کم کالری به وسیله پودر جوانه گندم ، پروتئین ایزوله سویا ، آرد جو و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی آن فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تولید پودر کیک کم کالری به وسیله پودر جوانه گندم ، پروتئین ایزوله سویا ، آرد جو و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی آن فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تولید پودر کیک کم کالری به وسیله پودر جوانه گندم ، پروتئین ایزوله سویا ، آرد جو و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی آن فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
بهناز جوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار گروه علوم و صنایع غذایی سبزوار
امیرحسین الهامی راد – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار گروه علوم و صنایع غذایی سبزوار
اکرم شریفی – مدرس علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار گروه علوم و صنایع غذایی سبزوار

چکیده:
این تحقیق به هدف تولید پودر کیک عملگرا بوسیله پودر جوانه گندم پروتئین ایزوله سویا و آرد جو انجام گرفت برای تولید پودر کیک کم کالری 9 فرمولاسیون به کار گرفته شد در مجموع فرمولاسیون ها از پودر جوانه گندم (20 و 30 درصد) ، پروتئین ایزوله سویا (2/5 و 5 درصد) و آرد جو (10 و 15 درصد) استفاده شد. در مرحله بعد از این پودرها کیک تولید و مقدار ترکیبات فنلی به روش فولین سیوکالتو فعالیت آنتی اکسیدانی به روش DPPH مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج نشان داد تاثیر نوع و درصد مواد به کار گرفته شده در تولید پودر کیک کم کالری روی مقدار کل ترکیبات فنلی و فعالیت انتی اکسیدانی کیک تولیدی تاثیر معنی دار داشت. بیشترین مقدار ترکیبات فنلی در فرمولاسیون شماره 1 (5% پروتئین ایزوله سویا ، 15% آرد جو، 30% جوانه گندم) مشاهده شد که بیشترین مقدار پروتئین ایزوله سویا و آرد جوانه گندم را در بین فرمولاسیون ها داشت. بیشترین فعالیت انتی اکسیدانی در فرمولاسیون شماره 5 (2/5% پروتئین ایزوله سویا، 15% آرد جو، 30% جوانه گندم) به میزان 46 درصد مشاهده شد. بنابراین استفاده از جوانه گندم و پروتئین ایزوله سویا میتواند راهکاری مناسب برای تولید محصولی چدید و فرسودمند و مطلوب باشد که در بهبود کیفیت تغذیه ای مصرف کنندگان موثر است

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
روح الله سلیمانی – کارشناس ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

چکیده:
مراکز تحقیقاتی مخصوصا شهرک های علمی تحقیقاتی به عنوان مهمترین منابع علمی و تحقیقاتی سهم عمدهای در پیشرفت وتوسعه هر جامعه دارا می باشد. بدون شک چالشی ترین موضوع پیش روی سازمانها در دنیای امروز، تطبیق پذیری با تغییرات فزایندهدرمحیط علمی و تحقیقاتی اس . پاسخگویی به این تغییرات در زمان مناسب و به شکل یا نعطاف پذیر مساله ای اس که در ادبیاتسازمان از آن تحت عنوان چابکی سازمانی نام برده می شود. سازمانها پس از سالها تجربه به این نتیجه رسیده اند که اگرسازمانی بخواهد در تحقق اهداف خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید در مولفه هایی چون سرمایه های فکری و ;سرمایه گذاری نماید. در این مقاله به تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتیدانشگاه صنعتی اصفهان می پردازیم. روش مقاله، توصیفی از نوع همبستگی دو متغییره بوده است . مطالبی که در این تحقیق از نظرشما خواهد گذشت مطالعه ای است عمیق و گسترده و در عین حال خلاصه که هدف از این تحقیق کوششی است در جهتارتباط عامل سرمایه های فکری با چابکی سازمانی کارکنان با بهره وری در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان. جامعه آماری در این مقاله، کارکنان اداری شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان N=125 می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه یری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه مورد بررسی، انتخاب شده اند. برای پردازش و تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار AMOS18, SPSS18 استفاده شده است . به ازای یک واحد افزایش در سرمایه انسانی، ارتباطی و ساختاری یک سازمان، چابکی آن سازمان به ترتیب 53% ، 46 % و 29 % افزایش خواهد یافت.در این راستا به تحقیقاتی نوین دس پیدا خواهیم نمود

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقشHSEدر توسعه پایدار صنعتی در فارس فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقشHSEدر توسعه پایدار صنعتی در فارس فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقشHSEدر توسعه پایدار صنعتی در فارس فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقشHSEدر توسعه پایدار صنعتی در فارس فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقشHSEدر توسعه پایدار صنعتی در فارس فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
سحر شیبانی – دانشجوی دکتری اگرواکولوژی دانشگاه زابل
علی صداقت پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
محمد مهدی مهربانی – کارشناس ارشد محیط زیست شرکت شهرک های صنعتی فارس

چکیده:
آهنگ شتابان توسعه صنعتی در کشور روز به روز نیاز مبرم به نیروی انسانی سالم و تندرست را متجلی می سازد. زیرا فقط با اتکاء به نیروی انسانی که از لحاظ جسمی، روانی و اجتماعی سالم باشد می توان گذر از جامعه سنتی به جامعه صنعتی را در زمانی معقول تحقق بخشید. حفاظت از نیروی کار، وظیفه هر نظام صنعتی به شمار می آید و رعایت اصول HSE در بروز حوادث و جلوگیری از ابتلا به بیماریهای شغلی بسیار مؤثر است و می تواند در کمیت و کیفیت تولید بسیار مؤثر و کارساز باشد.امروزه فلسفه HSE با نگرشی نوین به عوامل بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در صنعت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیاستهای اتخاذ شده در این نگرش براساس اهدافی از جمله کاهش آثار نامطلوب صنعت بر محیط، افزایش آثار مثبت صنعت بر جامعه، افزایش تأمین ایمنی کارکنان، تجهیزات و تأسیسات در مراکز صنعتی، کاهش حوادث و آسیب های محیط های صنعتی، به پایین ترین میزان ممکن از طریق حذف شرایط ناامن و حفاظت هرچه بیشتر از محیط زیست تعیین و تبیین شده اند.نظام مدیریت فراگیر HSE با ایجاد بستر فرهنگی به تبیین تأثیر متقابل عوامل بهداشت، ایمنی و محیط زیست پرداخته و از این روش نواقص، مخاطرات بالقوه، حوادث و مشکلات را مورد ارزیابی قرار داده و روشهای مبتنی بر پیشگیری را ارایه می دهد. فرهنگ HSEدارای پنج مرحله می باشد که هر مرحله داری یکسری خصوصیات منحصر به فرد بوده و در امتداد سطح قبلی خود می باشد. این پنج مرحله عبارتند از:1 بیمارگونهPathologica، 2واکنشی (انفعالی) Reactive، 3حسابگرCalculative ، 4 پیشگیرانهProactive ، 5 خلاقانه Generative،در این مقاله نقش HSE در توسعه پایدارصنعتی در فارس مورد بررسی قرار می گیرد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید