مقاله مدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیر فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیر فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیر فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیر فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیر فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

علی روشنفکر – کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمر
سیدمحمود کاشفی پور – دانشیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمرا
نعمت ا; جعفرزاده – دانشیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جند یشا

چکیده:

هر فلزات سنگین یکی از آلاینده های خطرناک برای زندگی بشر میباشند به همین دلیل مدلسازی این پدیده در رودخانه و در نقاطی که نزدیک به محل زندگی انسانها میباشند از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق ارائه روابط جدیدی برای ضریبواکنش یا زوال فلزات سنگین با توجه به تغییرpHو در سیستمهای رودخانهای با استفاده از مدلهای ترکیبی یک بعدی و دوبعدی میباشد. جهت واسنجی و صحت-سنجی هیدرودینامیک مدل یک بعدی، ابتدا مدل را در بازه ملاثانی-فارسیات رودخانه کارون اجرا گردید و با استفاده از داده های مشاهداتی ایستگاه اهواز مورد واسنجی قرار گرفت. سپس از مدل یک بعدی در مقاطع زرگان و امالطمیر خروجی دریافت گردید و به عنوان ورودی مدل دو بعدی استفاده شد. در انتها جهت اجرای انتقال آلودگی مدلهای یک بعدی و دو بعدی از 5 ضریب واکنش یا زوال مختلف ( 1- ضریب واکنش برابر با صفر، 2- ضریب واکنش ثابت، 3- ضریب واکنش متغیر با،pH ضریب واکنش متغیر با ،EC -4 ضریب واکنش متغیر با pH -5 و (ECبرای مدل-سازی فلز سنگین محلول کادمیوم استفاده شد. نتایج حاصل از مدلهای یک بعدی و دو بعدی با استفاده از داده های مشاهداتی ایستگاه شکاره در پاییندست ایستگاه اهواز مورد واسنجی و صحتسنجی قرار گرفتند. نتایج واسنجی و صحت سنجی مدلهای یک بعدی و دو بعدی برای فلز سنگین محلول کادمیوم نشان م یدهند که با انتخاب ضریب واکنش متغیر باEC و pH دقت مدلسازی افزایش مییابد. ضریب واکنش متغیر توانست کهدقت مدل یک بعدی را برای کادمیوم محلول 72 % افزایش دهد. همچنین دقت مدل دو بعدی را برای کادمیوم محلول با انتخاب ضریب واکنش متغیر 97 % افزایش یافت. بدین ترتیب می توان از این از معادلات انتخابی جدید برای ضریب واکنش فلز سنگین محلول کادمیوم همچنین و مدل های توسعه یافته به عنوان ابزاری مناسب جهت مدیریت زیست محیطی رودخانه استفاده نمود.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید