مقاله تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
روح الله سلیمانی – کارشناس ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

چکیده:
مراکز تحقیقاتی مخصوصا شهرک های علمی تحقیقاتی به عنوان مهمترین منابع علمی و تحقیقاتی سهم عمدهای در پیشرفت وتوسعه هر جامعه دارا می باشد. بدون شک چالشی ترین موضوع پیش روی سازمانها در دنیای امروز، تطبیق پذیری با تغییرات فزایندهدرمحیط علمی و تحقیقاتی اس . پاسخگویی به این تغییرات در زمان مناسب و به شکل یا نعطاف پذیر مساله ای اس که در ادبیاتسازمان از آن تحت عنوان چابکی سازمانی نام برده می شود. سازمانها پس از سالها تجربه به این نتیجه رسیده اند که اگرسازمانی بخواهد در تحقق اهداف خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید در مولفه هایی چون سرمایه های فکری و ;سرمایه گذاری نماید. در این مقاله به تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتیدانشگاه صنعتی اصفهان می پردازیم. روش مقاله، توصیفی از نوع همبستگی دو متغییره بوده است . مطالبی که در این تحقیق از نظرشما خواهد گذشت مطالعه ای است عمیق و گسترده و در عین حال خلاصه که هدف از این تحقیق کوششی است در جهتارتباط عامل سرمایه های فکری با چابکی سازمانی کارکنان با بهره وری در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان. جامعه آماری در این مقاله، کارکنان اداری شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان N=125 می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه یری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه مورد بررسی، انتخاب شده اند. برای پردازش و تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار AMOS18, SPSS18 استفاده شده است . به ازای یک واحد افزایش در سرمایه انسانی، ارتباطی و ساختاری یک سازمان، چابکی آن سازمان به ترتیب 53% ، 46 % و 29 % افزایش خواهد یافت.در این راستا به تحقیقاتی نوین دس پیدا خواهیم نمود

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید