تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها می باشد. در این پژوهش تاثیر تغییر ساختار داراییهای سرمایه در گردش بر سوداوری شرکتها و رابطه سیاستهای سرمایه در گردش با استراتژیهای سودآوری(بازده دارایی) مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای این هدف، داده های 8 ساله(1383-1390) هفتاد و یک شرکت غیر مالی از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت سالانه با روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک مورد مطاله قرار گرفتند. آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره در قالب داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهند، اگر شرکت ها بیشتر از داراییهای جاری در سرمایه در گردش سرمایه گذاری کنند، سودآوری(نسبت بازده دارایی ها) آنها افزایش خواهد یافت. بلکه در این زمینه رویکرد محافظه کارانه را انتخاب کردند، که جایگزین رویکرد متهورانه در این سیاست می باشد و تأکید به قراردادن سهم بیشتری از سرمایه برای دارایی های سیال دارد.اما رابطه نسبت تامین مالی سرمایه در گردش با نسبت بازده دارایی ها معنای آماری ندارد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید