مقاله مطالعه الگوی کلان سنجی رشد اقتصادی ایران با رویکرد سیستم معادلات همزمان فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مطالعه الگوی کلان سنجی رشد اقتصادی ایران با رویکرد سیستم معادلات همزمان فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه الگوی کلان سنجی رشد اقتصادی ایران با رویکرد سیستم معادلات همزمان فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه الگوی کلان سنجی رشد اقتصادی ایران با رویکرد سیستم معادلات همزمان فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه الگوی کلان سنجی رشد اقتصادی ایران با رویکرد سیستم معادلات همزمان فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
زهرا رنجبریان – دانشجو، کارشناسی ارشد اقتصاد، اقتصاد، دانشکده علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،
بیت الله اکبری مقدم – استادیار و عضو هیئت علمی، دکتری اقتصاد، اقتصاد، دانشکده علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:
از مهمترین معیارهای رشد و پیشرقت یک کشور رشد اقتصادی پایدار آن کشور می باشد. مطالعات فراوانی در زمینه بررسی رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن در ایران انجام شده است گه هر یک در قالب مدل های مختلف این موضوع را بررسی کرده است. هدف این تحقیق بررسی رشد اقتصادی ایران با استفاده از شاخص های واردات، صادرات، مخارج دولتی، سرمایه ناخالص و ; می باشد که این موضوع را با توجه به اثر متقابل متغیرها بر هم در قالب سیستم معادلات همزمان برای دوره زمانی 1390 – 1357 انجام داده است. نتایج نشان دهنده این موضوع بود که بین رشد صادرات و واردات و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین معادلات برازش شده نشان دهنده این موضوع بود که بین رشد سرمایه ناخالص داخلی و رشد مخارج دولتی و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر همین اساس می توان بیان کرد تغییرات در متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل مخارج دولت و درآمدهای نفتی بر اندازه دولت در اقتصاد ایران و با تناسب آن رشد اقتصادی ایران تاثیر معنی داری خواهد داشت.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده با بادبندهای همگرای x – شکل فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده با بادبندهای همگرای x – شکل فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده با بادبندهای همگرای x – شکل فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده با بادبندهای همگرای x – شکل فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده با بادبندهای همگرای x – شکل فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

بهروز وفایی – کارشناس ارشد عمران- زلزله دانشکده فنی دانشگاه تهران
سید رسول میرقادری – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

سیستم مهاربندی x-شکل به علت تامین سختی و مقاومت جانبی زیاد و عملکرد مناسب در زلزله ها، از متداولترین سیستم های باربر جانبی است. با توجه به فلسفه طراحی لرزه ای انتظار می رود که سیستم مهاربندی x-شکل تحت زلزله های بزرگ بتواند با رفتار غیر ارتجاعی خود بصورت تسلیم در کشش و کمانش غیر ارتجاعی در فشار انرژی لرزه ای را جذب نماید و به عنوان اصلی ترین و اولین منبع جذب انرژی، سایر اعضای سازه ای را از آسیب مصون نگه دارد. برای رسیدن به این هدف و نیز محافظت از گسیختگی ترد اعضای غیر شکل پذیر و کنترل شونده به نیرو، رفتار لرزه ای مهاربندهای x- شکل تحت تغییر شکلهای غیر ارتجاعی مورد مطالعه قرار می گیرد. استفاده از جذب انرژی مهاربند فشاری در قابهای مهاربندی x-شکل ، مفهوم جدیدی است که در این مقاله با اشاره به آن، اندرکنش دو مهاربند در اتصال وسط و اثر مهاربند کششی بر مودهای کمانشی مهاربند فشاری و در حالت کلی تشکیل مفصل پلاستیک در کمانش غیر ارتجاعی مهاربند فشاری بررسی می شود. همچنین، با توجه به حالتهای مختلف اتصال وسط در مهاربندهای x-شکل که در اجرا رایج می باشد، مودهای تغییر شکل مهاربندها و رفتار لرزه ای آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اثرات تغیر اقلیم بر روی کشاورزی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثرات تغیر اقلیم بر روی کشاورزی فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثرات تغیر اقلیم بر روی کشاورزی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اثرات تغیر اقلیم بر روی کشاورزی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثرات تغیر اقلیم بر روی کشاورزی فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مهندسي و مديريت کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

گرم شدن کره زمین در اثر فعالیتهای بشر و وقوع تغییرات اقلیمی یکی ازمسائلی است که امروزه توجه بسیاری ازکارشناسان و دانشمندان علوم مختلف را به خود جلب نموده است این مسئله تا جایی اهمیت پیدا کرده که حتی سیاستمداران دنیا نیز به گونهای دگیر مسائل مرتبط با گرم شدن کره زمین شده اند.به طوری که سران هشت کشور صنعتی جهان در نشست سال 2007 تصمیم به کاهش تولیدگازهای گلخانه خود به نصف میزان موجود گرفته اند. تغییر اقلیم می تواند تایرت شگرفی بر منابع اب و اکولوژی آبهای شیرین داشته باشد نتظار می رود تغییر اقلیم جهانی ناشی از افزایش غلظتهای گازهای گلخانه ای به ویزه ی دی اکسید کربن باعث تغییراتی در رژیم بارش، سرعت باد، تابش خورشیدی رسیده به سطح و دمای هوا شود. این در حالی است که تهدید مربوط به سلاحهی کشتار جمعی در رده سوم قرار دارد هدف این مقاله که به روش مروری با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تهیه شده بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی کشاورزی و ارائه راهکارهی مختلف برای مقابله با این می باشد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تأثیر شکل پروفیل قالب در فرآیند اکستروژن گرم آلومینیوم 7075 به روش اجزاء محدود فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تأثیر شکل پروفیل قالب در فرآیند اکستروژن گرم آلومینیوم 7075 به روش اجزاء محدود فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر شکل پروفیل قالب در فرآیند اکستروژن گرم آلومینیوم 7075 به روش اجزاء محدود فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تأثیر شکل پروفیل قالب در فرآیند اکستروژن گرم آلومینیوم 7075 به روش اجزاء محدود فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر شکل پروفیل قالب در فرآیند اکستروژن گرم آلومینیوم 7075 به روش اجزاء محدود فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
محمدرضا حسن زاده نوغانی – دانشجو کارشناسی ساخت و تولید، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
علی سروراحمدی – دانشجو کارشناسی ساخت و تولید، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
سعید اسماعیلی – استادیار گروه مکانیک، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
علی صنعتیان – دانشجو کارشناسی ساخت و تولید، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد

چکیده:
در این مقاله اثر شکل پروفیل قالبهای انحنادار و تخت در فرآیند اکستروژن گرم آلومینیوم 7075بوسیله روش اجزاء محدود و با استفاده از نرمافزار المان محدودABAQUS مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. پروفیلهای انحنادار و تخت بر روی شکل قالب مورد بررسی قرار گرفتهاند و شکل قالببهینه از نتایج استخراج گردیده است. قالبهای انحنادار، تغییر فرم با همگنی بیشتری در کاهش سطحمقطع ثابت ایجاد میکنند، بنابراین برای فلزاتی با تغییر فرمپذیری دشوار و یا زمانی که افزایش دما بایدبرای حفاظت از ساختار متالورژیکی کمترین باشد، استفاده از قالبهای انحنادار قابلیت بیشتری در این مورد را دارا میباشند. در این راستا نیروی لازم مورد نیاز برای اکستروژن یک بیلت استوانه ای از جنس آلومینیوم 7075 مورد بررسی قرار گرفته است که بیشترین نیروی اکستروژن در قالب تخت و کمترین نیروی اکستروژن در قالب کسینوسی بدست آمده است. بدین ترتیب با استفاده از این روشها میتوان بسیاری از هزینههای هنگفت در صنعت ناشی از آزمایشهای عملی را کاهش داد

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی موانع انجام حسابرسی عملیاتی در شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و ترابری از دیدگاه حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی موانع انجام حسابرسی عملیاتی در شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و ترابری از دیدگاه حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی موانع انجام حسابرسی عملیاتی در شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و ترابری از دیدگاه حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی موانع انجام حسابرسی عملیاتی در شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و ترابری از دیدگاه حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی موانع انجام حسابرسی عملیاتی در شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و ترابری از دیدگاه حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
یحیی کامیابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی
مریم صلاحی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

چکیده:
حسابرسی عملیاتی یکی از روشهایی است که از طریق ارزیابی اثر بخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان یا شرکت، و ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات، می تواند به مدیران کمک کند. افزون بر چالشهای درونی و بیرونی حرفه حسابرسی، پیشینه و کمبود حسابرسی عملیاتی در ایران و نیز کمبود نیروی ا نسانی متخصص، مزید بر مشکلات حرفه حسابرسی عملیاتی می باشد. ه دف اصلی این تحقیق شناسایی موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در بخش عمومی (شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و ترابری) از دو دیدگاه ، حسابرسان مستقل سازمان حسابرسی به عنوان عرضه کننده خدمات حسابرسی عملیاتی و مدیران شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و ترابری به عنوان تقاضا کننده می باشد. این تحقیق از هشت فرضیه مبنی بر موانع موجود از دیدگاه مدیران شرکت ها و سازمان ها و همچنین موانع موجود از دیدگاه مدیران حسابرس تشکیل شده است. داده های این تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه بین مدیران سازمان حسابرسی و مدیران اجرایی شرکت ها جمع آوری شده و با استفاده از آزمون T مستقل (میانگین دو جامعه) داده های جمع آوری شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر تفاوت دیدگاه مدیران حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی شرکت ها در رابطه با برخی از فرضیه ها می باشد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقشHSEدر توسعه پایدار صنعتی در فارس فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقشHSEدر توسعه پایدار صنعتی در فارس فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقشHSEدر توسعه پایدار صنعتی در فارس فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقشHSEدر توسعه پایدار صنعتی در فارس فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقشHSEدر توسعه پایدار صنعتی در فارس فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
سحر شیبانی – دانشجوی دکتری اگرواکولوژی دانشگاه زابل
علی صداقت پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
محمد مهدی مهربانی – کارشناس ارشد محیط زیست شرکت شهرک های صنعتی فارس

چکیده:
آهنگ شتابان توسعه صنعتی در کشور روز به روز نیاز مبرم به نیروی انسانی سالم و تندرست را متجلی می سازد. زیرا فقط با اتکاء به نیروی انسانی که از لحاظ جسمی، روانی و اجتماعی سالم باشد می توان گذر از جامعه سنتی به جامعه صنعتی را در زمانی معقول تحقق بخشید. حفاظت از نیروی کار، وظیفه هر نظام صنعتی به شمار می آید و رعایت اصول HSE در بروز حوادث و جلوگیری از ابتلا به بیماریهای شغلی بسیار مؤثر است و می تواند در کمیت و کیفیت تولید بسیار مؤثر و کارساز باشد.امروزه فلسفه HSE با نگرشی نوین به عوامل بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در صنعت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیاستهای اتخاذ شده در این نگرش براساس اهدافی از جمله کاهش آثار نامطلوب صنعت بر محیط، افزایش آثار مثبت صنعت بر جامعه، افزایش تأمین ایمنی کارکنان، تجهیزات و تأسیسات در مراکز صنعتی، کاهش حوادث و آسیب های محیط های صنعتی، به پایین ترین میزان ممکن از طریق حذف شرایط ناامن و حفاظت هرچه بیشتر از محیط زیست تعیین و تبیین شده اند.نظام مدیریت فراگیر HSE با ایجاد بستر فرهنگی به تبیین تأثیر متقابل عوامل بهداشت، ایمنی و محیط زیست پرداخته و از این روش نواقص، مخاطرات بالقوه، حوادث و مشکلات را مورد ارزیابی قرار داده و روشهای مبتنی بر پیشگیری را ارایه می دهد. فرهنگ HSEدارای پنج مرحله می باشد که هر مرحله داری یکسری خصوصیات منحصر به فرد بوده و در امتداد سطح قبلی خود می باشد. این پنج مرحله عبارتند از:1 بیمارگونهPathologica، 2واکنشی (انفعالی) Reactive، 3حسابگرCalculative ، 4 پیشگیرانهProactive ، 5 خلاقانه Generative،در این مقاله نقش HSE در توسعه پایدارصنعتی در فارس مورد بررسی قرار می گیرد.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
روح الله سلیمانی – کارشناس ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

چکیده:
مراکز تحقیقاتی مخصوصا شهرک های علمی تحقیقاتی به عنوان مهمترین منابع علمی و تحقیقاتی سهم عمدهای در پیشرفت وتوسعه هر جامعه دارا می باشد. بدون شک چالشی ترین موضوع پیش روی سازمانها در دنیای امروز، تطبیق پذیری با تغییرات فزایندهدرمحیط علمی و تحقیقاتی اس . پاسخگویی به این تغییرات در زمان مناسب و به شکل یا نعطاف پذیر مساله ای اس که در ادبیاتسازمان از آن تحت عنوان چابکی سازمانی نام برده می شود. سازمانها پس از سالها تجربه به این نتیجه رسیده اند که اگرسازمانی بخواهد در تحقق اهداف خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید در مولفه هایی چون سرمایه های فکری و ;سرمایه گذاری نماید. در این مقاله به تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتیدانشگاه صنعتی اصفهان می پردازیم. روش مقاله، توصیفی از نوع همبستگی دو متغییره بوده است . مطالبی که در این تحقیق از نظرشما خواهد گذشت مطالعه ای است عمیق و گسترده و در عین حال خلاصه که هدف از این تحقیق کوششی است در جهتارتباط عامل سرمایه های فکری با چابکی سازمانی کارکنان با بهره وری در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان. جامعه آماری در این مقاله، کارکنان اداری شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان N=125 می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه یری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه مورد بررسی، انتخاب شده اند. برای پردازش و تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار AMOS18, SPSS18 استفاده شده است . به ازای یک واحد افزایش در سرمایه انسانی، ارتباطی و ساختاری یک سازمان، چابکی آن سازمان به ترتیب 53% ، 46 % و 29 % افزایش خواهد یافت.در این راستا به تحقیقاتی نوین دس پیدا خواهیم نمود

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نرخ ارز، قیمتهای نسبی و بیماری هلندی(مطالعه موردی کشورهای نفتی) فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نرخ ارز، قیمتهای نسبی و بیماری هلندی(مطالعه موردی کشورهای نفتی) فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نرخ ارز، قیمتهای نسبی و بیماری هلندی(مطالعه موردی کشورهای نفتی) فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نرخ ارز، قیمتهای نسبی و بیماری هلندی(مطالعه موردی کشورهای نفتی) فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نرخ ارز، قیمتهای نسبی و بیماری هلندی(مطالعه موردی کشورهای نفتی) فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

درآمد حاصل از منابع طبیعی و بویژه نفت (بسته به نحوه مدیریت و استفاده از آنها)می تواند تبعات متعدد مثبت و منفی در کشورها بجای بگذارد. این موضوع در ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که بصورت نمونه می توان به پدیده بیماری هلندی اشاره نمود. این پدیده با تعارض عملکردها در دو بخش قابل مبادله و غیر قابل مبادله بدنبال یک افزایش درآمدهای نفتی بروز می نماید. بگونه ای که تحولات اقتصادی به زیان بخش غیر قابل مبادله اقتصادی تمام میشود. در مطالعه حاضر به بررسی این پدیده در منتخبی از کشورهای نفتی و از جمله ایران (طی دهه اخیر که نوسانات قابل توجهی در بازار نفت بوجود آمده،) پرداخته شده است و بدین منظور به صورت خاص بحث قیمتهای نسبی بخشهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله و نرخ ارز واقعی مورد استناد قرار گرفته است. نتایج حکایت از آن دارند که تفاوتهای معنی داری در عملکرد کشورهای نفتی در زمینه بیماری هلندی مشاهده می شود. بدین صورت که در عملکرد کشورهایی چون ایران، ونزوئلا و آنگولا می توان شواهدی از بیماری هلندی را مشاهده نمود. در حالی که چنین وضعیتی در گروه دیگری از کشورهای نفتی (همچون امارات، قطر و الجزایر)مشاهده نمی شود.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تولید پودر کیک کم کالری به وسیله پودر جوانه گندم ، پروتئین ایزوله سویا ، آرد جو و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی آن فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تولید پودر کیک کم کالری به وسیله پودر جوانه گندم ، پروتئین ایزوله سویا ، آرد جو و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی آن فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تولید پودر کیک کم کالری به وسیله پودر جوانه گندم ، پروتئین ایزوله سویا ، آرد جو و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی آن فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تولید پودر کیک کم کالری به وسیله پودر جوانه گندم ، پروتئین ایزوله سویا ، آرد جو و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی آن فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تولید پودر کیک کم کالری به وسیله پودر جوانه گندم ، پروتئین ایزوله سویا ، آرد جو و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی آن فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
بهناز جوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار گروه علوم و صنایع غذایی سبزوار
امیرحسین الهامی راد – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار گروه علوم و صنایع غذایی سبزوار
اکرم شریفی – مدرس علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار گروه علوم و صنایع غذایی سبزوار

چکیده:
این تحقیق به هدف تولید پودر کیک عملگرا بوسیله پودر جوانه گندم پروتئین ایزوله سویا و آرد جو انجام گرفت برای تولید پودر کیک کم کالری 9 فرمولاسیون به کار گرفته شد در مجموع فرمولاسیون ها از پودر جوانه گندم (20 و 30 درصد) ، پروتئین ایزوله سویا (2/5 و 5 درصد) و آرد جو (10 و 15 درصد) استفاده شد. در مرحله بعد از این پودرها کیک تولید و مقدار ترکیبات فنلی به روش فولین سیوکالتو فعالیت آنتی اکسیدانی به روش DPPH مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج نشان داد تاثیر نوع و درصد مواد به کار گرفته شده در تولید پودر کیک کم کالری روی مقدار کل ترکیبات فنلی و فعالیت انتی اکسیدانی کیک تولیدی تاثیر معنی دار داشت. بیشترین مقدار ترکیبات فنلی در فرمولاسیون شماره 1 (5% پروتئین ایزوله سویا ، 15% آرد جو، 30% جوانه گندم) مشاهده شد که بیشترین مقدار پروتئین ایزوله سویا و آرد جوانه گندم را در بین فرمولاسیون ها داشت. بیشترین فعالیت انتی اکسیدانی در فرمولاسیون شماره 5 (2/5% پروتئین ایزوله سویا، 15% آرد جو، 30% جوانه گندم) به میزان 46 درصد مشاهده شد. بنابراین استفاده از جوانه گندم و پروتئین ایزوله سویا میتواند راهکاری مناسب برای تولید محصولی چدید و فرسودمند و مطلوب باشد که در بهبود کیفیت تغذیه ای مصرف کنندگان موثر است

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیر فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیر فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیر فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیر فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیر فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

علی روشنفکر – کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمر
سیدمحمود کاشفی پور – دانشیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمرا
نعمت ا; جعفرزاده – دانشیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جند یشا

چکیده:

هر فلزات سنگین یکی از آلاینده های خطرناک برای زندگی بشر میباشند به همین دلیل مدلسازی این پدیده در رودخانه و در نقاطی که نزدیک به محل زندگی انسانها میباشند از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق ارائه روابط جدیدی برای ضریبواکنش یا زوال فلزات سنگین با توجه به تغییرpHو در سیستمهای رودخانهای با استفاده از مدلهای ترکیبی یک بعدی و دوبعدی میباشد. جهت واسنجی و صحت-سنجی هیدرودینامیک مدل یک بعدی، ابتدا مدل را در بازه ملاثانی-فارسیات رودخانه کارون اجرا گردید و با استفاده از داده های مشاهداتی ایستگاه اهواز مورد واسنجی قرار گرفت. سپس از مدل یک بعدی در مقاطع زرگان و امالطمیر خروجی دریافت گردید و به عنوان ورودی مدل دو بعدی استفاده شد. در انتها جهت اجرای انتقال آلودگی مدلهای یک بعدی و دو بعدی از 5 ضریب واکنش یا زوال مختلف ( 1- ضریب واکنش برابر با صفر، 2- ضریب واکنش ثابت، 3- ضریب واکنش متغیر با،pH ضریب واکنش متغیر با ،EC -4 ضریب واکنش متغیر با pH -5 و (ECبرای مدل-سازی فلز سنگین محلول کادمیوم استفاده شد. نتایج حاصل از مدلهای یک بعدی و دو بعدی با استفاده از داده های مشاهداتی ایستگاه شکاره در پاییندست ایستگاه اهواز مورد واسنجی و صحتسنجی قرار گرفتند. نتایج واسنجی و صحت سنجی مدلهای یک بعدی و دو بعدی برای فلز سنگین محلول کادمیوم نشان م یدهند که با انتخاب ضریب واکنش متغیر باEC و pH دقت مدلسازی افزایش مییابد. ضریب واکنش متغیر توانست کهدقت مدل یک بعدی را برای کادمیوم محلول 72 % افزایش دهد. همچنین دقت مدل دو بعدی را برای کادمیوم محلول با انتخاب ضریب واکنش متغیر 97 % افزایش یافت. بدین ترتیب می توان از این از معادلات انتخابی جدید برای ضریب واکنش فلز سنگین محلول کادمیوم همچنین و مدل های توسعه یافته به عنوان ابزاری مناسب جهت مدیریت زیست محیطی رودخانه استفاده نمود.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید